КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – УПИС 2019/2020

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – 2019/2020 – ПРВИ УПИСНИ РОК

Академија пословних струковних студија Београд – Одсек Блаце објављује КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТЕ за упис у прву годину основних студија у школској 2019/2020. године у ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА

Академија пословних струковних студија Београд – Одсек Блаце

Одсек Блаце

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО

ПОРЕЗИ И ЦАРИНА

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

ТУРИЗАМ

Високошколска јединица Јагодина

ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО

Високошколска јединица Димитровград

ПОРЕЗИ И ЦАРИНА

Обавештење за кандидате који су стекли право на упис

Студенти који се финансирају из буџета

 1. Оригиналну диплому
 2. Извод из матичне књиге рођених
 3. Две фотографије формата 4,5 cm х 3,5 cm
 4. Семестралну уплату у износу од 5.000,00 динара на име (накнада за организовање практичне наставе и стручне праксе) на жиро рачун Академије број: 840-2105666-61
 5. Уплату у изосу од 1.000,00 динара на име (за индекс и ШВ образце) на жиро рачун Академије број: 840-2105666-61
 6. Уплату за студентски фонд у износу од 500,00 динара на жиро рачун Савеза студената број: 205-142150-50

Студенти који сами плаћају школарину

 1. Оригиналну диплому
 2. Извод из матичне књиге рођених
 3. Две фотографије формата 4,5 cm х 3,5 cm
 4. Уплату у изосу од 1.000,00 динара на име (за индекс и ШВ образце) на жиро рачун Академије број: 840-2105666-61
 5. Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 6.500,00 динара на жиро рачун Академије број: 840-2105666-61, и закључују уговор о плаћању школарине у ратама.
 6. Уплату за студентски фонд у износу од 500,00 динара на жиро рачун Савеза студената број: 205-142150-50