OGLASNA TABLA

OBAVEŠTENjA ZA STUDENTE

Obaveštavaju se studenti II i III godine studijskog programa POREZ I CARINA da AKADEMIJA još nije dobila saglasnost UPRAVE CARINA o obavljanju programa STRUČNE PRAKSE. Mole se studenti za strpljenje i da redovno prate obaveštenja na sajtu ODSEKA BLACE.

Obaveštavaju se studenti II i III godine na studijskom programu RAČUNARSTVO I INFORMATIKA da se konsultacije iz predmeta STRUČNA PRAKSA I i II kod predmetnog nastavnika VIOLETE MILIĆEVIĆ održati u SREDU 15.05.2019. godine u 12:45 časova.

Obaveštavaju se studenti na studijskom programu TURIZAM da se podela uputa za Stručnu praksu kod nastavnika dr Aleksandre Jevtović održati u UTORAK 14.05.2019.godine u 14:00 časova.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa POREZI I CARINA da će se podela uputa za Stručnu praksu kod nastavnika Miloša Dašića održati u SREDU 15.05.2019. godine u 12:45 u UČIONICI broj 6

Obaveštavaju se studenti III godine na studijskom programu RAČUNARSTVO I INFORMATIKA da se predavanja iz predmeta PROJEKAT kod predmetnog nastavnika dr Olivera Popovića koja se po rasporedu trebaju održati 10.05.2019. godine, Održaće se 16.05.2019. godine, od 09:30 do 12:45.

Obaveštavaju se studenti specijalističkih studija na studijskom programu PRIMENjENE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE da se predavanja iz predmeta BEZBEDNOST I SUGURNOST PODATAKA kod predmetnog nastavnika dr Olivera Popovića koja se po rasporedu trebaju održati 10.05.2019. godine, Održaće se 16.05.2019. godine, od 13:30 do 16:45.

Obaveštavaju se studenti I godine na studijskom programu RAČUNARSTVO I INFORMATIKA da se predavanja iz predmeta PRAKTIČNA NASTAVA I kod predmetnog nastavnika VIOLETE MILIĆEVIĆ koja se po rasporedu trebaju održati 24.04.2019. godine, održaće se 23.04.2019. godine, od 13:30 do 16:45.

Obaveštavaju se studenti II godine na studijskom programu RAČUNARSTVO I INFORMATIKA da se predavanja iz predmeta RELACIONE BAZE PODATAKA kod predmetnog nastavnika dr SUZANE MARKOVIĆ koja se po rasporedu trebaju održati 10.05.2019. godine, održaće se 24.04.2019. godine, od 09:30 do 12:45 i 13:30 do 16:45.

Obaveštavaju se studenti III godine na studijskom programu POREZ I CARINA da se predavanja iz predmeta POSLOVNE KOMUNIKACIJE kod predmetnog nastavnika dr SNEŽANA MIHAJLOV koja se po rasporedu trebaju održati 19.04.2019. godine, održaće se 10.05.2019. godine, od 09:30 do 12:45 i 13:30 do 16:45.

Obaveštavaju se studenti I godine na studijskom programu POSLOVNA EKONOMIJA i TURIZAM da se predavanja iz predmeta EKONOMIKA PREDUZEĆA kod predmetnog nastavnika dr Dragane Đurić koja se po rasporedu trebaju održati 22 i 23.05.2019. godine, Održaće se 10.05.2019. godine, od 09:30 do 12:45 i 13:30 do 16:45.

Obaveštavaju se studenti II godine na studijskom programu FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO da se predavanja iz predmeta OSIGURANjE kod predmetnog nastavnika dr MILICE KRULj MLADENOVIĆ koja se po rasporedu trebaju održati 12.04.2019. godine, održaće se 18.04.2019. godine, od 09:30 do 12:45 i 13:30 do 16:45.

Obaveštavaju se studenti III godine na studijskom programu FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO da se predavanja iz predmeta BANKARSKO POSLOVANjE I PLATNI PROMET kod predmetnog nastavnika dr VLADIMIRA MLADENOVIĆA koja se po rasporedu trebaju održati 12.04.2019. godine, održaće se 18.04.2019. godine, od 13:30 do 16:45.

