CISCO АКАДЕМИЈА

Основне информације

CNA - Локална академија

CNA – Локална академија

Networking Academy програм је модел електронског учења који укључује Веб-базиране образовне материјале, онлине тестирање, праћење тренутног знања студента, тренинг и подршку инструкторима као и практични лабораторијски рад. Networking Academy програм се одвија на универзитетима, средњим и високим школама и осталим образовним установама.

Формално успостављен 1997. године од стране најеминентније компаније у области мрежних технологија Cisco Systems, Networking Academy програм предстаља курс укупног трајања осам семестара/560 часова који се баве дизајном, изградњом и одржавањем рачунарских мрежа. Путем курса, студенти се припремају за добијање индустријских сертификата попут Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network Professional (CCNP) и Network+. Програм комбинује предавања и онлине учење са практичним лабораторијским вежбама на којима студенти примењују стечено знање радећи на правим мрежама.

После четири семестра и 280 часова, студенти су потпуно оспособљени за полагање испита за CCNA сертификат. CCNA сертификат је први корак у Cisco Career Certification програму, који се завршава са CCIE сертификатом, најреспектабилнијим сертификатом у области рачунарских комуникација.

Предности Networking Academy програма

Networking Academy програм је од користи свима који желе стећи знање и практично искуство у подручју рачунарских мрежа. Са завршеним курсом, студенти поседују знање и искуство које им може обезбедити лакше запослење. Networking Academy програм се може успешно применити као програм преквалификације радника, јер као резултат даје кадрове оспособљене за пројектовање, имплементацију и одржавање рачунарских мрежа, што су послови који се срећу у малим и великим предузећима из свих подручја рада.

Увођење Networking Academy програма је најлакши и најефикаснији начин образовања преко потребног кадра за мрежне технологије, који захтева предстојећи процес креирања електронске владе (e-government), и информатичког друштва уопште.

Предности Networking Academy програма су вишеструке:

 • свршени студенти добијају шансу за лакше запослење
 • школе добијају прилику пружања образовања из области рачунарских мрежа по најсавременијим програмима, јединственим и признатим у целом свету
 • предузећа добијају теоријски и практично образоване раднике
 • држава добија немерљиву помоћ у ширењу информационих технологија

Основне информације о CCNA програму

CCNА курс, трајања 280 часова, представља први део Networking Academy програма. Курс одговара испиту 640-802 за стицање CCNA сертификата.

Путем курса, студенти ће научити да инсталирају и конфигуришу Cisco рутере и свичеве у мултипротоколарном окружењу користећи LAN и WAN технологије.

Материјал за CCNA курс (curriculum) се налази у интерактивној мултимедијалној форми, и студентима је доступан преко Интернета. Око 80% садржаја курса се бави општим мрежним технологијама и протоколима, док је преосталих 20% везано за Cisco опрему.

CCNA курс је подељен на четири семестра:

CCNA семестар 1 – Основе умрежавања

По окончању CCNA семестра 1, студенти ће имати знање о основама рачунарских мрежа, укључујући:

 • Терминологија рачунарских мрежа
 • Каблирање LAN и WAN мрежа
 • Тестирање каблова
 • Функционисање Etherneta и 10/100/1000/10 G Ethernet
 • Ethernet switching
 • IP адресирање и подмрежавање (subnetting)
 • TCP/IP протоколи; IP, TCP и UDP, протоколи апликационог слоја

CCNA семестар 2 – Рутери и основе рутирања

По окончању CCNA семестра 2, студенти ће имати знање о Cisco рутерима и њиховом раду, укључујући:

 • Cisco IOS
 • Конфигурисање рутера
 • Управљање фајловима на рутеру
 • RIP и IGRP протоколи за рутирање
 • Troubleshooting рутера
 • Напредни TCP
 • Access Control Lists

CCNA семестар 3 – Свичеви и напредно рутирање

По окончању CCNA семестра 3, студенти ће имати знање о Cisco свичевима и њиховом раду, као и напреднијим техникама рутирања укључујући:

