ECDL СЕРТИФИКАТ

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА У БЛАЦУ – ECDL ТЕСТ ЦЕНТАР

ECDL

Шта је ECDL?

ECDL (European Computer Driving Licence) је међународно признати сертификат сачињен од седам модула из информационих технологија:

  1. Модул 1 – Концепти информационих технологија (IT)
  2. Модул 2 – Коришћење рачунара и управљање датотекама
  3. Модул 3 – Обрада текста
  4. Модул 4 – Табеларне калкулације
  5. Модул 5 – Базе података
  6. Модул 6 – Презентације
  7. Модул 7 – Информације и комуникације

Зашто ECDL

ECDL сертификат је један од основних стандарда у Стратегији о развоју информатичког друштва Србије коју је усвојила Влада Републике Србије.

За готово свако радно место потребно је познавање рада на рачунару и послодавци често траже доказ о томе. Са ECDL сертификатом, кандидат будућем послодавцу доказује да je оспособљен за коришћење рачунара.

Стицањем ECDL сертификата, корисник стиче знања да искористи рачунар по европским, односно светским стандрдима.

Како добити ECDL сертификат?

Сертификовање по ECDL стандрду на ВПШ у Блацу омогућено је студентима као и кандидатима из грађанства.

За савладавање прогрма нису потребна никаква предзнања из области информационих технологија. Сва потребна знања за полагање тестова кандидат може да добије путем наших курсева и литературе припремљене по ECDL програму, на српском језику.

Студенти Високе пословне школе у Блацу у оквиру Практичне наставе на првој години савладавају све градиво које је предвиђено ECDL програмом (Модули 1 до 4). На овај начин, сви студенти који желе да полажу испите за стицање ECDL сертификата не морају да похађају посебну обуку, зато што је она спроведена у току редовних студија. Уколико студент положи сва четири модула у настави он на тај начин стиче право на Старт ECDL сертификат. Полагањем преостала три модула по повлашћеним ценама студент може доћи до Core ECDL сертификата.

Сви остали кандидати могу да похађају курсеве ECDL модула и да полажу тестове на ВПШ Блаце. Кандидат треба да се јави и на мејл ecdl@vpskp.edu.rs да би био обавештен о динамици курсева и полагању тестова.

ECDL

ECDL