Obaveštavaju se studenti III godine na studijskom programu FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO da se predavanja iz predmeta INFORMACIONI SISTEMI U BANKARSTVU kod predmetnog nastavnika dr VLADIMIRA MLADENOVIĆA koja se po rasporedu trebaju održati 12.04.2019. godine, održaće se 18.04.2019. godine, od 09:30 do 12:45.

Obaveštavaju se studenti Škole da će se dana 16.04.2019. godine u 10:00 časova održati predavanje u sali 1 od strane Narodne banke Srbije – filijala Niš. Tema: Najčešće korišćeni bankarski proizvodi i usluge i zaštita prava.

Obaveštavaju se studenti III godine na studijskom programu MENADžMENT I INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA da se predavanja iz predmeta MENADžMENT PROIZVODNjE kod predmetnog nastavnika dr DRAGANA TURANjANINA koja se po rasporedu trebaju održati 12.04.2019. godine, održaće se 09.04.2019. godine. U terminima od 09:30 do 12:45.

Obaveštavaju se studenti I godine na studijskom programu RAČUNARSTVO I INFORMATIKA da se predavanja iz predmeta DISKRETNA MATEMATIKA kod predmetnog nastavnika dr NATAŠE KONTREC koja se po rasporedu trebaju održati 06 i 20.05.2019. godine, održaće se 09 i 23.05.2019. godine, od 09:30 do 12:45 i 13:30 do 16:45.

Obaveštavaju se studenti na studijskom programu KORPORATIVNO UPRAVLjANjE da se predavanja iz predmeta JAVNE FINANSIJE kod predmetnog nastavnika dr BOJANA KOCIĆA koja se po rasporedu trebaju održati 08.05.2019. godine, Održaće se 09.05.2019. godine, od 09:30 do 12:45. i 13:30 do 16:45.

Obaveštavaju se studenti na studijskom programu KORPORATIVNO UPRAVLjANjE da se predavanja iz predmeta POLITIKA TRŽIŠTA RADA kod predmetnog nastavnika dr SLAĐANE MUŠIKIĆ koja se po rasporedu trebaju održati 10.05.2019. godine, Održaće se 08.05.2019. godine, od 09:30 do 12:45. i 13:30 do 16:45.

Obaveštavaju se studenti I godine na studijskom programu FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO da se predavanja iz predmeta KVANTITATIVNE METODE kod predmetnog nastavnika dr Neđeljka Deretića koja se po rasporedu trebala održati 13.02.2019. godine, održaća se 05.04.2019 godine u terminu od 09:30 do 12:45 i 13:30 do 16:45.

Obaveštavaju se studenti III godine na studijskom programu FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO i POREZ I CARINA da se predavanja iz predmeta POSLOVNE FINANSIJE kod predmetnog nastavnika dr DANIJELE MAKSIMOVIĆ koja se po rasporedu trebaju održati 10.05.2019. godine, Održaće se 08.05.2019. godine, od 09:30 do 12:45 i 13:30 do 16:45.

Obaveštavaju se studenti I godine na studijskom programu FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO da se predavanja iz predmeta OSNOVI PRAVA kod predmetnog nastavnika dr Jelene Ristić koja se po rasporedu trebaju održati 29.05.2019. godine, Održaće se 22.03.2019. godine, od 09:30 do 12:45.

Obaveštavaju se studenti I godine na studijskom programu POSLOVNA EKONOMIJA da se predavanja iz predmeta OSNOVI PRAVA kod predmetnog nastavnika dr Jelene Ristić koja se po rasporedu trebaju održati 29.05.2019. godine, Održaće se 22.03.2019. godine, od 09:30 do 12:45.

Obaveštavaju se studenti III godine na studijskom programu MENADžMENT I INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA da se predavanja iz predmeta INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA II kod predmetnog nastavnika dr Dragane Đurić koja se po rasporedu trebaju održati 05.04.2019. godine, Održaće se 22.03.2019. godine, od 09:30 do 12:45.

