KORPORATIVNO UPRAVLjANjE

Struktura studijskog programa

Opšte kompetencije koje studenti stiču završetkom studijskog programa Korporativno upravljanje odnose se na:

  • Sposobnost analiziranja, sintetizovanja i predviđanja rešenja i posledica;
  • Ovladavanje principima poslovanja preduzeća;
  • Sposobnost samostalnog istraživanja i prezentacije rezultata istraživanja;
  • Razvijanje sposobnosti kritičkog i samokritičkog mišljenja;
  • Razvijanje komunikacijskih veština i sposobnost timskog rada.

 

Prevashodni cilj je pružanje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka za uspešno delovanje i rešavanje problema na polju korporativnog upravljanja.

Nastavni plan – Korporativno upravljanje

R. br. Šifra NASTAVNI PREDMET Semestar ESPB
Br. časova
I godina
I II
1. FRS1 Korporativno upravljanje 4+3 7
2. FRS2 Korporativne finansije 4+3 7
3. FRS4 Upravljanje investicijama 4+3 7
4. FRS3 Finansijska tržišta 4+3 7
5. FRS5 Specijalistička praksa 6
6. FRS6 Specijalistički rad 12
Predmeti izbornog bloka 1 (jedan od dva)
1. FRI1 Kompanijsko pravo 4+3 7
2. FRI4 Organizacioni dizajn 4+3 7
Predmeti izbornog bloka 2 (jedan od dva)
3. FRI2 Politika tržišta rada 4+3 7
4. FRI4 Javne finansije 4+3 7
Ukupno 24+18 60