ЦЕНОВНИК

ЦЕНОВНИК УСЛУГА АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА – ОДСЕК ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ БЛАЦЕ МОЖЕ СЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ.


жиро-рачун Академије: 840-2110666-96
модел: 97
позив на број:8305