Obaveštavaju se studenti II godine na studijskom programu POSLOVNA EKONOMIJA da se predavanja iz predmeta OSNOVI ORGANIZACIJE kod predmetnog nastavnika dr Dragane Đurić koja se po rasporedu trebaju održati 05.04.2019. godine, Održaće se 22.03.2019. godine, od 13:30 do 16:45.

Obaveštavaju se studenti I godine na studijskom programu POSLOVNA EKONOMIJA i TURIZAM da se predavanja iz predmeta PRAKTIČNA NASTAVA 2 kod predmetnog nastavnika dr Milana Deletića koja se po rasporedu trebaju održati 30.05.2019. godine, Održaće se 17.05.2019. godine, od 09:30 do 12:45.

Obaveštavaju se studenti na studijskom programu JAVNE FINANSIJE da se predavanja iz predmeta PORESKI POSTUPAK kod predmetnog nastavnika dr Olivere Đurić koja se po rasporedu trebaju održati 24 i 25.04.2019. godine, Održaće se 22 i 23.04.2019. godine, od 09:30 do 12:45.

Obaveštavaju se studenti III godine na studijskom programu FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO da se KOLOKVIJUMI iz predmeta BANKARSKO POSLOVANjE I PLATNI PROMET i INFORMACIONI SISTEMI U BANKARSTVU kod predmetnog nastavnika dr Vladimira Mladenovića održati 28.03.2019. godine.

Obaveštavaju se studenti I godine na studijskom programu RAČUNARSTVO I INFORMATIKA da se predavanja iz predmeta Uvod u programiranje kod predmetnog nastavnika dr Danila Oklobdžije koja se po rasporedu trebaju održati 19 i 20.03.2019. godine, Održaće se 07.03.2019. godine, od 09:30 do 12:45 i 13:30 do 16:45. Studentima specijalističkih studija termini nadoknade biće naknadno dogovoreni.

Obaveštavaju se studenti I godine na studijskom programu RAČUNARSTVO I INFORMATIKA da se predavanja iz predmeta OSNOVI RAČUNARSKE TEHNIKE kod predmetnog nastavnika dr Olivera Popovića koja se po rasporedu trebaju održati 19.03.2019. godine, Održaće se 13.03.2019. godine, od 13:30 do 16:45. Predavanja iz istog predmeta koja se trebaju održati 20.03.2019. godine, održaće se 15.03.2019. godine, od 13:30 do 16:45.

Obaveštavaju se studenti III godine na studijskom programu RAČUNARSTVO I INFORMATIKA da se predavanja iz predmeta PROJEKAT kod predmetnog nastavnika dr Olivera Popovića koja se po rasporedu trebaju održati 19.03.2019. godine, Održaće se 13.03.2019. godine, od 09:30 do 12:45. Predavanja iz istog predmeta koja se trebaju održati 20.03.2019. godine, održaće se 15.03.2019. godine, od 09:30 do 12:45.

Obaveštenje studentskog centra „Priština“ – Kosovska Mitrovica o dotiranim odmorima na Zlatiboru i Avali za studente možete pogledati OVDE

Obaveštavaju se studenti, nastavno i nenastavno osoblje da Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace neće raditi 15.02.2019. i 16.02.2019. godine, kada se praznuje Sretenje – Dan državnosti Srbije. Škola nastavlja sa radom 18.02.2019. godine (ponedeljak)

Obaveštavaju se studenti II godine na studijskom programu POREZ I CARINA da se predavanja iz predmeta Informacioni sistemi i javne uprave kod predmetnog nastavnika dr Marka Zakića koja se po rasporedu trebaju održati 11 i 12.02.2019. godine neće biti održana. Termini nadoknade časova biće naknadno objavljeni.

Obaveštavaju se studenti III godine na studijskom programu FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO da se predavanja iz predmeta Elektronsko poslovanje kod predmetnog nastavnika dr Marka Zakića koja se po rasporedu trebaju održati 11 i 12.02.2019. godine neće biti održana. Termini nadoknade časova biće naknadno objavljeni.

