RASPORED PREDAVANjA

Raspored predavanja po studijskim programima:

Raspored predavanja za PRVU, DRUGU i TREĆU godinu osnovnih strukovnih studija za januar školske 2020/2021. godine

OSNOVNE STUDIJE:

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

POREZI I CARINA

POSLOVNA EKONOMIJA

TURIZAM

VŠJ DIMITROVGRAD

VŠJ JAGODINA