JEDINSTVENE RANG LISTE ZA UPIS U DRUGU I TREĆU GODINU ŠKOLSKE 2019/2020

JEDINSTVENE RANG LISTE ZA UPIS U DRUGU I TREĆU GODINU 2019/2020

Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd – Odsek Blace objavljuje JEDINSTVENU RANG LISTE za upis u drugu i treću godinu osnovnih studija u školskoj 2019/2020. godine.

JEDINSTVENA RANG LISTA PO STUDIJSKIM PROGRAMIMA

Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd

Odsek Blace

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

POREZI I CARINA

POSLOVNA EKONOMIJA

TURIZAM

Visokoškolska jedinica Jagodina

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Visokoškolska jedinica Dimitrovgrad

POREZI I CARINA

NAPOMENA: Na utvrđeni redosled iz jedinstvene rang liste kandidat može podneti prigovor predsedniku Akademije u roku od 24 časa od dana objavljivanja rang liste.