Obaveštavaju se studenti I godine na studijskom programu FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO da se predavanja iz predmeta KVANTITATIVNE METODE kod predmetnog nastavnika dr Neđeljka Deretića koja se po rasporedu trebaju održati 13.02.2019. godine neće biti održana. Termini nadoknade časova biće dogovoreni sa studentima.

Obaveštavaju se studenti II godine na studijskom programu POSLOVNA EKONOMIJA da se predavanja iz predmeta MENADžMENT USLUGA kod predmetnog nastavnika dr Sonje Dogandžić koja se po rasporedu trebaju održati 13.02.2019. godine neće biti održana. Termini nadoknade časova biće dogovoreni sa studentima.

Obaveštavaju se studenti III godine na studijskom programu MENADžMENT I INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA da se predavanja iz predmeta LOGISTIKA kod predmetnog nastavnika dr Kristine Cvetković koja se po rasporedu trebaju održati 13.02.2019. godine održaće se 20.02.2019. godine. U terminima od 09:30 do 12:45 i 13:30 do 16:45.

Obaveštavaju se studenti II i III godine na studijskom programu RAČUNARSTVO I INFORMATIKA da se predavanja kod predmetnog nastavnika dr Aleksandra Zakića koja se po rasporedu trebaju održati 11 i 12.02.2019. godine neće biti održana. Termini nadoknade časova biće naknadno objavljeni.

Obaveštavaju se studenti na studijskom programu JAVNE FINANSIJE da se predavanja i vežbe iz predmeta JAVNE FINANSIJE kod predmetnog nastavnika dr Sretka Ribaća koja se po rasporedu trebaju održati 19.12.2018. godine neće biti održana. Termini nadoknade časova biće naknadno objavljeni.

Obaveštavaju se studenti I godine na studijskim programima POSLOVNA EKONOMIJA i TURIZAM da se predavanja iz predmeta PRAKTIČNA NASTAVA kod predmetniog nastavnika dr Milana Deletića koja se po rasporedu trebaju održati 12.12.2018. godine i 13.12.2018. godine, održaće se 26.12.2018. godine i 27.12.2018. godine u terminu 13:30 – 16:45.

Obaveštavaju se studenti II godine na studijskom programu POREZI I CARINA da će se predavanja iz predmeta Carinski sistem i politika kod predmetnog nastavnika dr Bojana Kocića koja se po rasporedu trebaju održati 19.12.2018. i 20.12.2018.. godine, održaće se 12.12.2018. i 13.12.2018. godine u terminu 09:30 – 12:45.

Obaveštavaju se studenti na studijskom programu JAVNE FINANSIJE da se predavanja i vežbe iz predmeta JAVNE FINANSIJE kod predmetnog nastavnika dr Sretka Ribaća koja se po rasporedu trebaju održati 20.12.2018. godine, održaće se 07.12.2018. godine u terminima 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45.

Obaveštavaju se studenti III godine na studijskom programu POREZI I CARINA da će se predavanja iz predmeta Operaciona istraživanja kod predmetnog nastavnika mr Gordane Prlinčević koja se po rasporedu trebaju održati 18.12.2018.. godine, održaće se 05.12.2018. godine u terminu 13:30 – 16:45.

Obaveštavaju se studenti III godine na studijskim programima FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO i TURIZAM da će se predavanja iz predmeta Operaciona istraživanja kod predmetnog nastavnika mr Gordane Prlinčević koja se po rasporedu trebaju održati 17.12.2018. i 18.12.2018. godine, održaće se 05.12.2018. i 06.12.2018. godine u terminu 09:30 – 12:45.

Obaveštavaju se studenti III godine na studijskom programu MENADžMENT I INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA da će se predavanja iz predmeta Operaciona istraživanja kod predmetnog nastavnika mr Gordane Prlinčević koja se po rasporedu trebaju održati 17.12.2018. i 18.12.2018. godine, održaće se 04.12.2018. i 05.12.2018. godine u terminu 09:30 – 12:45 .

