PRIMENjENE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Struktura studijskog programa

Studijski program treba da omogući inženjerima da znanja koja su stekli na strukovnim studijama, na studijskom programu Računarstvo i informatika, kao i na ostalim srodnim studijskim programima unaprede u specijalističkoj disciplini Primenjene informacione tehnologije.

Ciljevi studijskog programa

Studijski program Primenjene informacione tehnologije spaja savremena znanja iz navedene oblasti sa potrebama u privredi. Potreba za specijalistima za Primenjene informacione tehnologije postoji svuda gde se proizvodi i održava računarska oprema, gde se projektuju, realizuju i održavaju informacioni sistemi i gde se projektuju, instaliraju i održavaju računarske mreže.
Uvođenje specijalističkih strukovnih studija Primenjene informacione tehnologije je efikasan način obrazovanja preko potrebnog kadra za mrežne tehnologije, koje zahteva predstojeći proces kreiranja informatičkog društva uopšte (e-government).
Internet se razvio u sveprisutni medij za razmenu informacija u globalnim razmerama, a računarske mreže su postale nezamenljiv segment Internet infrastrukture. Opšti razvoj prema informatičkom društvu zahteva i obrazovanje stručnjaka u oblasti računarskih komunikacija. Dovoljan broj stručnjaka osposobljenih za projektovanje, izgradnju i održavanje računarske infrastrukture neophodan je preduslov za uspešno korišćenje prednosti računarskih mreža i Interneta.

Cilj izvođenja programa studija na studijskom programu Primenjene informacione tehnologije jeste:

 • Osposobljavanje kadrova za profesionalno bavljenje poslovima vezanih za primenu elektronskih računara u mrežnom okruženju
 • Upoznavanje studenata sa osnovnim elementima CISCO mrežne infrastrukture
 • Upoznavanje studenata sa različitim mrežnim tehnologijama i arhitekturama
 • Osposobljavanje studenata da samostalno mogu da projektuju i implementiraju određene mrežne tehnologije.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Specijalisti za Primenjene informacione tehnologije se usmeravaju ka integraciji rešenja koja primenjuju računarske mreže i poslovne procese da bi zadovoljili potrebe za informacijama u organizaciji.

Opšte kompetencije koje studenti stiču savladavanjem ovog studijskog programa su:

 • Sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica,
 • Ovladavanje postupcima i metodama projektovanja i realizacije računarske mreže,
 • Razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja,
 • Razvoj komunikacijskih veština i sposobnosti timskog rada,
 • Sposobnost samostalnog prikupljanja podataka i statističke obrade,
 • Sposobnost da se prezentuju rezultati rada

 

Specijalističke strukovne studije Primenjene informacione tehnologije omogućuju sticanje sledećih znanja i kompetencija:

 • Tehnologija lokalnih (LAN) i globalnih (WAN) računarskih mreža,
 • Mrežni protokoli (TCP/IP, IPX,SPX, Apple Talk itd.),
 • Mrežni standardi (ANSI, TIA/EIA),
 • Samostalno projektovanje računarskih mreža,
 • Samostalno podešavanje mrežne opreme (Konfigurisanje rutera i switch-eva),
 • Switching, Virtuelni LAN (VLAN),
 • Povezivanje računarskih mreža,
 • Strukturno kabliranje i samostalnu pripremu i testiranje mrežnih kablova,
 • Protokoli rutiranja (RIP, IGRP, EIGRP, OSPF),
 • Mobilne i bežične mreže,
 • Pronalaženje i otklanjanje problema u računarskim mrežama.

Nastavni plan – Primenjene informacione tehnologije

R. br. Šifra NASTAVNI PREDMET Semestar ESPB
Br. časova
I godina
I II
1. RIS01 Bazično programiranje 4+3 7
2. RIS02 Internet arhitektura 4+3 7
3. RIS04 Veb sistemi i tehnologije 4+3 7
4. RIS03 Upravljanje podacima 4+3 7
5. RIS05 Specijalistička praksa 6
6. RIS06 Specijalistički rad 12
Izborni predmeti (dva od četri)
1. RISI1 Administracija i održavanje sistema 4+3 7
2. RISI2 Platformske tehnologije 4+3 7
3. RISI3 Bezbednost i sigurnost podataka 4+3 7
4. RISI4 Integrativno programiranje i tehnologije 4+3 7
Ukupno 60

Nastavni plan – Administriranje računarskih mreža – za generaciju upisanu školske 2012-2013 možete preuzeti ovde

Nastavni plan – Administriranje računarskih mreža – za generaciju upisanu školske 2011-2012 možete preuzeti ovde

Nastavni plan – Administriranje računarskih mreža – za generaciju upisanu školske 2010-2011 možete preuzeti ovde