KONAČNA RANG LISTA – UPIS 2019/2020

KONAČNA RANG LISTA – 2019/2020 – PRVI UPISNI ROK

Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd – Odsek Blace objavljuje KONAČNU RANG LISTE za upis u prvu godinu osnovnih studija u školskoj 2019/2020. godine u PRVOM UPISNOM ROKU.

KONAČNA RANG LISTA PO STUDIJSKIM PROGRAMIMA

Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd – Odsek Blace

Odsek Blace

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

POREZI I CARINA

POSLOVNA EKONOMIJA

TURIZAM

Visokoškolska jedinica Jagodina

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Visokoškolska jedinica Dimitrovgrad

POREZI I CARINA

Obaveštenje za kandidate koji su stekli pravo na upis

Studenti koji se finansiraju iz budžeta

 1. Originalnu diplomu
 2. Izvod iz matične knjige rođenih
 3. Dve fotografije formata 4,5 cm h 3,5 cm
 4. Semestralnu uplatu u iznosu od 5.000,00 dinara na ime (naknada za organizovanje praktične nastave i stručne prakse) na žiro račun Akademije broj: 840-2105666-61
 5. Uplatu u izosu od 1.000,00 dinara na ime (za indeks i ŠV obrazce) na žiro račun Akademije broj: 840-2105666-61
 6. Uplatu za studentski fond u iznosu od 500,00 dinara na žiro račun Saveza studenata broj: 205-142150-50

Studenti koji sami plaćaju školarinu

 1. Originalnu diplomu
 2. Izvod iz matične knjige rođenih
 3. Dve fotografije formata 4,5 cm h 3,5 cm
 4. Uplatu u izosu od 1.000,00 dinara na ime (za indeks i ŠV obrazce) na žiro račun Akademije broj: 840-2105666-61
 5. Dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 6.500,00 dinara na žiro račun Akademije broj: 840-2105666-61, i zaključuju ugovor o plaćanju školarine u ratama.
 6. Uplatu za studentski fond u iznosu od 500,00 dinara na žiro račun Saveza studenata broj: 205-142150-50