ИСПИТНИ РОКОВИ

Студенти могу да полажу испите из наставних предмета тек када испуне предиспитне обавезе, односно када овере семестар.

Испитни рокови – полагање испита
јануарски: од 24. јануара до 11. фебруара
априлски: од 04. априла до 22. априла
јунски: од 01. јуна до 17. јуна
септембарски: од 29. августа до 15. септембра
октобарски: од 19. септембра до 07. октобра

Испит је јаван и полаже се пред предметним наставником у просторији предвиђеној распоредом.

Испит се полаже усмено, писмено или писмено и усмено, како је дефинисано наставним планом.

Пријављивање испита
за јануарски испитни рок од 20. децембра до 23. децембра и од 10. јануара до 15.јануара
за априлски испитни рок од 21. марта до 01. априла
за јунски испитни рок од 16. маја до 30. маја
за септембарски испитни рок од 04. јула до 15. јула
за октобарски испитни рок од 08. септембра до 16. септембра

Изузетно студент може накнадно поднети пријаву за полагање испита најкасније 2 дана пре почетка испитног рока, уз накнаду трошкова.

Распоред испита се објављује на огласној табли Школе најкасније 15 дана пре почетка испитног рока.