Obaveštavaju se studenti I godine na studijskom programu FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO da se predavanja iz predmeta EKONOMIJA kod predmetniog nastavnika dr Slađane Mušikić koja se po rasporedu trebaju održati 13.12.2018. godine, održaće se 12.12.2018. godine u terminu 13:30 – 16:45.

Obaveštavaju se studenti III godine na studijskom programu POREZI I CARINA da će se predavanja iz predmeta Carinski upravni postupak kod predmetnog nastavnika dr Marije Marčetić koja se po rasporedu trebaju održati 13.12.2018.. godine, održaće se 12.12.2018. godine u terminu 13:30 – 16:45.

Obaveštavaju se studenti III godine na studijskom programu POREZI I CARINA da će se predavanja iz predmeta Operaciona istraživanja kod predmetnog nastavnika mr Gordane Prlinčević koja se po rasporedu trebaju održati 17.12.2018. godine, održaće se 30.11.2018. godine u terminu 09:30 – 12:45.

Obaveštavaju se studenti na studijskom programu KORPORATIVNO UPRAVLjANjE da se predavanja iz predmeta KORPORATIVNO UPRAVANjE kod predmetnog nastavnika dr Sonje Dogandžić koja se po rasporedu trebaju održati 18.12.2018. godine, održaće se 10.12.2018. godine u terminima 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45.

Obaveštavaju se studenti I godine na studijskom programu FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO da se predavanja iz predmeta MENADžMENT kod predmetniog nastavnika dr Sonje Dogandžić koja se po rasporedu trebaju održati 17.12.2018. i 18.12.2018. godine, održaće se 14.12.2018. godine u terminima 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45.

Obaveštavaju se studenti I godine na studijskom programu POREZI I CARINA da se predavanja iz predmeta MENADžMENT kod predmetnih nastavnika dr Igora Novakovića i Gorana Perića odlažu, a koja se po rasporedu trebaju održati 23.11.2018. godine. Termin nadoknade biće utvrđen u dogovoru sa studentima.

Obaveštavaju se studenti I godine na studijskom programu POREZI I CARINA da će se predavanja iz predmeta Praktična nastava 1 kod predmetnog nastavnika dr Velimira Deletića koja se po rasporedu trebaju održati 21.11.2018. i 22.11.2018.. godine, održaće se 05.12.2018. i 06.12.2018. godine u terminu 13:30 – 16:45.

Obaveštavaju ste studenti III godine studijskog programa MENADžMENT i INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA da će nadoknada predavanja iz predmeta MENADžMENT KVALITETA kod predmetnog nastavnika dr Dragana Turanjanina biti održana 30.11.2018. godine u terminu 09:30 – 12:45 i 01.12.2018. godine u terminu 09:30 – 12:45.

Obaveštavaju ste studenti III godine studijskog programa TURIZAM da će nadoknada predavanja iz predmeta UPRAVALjANjE KVALITETOM TURISTIČKOG PROIZVODA kod predmetnog nastavnika dr Dragana Turanjanina biti održana 30.11.2018. godine u terminu 09:30 – 12:45 i 01.12.2018. godine u terminu 13:30 – 16:45.

Obaveštavaju se studenti II godine na studijskom programu POSLOVNA EKONOMIJA da će se predavanja iz predmeta Poslovno pravo kod predmetnog nastavnika dr Milice Krulj Mladenović koja se po rasporedu trebaju održati 09.11.2018. godine, održaće se 08.11.2018. godine u terminu 13:30 – 16:45

Obaveštavaju se studenti II godine na studijskom programu FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO da će se predavanja iz predmeta Poslovno pravo kod predmetnog nastavnika dr Milice Krulj Mladenović koja se po rasporedu trebaju održati 09.11.2018. godine, održaće se 08.11.2018. godine u terminu 13:30 – 16:45

Obaveštavaju se studenti III godine na studijskom programu POREZI I CARINA da će se predavanja iz predmeta Elektronsko poslovanje kod predmetnog nastavnika dr Vladimira Mladenovića koja se po rasporedu trebaju održati 09.11.2018. godine, održaće se 08.11.2018. godine u terminu 13:30 – 16:45

