ISPITNI ROKOVI

Studenti mogu da polažu ispite iz nastavnih predmeta tek kada ispune predispitne obaveze, odnosno kada overe semestar.

Ispitni rokovi – polaganje ispita
januarski: od 24. januara do 11. februara
aprilski: od 04. aprila do 22. aprila
junski: od 01. juna do 17. juna
septembarski: od 29. avgusta do 15. septembra
oktobarski: od 19. septembra do 07. oktobra

Ispit je javan i polaže se pred predmetnim nastavnikom u prostoriji predviđenoj rasporedom.

Ispit se polaže usmeno, pismeno ili pismeno i usmeno, kako je definisano nastavnim planom.

Prijavljivanje ispita
za januarski ispitni rok od 20. decembra do 23. decembra i od 10. januara do 15.januara
za aprilski ispitni rok od 21. marta do 01. aprila
za junski ispitni rok od 16. maja do 30. maja
za septembarski ispitni rok od 04. jula do 15. jula
za oktobarski ispitni rok od 08. septembra do 16. septembra

Izuzetno student može naknadno podneti prijavu za polaganje ispita najkasnije 2 dana pre početka ispitnog roka, uz naknadu troškova.

Raspored ispita se objavljuje na oglasnoj tabli Škole najkasnije 15 dana pre početka ispitnog roka.