RASPORED PREDAVANjA

Raspored predavanja po studijskim programima:

Raspored predavanja za PRVU, DRUGU i TREĆU godinu osnovnih strukovnih studija za letnji semestar školske 2018/2019. godine

OSNOVNE STUDIJE:

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

POREZI I CARINA

MENADžMENT I INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA

POSLOVNA EKONOMIJA

TURIZAM

SPECIJALISTIČKE STUDIJE:

PRIMENjENE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

KORPORATIVNO UPRAVLjANjE

JAVNE FINANSIJE