Obaveštavaju se studenti specijalističkih studija na studijskom programu KORPORATIVNO UPRAVLjANjE da predavanja iz predmeta Organizacioni dizajn kod predmetnog nastanika dr Dragane Đurić koja su se trebala održati 04.10.2018., održaće se 13.11.2018. godine u terminu 09:30 – 12:45

Obaveštavaju se studenti I godine studijskog programa POREZI I CARINA da predavanja iz predmeta Ekonomija kod predmetnog nastavnika dr Danijele Maksimović koja se trebaju održati 17.12.2018. i 18.12.2018., biće održana 30.11.2018. godine u terminima 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45.

Spisak studenata II i III godine koji su stekli pravo na smeštaj u Studentskom domu „dr Milenko Laković“ može se pogledati OVDE

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa RAČUNARSTVO I INFORMATIKA da predavanja iz predmeta Praktična nastava kod predmetnog nastavnika Violete Milićević koja se trebaju održati 07.11.2018. i 08.11.2018. godine. održaće se 14.11.2018. i 15.11.2018. u terminu 13:30-16:45.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa RAČUNARSTVO I INFORMATIKA da predavanja iz predmeta Praktična nastava kod predmetnog nastavnika Violete Milićević koja se trebaju održati 07.11.2018. i 08.11.2018. godine. održaće se 31.10.2018. i 01.11.2018. u terminu 13:30-16:45.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa TURIZAM da predavanja iz predmeta Upravljanje kvalitetom
turističkog proizvoda kod predmetnog nastavnika dr Dragana Turanjanina koja su se trebala održati 29.10.2018. i 30.10.2018. godine. odlažu se, termini nadkonade biće naknadno određeni.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa MENADžMENT I INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA da predavanja iz predmeta Menadžment kvaliteta kod predmetnog nastavnika dr Dragana Turanjanina koja su se trebala održati 29.10.2018. i 30.10.2018. godine. odlažu se, termini nadkonade biće naknadno određeni.

Uputstvo za izradu seminarskog rada iz predmeta kod predmetnog nastavnika dr Jasminke Đuričanin može se preuzeti OVDE

Obaveštavaju se studenti da prijavu ispita u oktobarskom ispitnom roku mogu izvršiti na dan ispita najkasnije sat vremena pre termina početka ispita

Obaveštavaju se studenti studijskog programa Menadžiment i internacionalna biznis administracija da ispit iz predmeta Poslovno pravo kod predmetnog nastavnika dr Ivana Nikčevića koji se po rasporedu treba održati 08.09.2018. godine sa početkom u 10 časova, održaće se 14.09.2018. sa početkom u 10 časova.

Visoka poslovna škola strukovnih studija je, u cilju modernizacije opreme, izradila „Projekat nabavke elektronske opreme za potrebe nastavnog procesa“. Projekat je odoboren i zahvaljujući sredstvima obezbeđenim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, izvršena je nabavka 17 novih računara. Sigurni smo da će to umnogome uticati na kvalitet i efikasnost studiranja, kao i da će uveliko unaprediti interpretaciju nastavnih sadržaja. Direktor Visoke poslovne škole strukovnih studija

