POREZI I CARINA

Struktura studijskog programa

Studijski program Porezi i carina obrazuje stručni kadar koji će biti osposobljen za različite poslove iz domena poreza i carina. Kao svoj krajnji ishod podrazumeva sticanje adekvatnih primenljivih znanja, veština i sposobnosti koje će studentima omogućiti samostalan rad u struci, kao i za dalje individualno stručno usavršavanje.
Nakon završetka studijskog programa Porezi i carina, stiče se stručno zvanje – Strukovni ekonomista iz oblasti poreza i carina u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i listom stručnih, akademskih i naučnih naziva.

Studijski program Porezi i carina struktuiran je tako da se na prvoj godini studentima pruža fundamentalna znanja iz oblasti opšte ekonomije, menadžmenta i osnova prava, dok se na drugoj i trećoj godini studija pristupa izučavanju predmeta koji omogućuju sticanje stručnih i stručno aplikativnih znanja i veština iz oblasti carinskog sistema i politike, spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja, carinskog upravnog postupka, utvrđivanja i naplate javnih prihoda, poreskog sistema i politike itd. Studenti imaju priliku da se opredele za izborne predmete koji najviše odgovaraju njihovim afinitetima i sposobnostima, kao i potrebama budućeg posla. Izborom poreskih uprava ili carinskih ispostava u kojima će obavljati stručnu praksu, studenti su u mogućnosti da i sami utiču na deo svog obrazovnog programa. Studije se sprovode kroz formu teoretske nastave, praktičnih vežbi i stručne prakse.

Ciljevi studijskog programa

Obrazovanje stručnjaka koji će biti osposobljeni za obavljanje poslova iz carinskog sistema, carinskog upravnog postupka, spoljno-trgovinskog i deviznog poslovanja kao i obavljanje poslova utvrđivanja i naplate javnih prihoda, poreskog knjigovodstva i evidencije i poreskog sistema i politike. Program se bazira na savremenim dostignućima izučavanja materije iz oblasti javnih finansija.

Osnovni ciljevi studijskog programa Porezi i carina su:

 • Pružanje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka za uspešno delovanje i rešavanje problema na polju javnih finansija, fiskalne ekonomije i carinskog poslovanja,
 • Mogućnost studenata da svoja interesovanja usmere kroz veći broj izbornih predmeta.
 • Specifični ciljevi studijskog programa Porezi i carina:
 • Osposobljavanje studenata za samostalan rad na poslovima poreskog i carinskog poslovanja;
 • Osposobljavanje kadrova za rešavanje problema i donošenje odluka u oblasti vezanoj za javne prihode i javne rashode,
 • Osposobljavanje studenata za poznavanje organizacione strukture poreske i Uprave carina,
 • Osposobljavanje studenata za rad u upravama prihoda i njihovim filijalama na poslovima kontrole obračuna i naplate poreza,
 • Osposobljavanje studenata za rad u carinskim upravama, za vršenje kontrole nad carinskom robom, sprovođenje carinskog postupka, obračun i kontrolu uvoznih dažbina, i
 • Osposobljavanje studenata za donošenje odluka na nivou poreskog i carinskog poslovanja koji zahtevaju strukovno obrazovanje.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Uspešnom realizacijom ciljeva studijskog programa Porezi i carina kod studenata se formiraju opšte i predmetno – specifične kompetencije koji će im omogućiti da adekvatno odgovore izazovima i zadacima turbulentnog poslovnog okruženja.

Opšte kompetencije koje studenti stiču savladavanjem ovog studijskog programa su:

 • Sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica,
 • Sposobnost ovladavanja metodama, postupcima i procesima istraživanja,
 • Sposobnost primene znanja u praksi,
 • Sposobnost ažurnosti i
 • Sposobnost za profesionalnu etiku.

