RASPORED PREDAVANjA

Raspored predavanja po studijskim programima:

Raspored predavanja za PRVU, DRUGU i TREĆU godinu osnovnih strukovnih studija za letnji semestar školske 2019/2020. godine

OSNOVNE STUDIJE:

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

POREZI I CARINA

POSLOVNA EKONOMIJA

TURIZAM

Raspored predavanja za specijalističke strukovne studije za letnji semestar školske 2019/2020. godine

SPECIJALISTIČKE STUDIJE:

PRIMENjENE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

KORPORATIVNO UPRAVLjANjE

JAVNE FINANSIJE