Obaveštavaju se studenti specijalističkih studija na studijskom programu KORPORATIVNO UPRAVLjANjE da će se vežbe iz predmeta Korporativno upravljanje (vežbe) kod predmetnog nastavnika mr Gordane Prlinčević održaće se 04.06.2018. godine u terminima 09:30 – 12:00 i 13:30 – 16:00. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa POREZI I CARINA IZBORNA OPCIJA POREZI I BUDžET da predavanja iz predmeta Upravno pravo kod predmetnog nastavnika dr Ivana Mandića koja su se trebala održati 31.05.2018. godine održaće se 08.06.2018. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti I godine studijskih programa RAČUNARSTVO I INFORMATIKA, FINANSIJE I RAČUNODSTVO, POREZI I CARINA, POSLOVNA EKONOMIJA I TURIZAM da predavanja iz predmeta Sociologija kod predmetnog nastavnika dr Slavice Mandić koja su se trebala održati 31.05.2018. godine održaće se 08.06.2018. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti Specijalističkih studija PRIMENjENE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE da je termin nadoknade nastave od 01.06.2018. godine iz predmeta Bezbednost i sigurnost podataka kod predmetnog nastavnika dr Olivera Popovića određen za 08.06.2018. godine, u terminu od 09:30 – 12:00 i 13:30 – 16:00. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa TURIZAM da je termin nadoknade iz predmeta Marketing kod predmetnog nastavnika dr Danijele Maksimović određen za 04.06.2018. i 06.06.2018 godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa MENADžMENT I INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA IZBORNA OPCIJA INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA I MENADžMENT PROIZVODNjE I USLUGA da je termin nadoknade iz predmeta Marketing kod predmetnog nastavnika dr Danijele Maksimović određen za 04.06.2018. i 06.06.2018 godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45.Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti I godine studijskog programa POREZI I CARINA da predavanja iz predmeta Kvantitativne metode kod predmetnog nastavnika mr Gordane Prlinčević koja su se trebala održati 21.05.2018. i 22.05.2018. godine održaće se 01.06.2018. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti I godine studijskog programa TURIZAM da predavanja iz predmeta Kvantitativne metode kod predmetnog nastavnika mr Gordane Prlinčević koja su se trebala održati 21.05.2018. i 22.05.2018. godine održaće se 01.06.2018. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti I godine studijskog programa POSLOVNA EKONOMIJA da predavanja iz predmeta Kvantitativne metode kod predmetnog nastavnika mr Gordane Prlinčević koja su se trebala održati 21.05.2018. i 22.05.2018. godine održaće se 01.06.2018. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti I godine studijskog programa FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO da predavanja iz predmeta Kvantitativne metode kod predmetnog nastavnika mr Gordane Prlinčević koja su se trebala održati 21.05.2018. i 22.05.2018. godine održaće se 01.06.2018. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa MENADžMENT I INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA IZBORNA OPCIJA MENADžMENT PROIZVODNjE I USLUGA da je termin nadonkade za predavanja iz predmeta Finansijski menadžment kod predmetnog nastavnika dr Miloša Pavlovića određen za 08.06.2018. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti studijskog programa KORPORATIVNO UPRAVLjANjE da će se vežbe iz predmeta Korporativno upravljanje kod predmetnog nastavnika mr Gordane Prlinčević, koja su bila predviđena za 17.05.2018. god održati 18.05.2018. u terminima 09:30 – 12:00 i 13:30 – 16:00.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa RAČUNARSTVO I INFORMATIKA da će se predavanja iz predmeta Relacione baze podataka kod predmetnog nastavnika dr Milan Savić (dr Branislav Bogdanović) koja su se trebala održati 14.05.2018. godine održaće se 01.06.2018. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti da se objavljuju Konačni rezultati izbora za članove Studentskog parlamenta Visoke poslovne škole strukovnih studija u Blacu koji su održani 25.04.2018. godine, konačni rezultati mogu se pogledati OVDE

Obaveštavaju se studenti da se objavljuju Preliminarni rezultati izbora za članove Studentskog parlamenta Visoke poslovne škole strukovnih studija u Blacu koji su održani 25.04.2018. godine, preliminarni rezultati mogu se pogledati OVDE

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa MENADžMENT I INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA IZBORNA OPCIJA MENADžMENT PROIZVODNjE I USLUGA da predavanja iz premdeta Finansijski menadžment kod predmetnog nastavnika dr Miloša Pavlovića koja su se trebala održati 26.04.2018. godine. se odlažu, termini nadkonade biće naknadno određeni.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa FINANSIJE I RAČUNODSTVO IZBORNA OPCIJA BANKARSTVO I OSIGURANjE I RAČUNOVODSTVO da predavanja iz premdeta Informacioni sistemi u računovodstvu kod predmetnog nastavnika dr Miloša Pavlovića koja su se trebala održati 26.04.2018. godine. se odlažu, termini nadkonade biće naknadno određeni.

