CISCO AKADEMIJA

Osnovne informacije

CNA - Lokalna akademija

CNA – Lokalna akademija

Networking Academy program je model elektronskog učenja koji uključuje Veb-bazirane obrazovne materijale, online testiranje, praćenje trenutnog znanja studenta, trening i podršku instruktorima kao i praktični laboratorijski rad. Networking Academy program se odvija na univerzitetima, srednjim i visokim školama i ostalim obrazovnim ustanovama.

Formalno uspostavljen 1997. godine od strane najeminentnije kompanije u oblasti mrežnih tehnologija Cisco Systems, Networking Academy program predstalja kurs ukupnog trajanja osam semestara/560 časova koji se bave dizajnom, izgradnjom i održavanjem računarskih mreža. Putem kursa, studenti se pripremaju za dobijanje industrijskih sertifikata poput Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network Professional (CCNP) i Network+. Program kombinuje predavanja i online učenje sa praktičnim laboratorijskim vežbama na kojima studenti primenjuju stečeno znanje radeći na pravim mrežama.

Posle četiri semestra i 280 časova, studenti su potpuno osposobljeni za polaganje ispita za CCNA sertifikat. CCNA sertifikat je prvi korak u Cisco Career Certification programu, koji se završava sa CCIE sertifikatom, najrespektabilnijim sertifikatom u oblasti računarskih komunikacija.

Prednosti Networking Academy programa

Networking Academy program je od koristi svima koji žele steći znanje i praktično iskustvo u području računarskih mreža. Sa završenim kursom, studenti poseduju znanje i iskustvo koje im može obezbediti lakše zaposlenje. Networking Academy program se može uspešno primeniti kao program prekvalifikacije radnika, jer kao rezultat daje kadrove osposobljene za projektovanje, implementaciju i održavanje računarskih mreža, što su poslovi koji se sreću u malim i velikim preduzećima iz svih područja rada.

Uvođenje Networking Academy programa je najlakši i najefikasniji način obrazovanja preko potrebnog kadra za mrežne tehnologije, koji zahteva predstojeći proces kreiranja elektronske vlade (e-government), i informatičkog društva uopšte.

Prednosti Networking Academy programa su višestruke:

 • svršeni studenti dobijaju šansu za lakše zaposlenje
 • škole dobijaju priliku pružanja obrazovanja iz oblasti računarskih mreža po najsavremenijim programima, jedinstvenim i priznatim u celom svetu
 • preduzeća dobijaju teorijski i praktično obrazovane radnike
 • država dobija nemerljivu pomoć u širenju informacionih tehnologija

Osnovne informacije o CCNA programu

CCNA kurs, trajanja 280 časova, predstavlja prvi deo Networking Academy programa. Kurs odgovara ispitu 640-802 za sticanje CCNA sertifikata.

Putem kursa, studenti će naučiti da instaliraju i konfigurišu Cisco rutere i svičeve u multiprotokolarnom okruženju koristeći LAN i WAN tehnologije.

Materijal za CCNA kurs (curriculum) se nalazi u interaktivnoj multimedijalnoj formi, i studentima je dostupan preko Interneta. Oko 80% sadržaja kursa se bavi opštim mrežnim tehnologijama i protokolima, dok je preostalih 20% vezano za Cisco opremu.

CCNA kurs je podeljen na četiri semestra:

CCNA semestar 1 – Osnove umrežavanja

Po okončanju CCNA semestra 1, studenti će imati znanje o osnovama računarskih mreža, uključujući:

 • Terminologija računarskih mreža
 • Kabliranje LAN i WAN mreža
 • Testiranje kablova
 • Funkcionisanje Etherneta i 10/100/1000/10 G Ethernet
 • Ethernet switching
 • IP adresiranje i podmrežavanje (subnetting)
 • TCP/IP protokoli; IP, TCP i UDP, protokoli aplikacionog sloja

CCNA semestar 2 – Ruteri i osnove rutiranja

Po okončanju CCNA semestra 2, studenti će imati znanje o Cisco ruterima i njihovom radu, uključujući:

 • Cisco IOS
 • Konfigurisanje rutera
 • Upravljanje fajlovima na ruteru
 • RIP i IGRP protokoli za rutiranje
 • Troubleshooting rutera
 • Napredni TCP
 • Access Control Lists

CCNA semestar 3 – Svičevi i napredno rutiranje

Po okončanju CCNA semestra 3, studenti će imati znanje o Cisco svičevima i njihovom radu, kao i naprednijim tehnikama rutiranja uključujući:

 • Variable Length Subnet Masking (VLSM)
 • Napredni protokoli za rutiranje (RIP v2, OSPF, EIGRP)
 • Koncepti switching-a
 • Svičevi
 • Konfigurisanje svičeva
 • Spanning Tree Protocol (STP)
 • Virtual LANs (VLANs)
 • VLAN Trunking Protocol (VTP)

CCNA semestar 4 – WAN tehnologije

Po okončanju CCNA semestra 4, studenti će imati znanje o WAN tehnologijama uključujući:

 • Network Address Translation (NAT) i Port Address Translation (PAT)
 • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 • WAN tehnologije
 • Point-to-Point Protocol (PPP)
 • Integrated Services Digital Network (ISDN)
 • Dial-on-Demand Routing (DDR)
 • Frame Relay
 • Network Management
 • Optical Networking

Pitanja i odgovori (FAQ)

Da li je moguće dobiti materijal za CCNA kurs?

Svi zvanični materijali za Networking Academy kurseve su u elektronskoj formi. Prustup materijalima je dozvoljen samo upisanim studentima CCNA kurseva, i to samo za vreme pohađanja kursa. Svako neautorizovano širenje materijala predstavlja kršenje autorskih prava i strogo je zabranjeno !

Da li je svejedno u kojoj ću Lokalnoj akademiji pohađati CCNA kurs?

Svaka Lokalna akademija je dužna da sprovodi CCNA kurs po jedinstvenom programu, sa jedinstvenim sistemom ocenjivanja i standardnim laboratorijskim vežbama. No, Lokalne akademije se mogu razlikovati po uslovima obuke (odnos računara i polaznika, konfor učionice i laboratorije), obrazovnom kvalitetu predavača, trajanju kursa i vremenu održavanja, kao i po ceni.

Koliko traje CCNA kurs?

CCNA kurs traje minimalno šest nedelja i 70 časova, pri čemu Lokalna akademija ima slobodu da poveća broj časova po kursu. Lokalna akademija može, u zavisnosti od nivoa predznanja polaznika i broja časova nedeljno produžiti trajanje kursa.

Da li ću na kraju CCNA kursa umeti da konfigurišem Cisco ruter?

Kao odgovor na ovo pitanje, najbolje može da posluži opis praktičnog (skill-based) testa za CCNA semestar 2. Svaki student dobija zadatak da od pet rutera i ostale mrežne opreme napravi topologiju sa slike, tako što će sve uređaje povezati i konfigurisati na potreban način. Kada se taj deo uspešno obavi, instruktor izvrši nekoliko „kvarova“ na napravljenoj mreži, koje student treba da pronađe i otkloni.

U čemu se razlikuje pohađanje CCNA kursa u Networking Academy programu, i komercijalnih CCNA kurseva?

CCNA kurs u Networking Academy obliku tipično traje znatno duže (minimalno šest nedelja prema uobičajeno jednoj nedelji), pruža veća znanja (npr. u oblasti strukturnog kabliranja), zahteva mnogo manje predznanje studenata i omogućava praktični rad u laboratoriji.

Da li moram da imam kompjuter da bih pohađao kurs?

Ne, ali korišćenje računara može da pomogne u studiranju, kao na primer u izradi dokumentacije strukturnog kabliranja, ili pokretanja simulacije rada rutera.

Da li me CCNA kurs može spremiti za polaganje ispita za sticanje CCNA sertifikata?

Namena CCNA kursa i jeste da spremi polaznika za CCNA sertifikat. Program kursa potpuno odgovara traženim znanjima na CCNA ispitu.

Ko može da pohađa Networking Academy kurseve?

Svako može da pohađa kurseve. Praktični uslov je dobro znanje engleskog jezika, pošto su materijali na tom jeziku, i osnovno predznanje u oblasti računarstva i Interneta. Lokalne akademije mogu definisati dodatne uslove.

Da li se pohađanje kurseva plaća?

Pohađanje Networking Academy kurseva se generalno plaća, iako je to u potpunosti prepušteno Lokalnoj akademiji. Lokalna akademija može npr. svojim studentima omogućiti pohađanje kurseva po povlašćenoj ceni.

Da li postoji ispit u Networking Academy kursu?

Postoji. Na kraju svakog semestra kursa, studenti polažu završni teorijski online ispit, i praktični ispit (skill-based test). Da bi se semestar uspešno završio, potrebno je položiti oba ispita. Lokalna akademija može definisati dodatne ispite, poput usmenog ispita.

Da li po završenom Networking Academy kursu dobija diploma?

U slučaju uspešno završenog semestra, student dobija sertifikat o položenom semestru.

CCNA

CCNA