POSLOVNA EKONOMIJA

Struktura studijskog programa

Studijski program osnovnih strukovnih studija Poslovna ekonomija je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom uz primenu evropskog sistema prenosa ESPB bodova.
Studijski program traje tri godine (šest semestara), ima ukupno 180 ESPB, pripada polju društveno-humanističkih nauka i daje stručni naziv – strukovni ekonomista u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i listom stručnih, akademskih i naučnih naziva.
Cilj studijskog programa Poslovna ekonomija jeste obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za poslove iz domena domaćeg i međunarodnog poslovanja preduzeća.
Sadržaj studijskog programa, pravila studiranja, prava i obaveze studenata i druga pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa, štampaju se svake godine kao posebna publikacija koja je dostupna javnosti i u elektronskom obliku.

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa Poslovna ekonomija su usmereni na sticanje osnovnih, teorijskih i praktičnih znanja i veština iz oblasti poslovne ekonomije i upravljanja.

Pohađanjem studijskog programa student stiče široku osnovu znanja i veština iz oblasti poslovne ekonomije koje treba da ga učine sposobnim za izvršavanje konkretnih profesionalnih zadataka u svim poslovnim funkcijama: finansijama i računovodstvu, marketingu, logistici, primeni informacionih sistema kao i razvoj komunikacionih sposobnosti i veština u cilju jačanja koordinacije na svim nivoima.

Posebna pažnja se poklanja praktičnim aspektima i osposobljavanju studenata da se odmah po završetku studija uključe u rešavanje praktičnih problema..

Kompetencije diplomiranih studenata

Studijski program Poslovna ekonomija omogućuje studentima sticanje specifičnih kompetencija za rešavanje problema u preduzeću, odlučivanju i upravljanju u preduzeću.

Opšte kompetencije koje studenti stiču završetkom studijskog programa odnose se na:

  • sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja,
  • sposobnost razvoja individualnog i timskog rada,
  • sposobnost jasnog komuniciranja i izlaganja ideja i rešenja,
  • poštovanje etičkog kodeksa,
  • sposobnost kritičkog i samokritičnog mišljenja,
  • intenzivno i kreativno korišćenje savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija.

 

Nastavni plan – Poslovna ekonomija

R. br. Šifra NASTAVNI PREDMET Semestar ESPB
Br. časova
I godina
I II
1. PE0117 Ekonomija 3+1 7
2. PE1117 Menadžment 2+1+1 7
3. PE2117 Informatika 3+1+1 7
4. PE3115 Engleski jezik I 2+2 5
5. PE4114 Praktična nastava 1 0+1+2 4
6. PE0127 Kvantitativne metode 3+1+1 7
7. PE1127 Ekonomika preduzeća 3+2 7
8. PE2127 Računovodstvo 2+1+1 7
9. PE3124 Praktična nastava 2 0+1+2 4
Izborni predmeti (jedan od tri)
1. PE4125 Sociologija 2+2 5
2. PE5125 Italijanski jezik 2+2 5
3. PE6125 Osnovi prava 2+2 5
Ukupno 20+12+8 60
II godina
III IV
1. PE0237 Upravljanje ljudskim resursima 2+1+1 6
2. PE3237 Strategijski menadžment 3+1+1 7
3. PE1237 Marketing 2+1+1 5
4. PE2236 Poslovno pravo 3+2 7
5. PE3125 Praktična nastava 3 0+2 3
6. PE0245 Engleski jezik II 2+2 5
7. PE1246 Upravljački informacioni sistemi 2+2 6
8. PE2247 Monetarne i javne finansije 2+1+1 6
9. PE3245 Stručna praksa 1 5
Izborni predmeti (dva od četiri)
III IV
1. PE4245 Poslovno odlučivanje u organizaciji 2+1+1 5
2. PE6245 Upravljačko računovodstvo 2+1+1 5
3. PE7245 Osnovi organizacije 2+1+1 5
4. PE5245 Menadžment usluga 2+1+1 5
Ukupno 20+14+6 60
III godina
V VI
1. PE3533 Poslovne finansije 3+3 6
2. PE1355 Engleski jezik III 2+2 5
3. PE2356 Poslovne komunikacije 2+2 5
4. PE0356 Upravljanje kvalitetom 3+3 6
5. PE2356
Stručna praksa 2
5
6. PE1366
Elektronsko poslovanje
2+1+1 5
7. MB2614
Liderstvo
2+1+1 6
8. MBZI1 Završni rad 10
Izborni predmeti (dva od četiri)
V VI
1. PE4366 Međunarodna ekonomija 3+3 6
2. PE2355 Organizaciono ponašanje 3+3 6
3. PE6366 Preduzetništvo 3+3 6
4. MB3002 Logistika 3+3 6
Ukupno 20+18+2 60

Nastavni plan – Menadžment i internacionalna biznis administracija – za generaciju upisanu školske 2011-2012 možete preuzeti ovde

Nastavni plan – Menadžment i internacionalna biznis administracija – za generaciju upisanu školske 2010-2011 možete preuzeti ovde

Nastavni plan – Menadžment i internacionalna biznis administracija – za generaciju upisanu školske 2009-2010 možete preuzeti ovde