РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА

Распоред предавања по студијским програмима:

Распоред предавања за ПРВУ, ДРУГУ и ТРЕЋУ годину основних струковних студија за летњи семестар школске 2019/2020. године

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ:

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО

ПОРЕЗИ И ЦАРИНА

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

ТУРИЗАМ

Распоред предавања за специјалистичке струковне студије за летњи семестар школске 2019/2020. године

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ:

ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