ECDL SERTIFIKAT

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA U BLACU – ECDL TEST CENTAR

ECDL

Šta je ECDL?

ECDL (European Computer Driving Licence) je međunarodno priznati sertifikat sačinjen od sedam modula iz informacionih tehnologija:

  1. Modul 1 – Koncepti informacionih tehnologija (IT)
  2. Modul 2 – Korišćenje računara i upravljanje datotekama
  3. Modul 3 – Obrada teksta
  4. Modul 4 – Tabelarne kalkulacije
  5. Modul 5 – Baze podataka
  6. Modul 6 – Prezentacije
  7. Modul 7 – Informacije i komunikacije

Zašto ECDL

ECDL sertifikat je jedan od osnovnih standarda u Strategiji o razvoju informatičkog društva Srbije koju je usvojila Vlada Republike Srbije.

Za gotovo svako radno mesto potrebno je poznavanje rada na računaru i poslodavci često traže dokaz o tome. Sa ECDL sertifikatom, kandidat budućem poslodavcu dokazuje da je osposobljen za korišćenje računara.

Sticanjem ECDL sertifikata, korisnik stiče znanja da iskoristi računar po evropskim, odnosno svetskim standrdima.

Kako dobiti ECDL sertifikat?

Sertifikovanje po ECDL standrdu na VPŠ u Blacu omogućeno je studentima kao i kandidatima iz građanstva.

Za savladavanje progrma nisu potrebna nikakva predznanja iz oblasti informacionih tehnologija. Sva potrebna znanja za polaganje testova kandidat može da dobije putem naših kurseva i literature pripremljene po ECDL programu, na srpskom jeziku.

Studenti Visoke poslovne škole u Blacu u okviru Praktične nastave na prvoj godini savladavaju sve gradivo koje je predviđeno ECDL programom (Moduli 1 do 4). Na ovaj način, svi studenti koji žele da polažu ispite za sticanje ECDL sertifikata ne moraju da pohađaju posebnu obuku, zato što je ona sprovedena u toku redovnih studija. Ukoliko student položi sva četiri modula u nastavi on na taj način stiče pravo na Start ECDL sertifikat. Polaganjem preostala tri modula po povlašćenim cenama student može doći do Core ECDL sertifikata.

Svi ostali kandidati mogu da pohađaju kurseve ECDL modula i da polažu testove na VPŠ Blace. Kandidat treba da se javi i na mejl ecdl@vpskp.edu.rs da bi bio obavešten o dinamici kurseva i polaganju testova.

ECDL

ECDL