 • Variable Length Subnet Masking (VLSM)
 • Напредни протоколи за рутирање (RIP v2, OSPF, EIGRP)
 • Концепти switching-а
 • Свичеви
 • Конфигурисање свичева
 • Spanning Tree Protocol (STP)
 • Virtual LANs (VLANs)
 • VLAN Trunking Protocol (VTP)

CCNA семестар 4 – WAN технологије

По окончању CCNA семестра 4, студенти ће имати знање о WAN технологијама укључујући:

 • Network Address Translation (NAT) и Port Address Translation (PAT)
 • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 • WAN tehnologije
 • Point-to-Point Protocol (PPP)
 • Integrated Services Digital Network (ISDN)
 • Dial-on-Demand Routing (DDR)
 • Frame Relay
 • Network Management
 • Optical Networking

Питања и одговори (FAQ)

Да ли је могуће добити материјал за CCNA курс?

Сви званични материјали за Networking Academy курсеве су у електронској форми. Пруступ материјалима је дозвољен само уписаним студентима CCNA курсева, и то само за време похађања курса. Свако неауторизовано ширење материјала представља кршење ауторских права и строго је забрањено !

Да ли је свеједно у којој ћу Локалној академији похађати CCNA курс?

Свака Локална академија је дужна да спроводи CCNA курс по јединственом програму, са јединственим системом оцењивања и стандардним лабораторијским вежбама. Но, Локалне академије се могу разликовати по условима обуке (однос рачунара и полазника, конфор учионице и лабораторије), образовном квалитету предавача, трајању курса и времену одржавања, као и по цени.

Колико траје CCNA курс?

CCNA курс траје минимално шест недеља и 70 часова, при чему Локална академија има слободу да повећа број часова по курсу. Локална академија може, у зависности од нивоа предзнања полазника и броја часова недељно продужити трајање курса.

Да ли ћу на крају CCNA курса умети да конфигуришем Cisco рутер?

Као одговор на ово питање, најбоље може да послужи опис практичног (skill-based) теста за CCNA семестар 2. Сваки студент добија задатак да од пет рутера и остале мрежне опреме направи топологију са слике, тако што ће све уређаје повезати и конфигурисати на потребан начин. Када се тај део успешно обави, инструктор изврши неколико „кварова“ на направљеној мрежи, које студент треба да пронађе и отклони.

У чему се разликује похађање CCNA курса у Networking Academy програму, и комерцијалних CCNA курсева?

CCNA курс у Networking Academy облику типично траје знатно дуже (минимално шест недеља према уобичајено једној недељи), пружа већа знања (нпр. у области структурног каблирања), захтева много мање предзнање студената и омогућава практични рад у лабораторији.

Да ли морам да имам компјутер да бих похађао курс?

Не, али коришћење рачунара може да помогне у студирању, као на пример у изради документације структурног каблирања, или покретања симулације рада рутера.

Да ли ме CCNA курс може спремити за полагање испита за стицање CCNA сертификата?

Намена CCNA курса и јесте да спреми полазника за CCNA сертификат. Програм курса потпуно одговара траженим знањима на CCNA испиту.

Ко може да похађа Networking Academy курсеве?

Свако може да похађа курсеве. Практични услов је добро знање енглеског језика, пошто су материјали на том језику, и основно предзнање у области рачунарства и Интернета. Локалне академије могу дефинисати додатне услове.

Да ли се похађање курсева плаћа?

Похађање Networking Academy курсева се генерално плаћа, иако је то у потпуности препуштено Локалној академији. Локална академија може нпр. својим студентима омогућити похађање курсева по повлашћеној цени.

Да ли постоји испит у Networking Academy курсу?

Постоји. На крају сваког семестра курса, студенти полажу завршни теоријски онлине испит, и практични испит (skill-based тест). Да би се семестар успешно завршио, потребно је положити оба испита. Локална академија може дефинисати додатне испите, попут усменог испита.

Да ли по завршеном Networking Academy курсу добија диплома?

У случају успешно завршеног семестра, студент добија сертификат о положеном семестру.

CCNA

CCNA