СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
(Акредитовани студијски програми)

Студијски програм Усмерење Усмерење
Рачунарство и информатика
Финансије и рачуноводство Банкарство и осигурање Рачуноводство
Порези и царина Порези и буџет Царина
Пословна економија
Туризам

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм Усмерење
Примењене информационе технологије Примењене информационе технологије
Корпоративно управљање Корпоративно управљање
Јавне финансије Фискална политика