 

Sticanje predmetno-specifičnih kompetencija će im omogućiti da ovladaju i obavljaju sledeće poslovne zadatke:

 • Sprovođenje zakonske regulative iz oblasti poreza i carina,
 • Upravljanje pratećom dokumentacijom i izvršenje kompletnih zadataka u oblasti carinskog i deviznog poslovanja,
 • Samostalno popunjavanje transportnih, komercijalnih i carinskih isprava, i
 • Obračunavanje poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda.

 

Po završetku studijskog programa studenti će biti sposobni da:

 • Razumeju funkcionisanje javnih finansija koje su neophodne za finansiranje javnih potreba,
 • Samostalno rade na poslovima utvrđivanja i naplate javnih prihoda,
 • Profesionalno se bave poslovima sprovođenja budžetske politike,
 • Obavljaju poslove redovne i prinudne naplate poreza, uvoznih i drugih dažbina,
 • Samostalno rade u carinarnicama, carinskim ispostavama, špedicijama, na graničnim prelazima, i
 • Samostalno vode statističke podatke o prometu, uvozu, izvozu.

 

Nastavni plan – Porezi i carina

R. br. Šifra NASTAVNI PREDMET Semestar ESPB
Br. časova
I godina
I II
1. PC0117 Ekonomija 3+1 7
2. PC1209 Menadžment 2+1+1 7
3. PC2117 Informatika 3+1+1 7
4. PC0103 Engleski jezik I 2+2 5
5. PC4114 Praktična nastava 1 0+1+2 4
6. PC0127 Kvantitativne metode 3+1+1 6
7. PC1127 Ekonomika preduzeća 3+2 7
8. PC2127 Računovodstvo 2+1+1 6
9. PC0206 Praktična nastava 2 2+2 4
Izborni predmeti (jedan od četiri)
1. PC0211 Sociologija 2+1 5
2. PC0212 Italijanski jezik 2+1 5
5. PC1303 Osnovi prava 2+1 5
Ukupno 20+12+8 60
II godina
III IV
1. PC1237 Poreski sistem i politika 2+1+1 6
2. PC3237 Informacioni sistemi javne uprave 3+1+1 7
3. PC2236 Marketing 2+1+1 5
4. PC2404 Poslovno pravo 3+2 7
5. PC2306 Praktična nastava 3 0+2 3
6. PC2247 Engleski jezik II 2+2 5
7. PC1246 Carinski sistem i politika 2+1+1 6
8. PC0245 Monetarne i javne finansije 2+1+1 6
9. PC3245 Stručna praksa 2 5
Izborni predmeti (dva od četri)
III IV
1. PC2411 Utvrđivanje i naplata javnih prihoda 2+2 5
2. PC5245 Poresko knjigovodstvo i evidencija 2+2 5
3. PC6245 Međunarodni transport, špedicija i osiguranje 2+2 5
4. PC7245 Kontrola i revizija 2+2 5
Ukupno 20+15+5 60
III godina
V VI
1. PC0356 Spoljnotrgovinsko poslovanje 3+1+2 6
2. PC1355 Engleski jezik III 2+2 5
3. PC2356 Poslovne komunikacije 2+2 5
4. PC2355 Carinska tarifa 3+1+2 6
5. PC2605 Stručna praksa 3 5
6. PC1366 Elektronsko poslovanje 2+1+1 5
7. PC0365 Finansiranje lokalne samouprave 2+1+1 6
8. PC3310 Završni rad 10
Izborni predmeti (dva od četiri)
V VI
1. PC2513 Upravno pravo 3+1+2 6
2. PC2508 Carinski upravni postupak 3+1+2 6
2. PC2501 Finansijski menadžment 3+1+2 6
4. PC1309 Carinsko i devizno poslovanje 3+1+2 6
Ukupno 20+10+10 60

Nastavni plan – Porezi i carina – za generaciju upisanu školske 2011-2012 možete preuzeti ovde

Nastavni plan – Porezi i carina – za generaciju upisanu školske 2010-2011 možete preuzeti ovde

Nastavni plan – Porezi i carina – za generaciju upisanu školske 2009-2010 možete preuzeti ovde