OBAVEŠTENjE O PODNOŠENjU PRIJAVA ZA IZBOR ČLANOVA STUDENTSKOG PARLAMENTA. Prijave za izbor članova Studentskog parlamenta Škole podnose se Mirjani Kolarić, referentu za studentska pitanja u studentskoj službi. Komisija za izbor članova Studentskog parlamenta

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa FINANSIJE I RAČUNODSTVO IZBORNA OPCIJA BANKARSTVO I OSIGURANjE da će se predavanja iz predmeta Analiza poslovanja preduzeća kod predmetnog nastavnika dr Slađana Mušikić (Marko Gašić), nadoknada koja je predviđena za 23.04.2018. god i 24.04.2018. god održati 04.06.2018. god u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti da su raspisani izbori za Studentski parlament, Odluka o raspisivanju izbora može se pogledati OVDE

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa FINANSIJE I RAČUNODSTVO IZBORNA OPCIJA BANKARSTVO I OSIGURANjE I RAČUNOVODSTVO da predavanja iz predmeta Analiza poslovanja preduzeća kod predmetnog nastavnika dr Slađana Mušikić (Marko Gašić) koja su se trebala održati 14.04.2018. godine održaće se 08.05.2018. i 09.05.2018.godine, u terminu od 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštenje za studente III godine studijskog programa POREZI I CARINA izborna opcija POREZI I BUDžET da se predavanja iz predemta Upravno pravo kod predmetnog nastavnika dr Ivana Mandića koja su se trebala održati 11.04.2018. godine, odlažu. Termini nadkonade biće naknadno određen.

Obaveštenje za studente I godine studijskog programa FINANSIJE I RAČUNODSTVO da se predavanja iz predemta Sociologija kod predmetnog nastavnika dr Slavice Mandić, koja su se trebala održati 13.04.2018. godine, odlažu. Termini nadkonade biće naknadno određen.

Obaveštenje za studente I godine studijskog programa RAČUNARSTVO I INFORMATIKA da se predavanja iz predemta Sociologija kod predmetnog nastavnika dr Slavice Mandić, koja su se trebala održati 13.04.2018. godine, odlažu. Termini nadkonade biće naknadno određen.

Obaveštenje za studente I godine studijskog programa POREZI I CARINA da se predavanja iz predemta Sociologija kod predmetnog nastavnika dr Slavice Mandić, koja su se trebala održati 13.04.2018. godine, odlažu. Termini nadkonade biće naknadno određen.

Obaveštenje za studente I godine studijskog programa TURIZAM da se predavanja iz predemta Sociologija kod predmetnog nastavnika dr Slavice Mandić, koja su se trebala održati 13.04.2018. godine, odlažu. Termini nadkonade biće naknadno određen.

Obaveštenje za studente I godine studijskog programa POSLOVNA EKONOMIJA da se predavanja iz predemta Sociologija kod predmetnog nastavnika dr Slavice Mandić, koja su se trebala održati 13.04.2018. godine, odlažu. Termini nadkonade biće naknadno određen.

Obaveštavaju se studenti II i III godine studijskog programa POREZI I CARINA IZBORNA OPCIJA CARINA da spiskove za realizaciju stručne prakse po Carinarnicama mogu pogledati na oglasnoj tabli škole.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa FINANSIJE I RAČUNODSTVO IZBORNA OPCIJA BANKARSTVO I OSIGURANjE I RAČUNOVODSTVO Informacioni sistemi u računovodstvu – dr Miloš Pavlović predavanja koja su se trebala održati 05.04.2018. i 06.04.2018. godine. se odlažu, termini nadkonade biće naknadno određeni.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa MENADžMENT I INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA IZBORNA OPCIJA MENADžMENT PROIZVODNjE I USLUGA Finansijski menadžment – dr Miloš Pavlović predavanja koja su se trebala održati 05.04.2018. i 06.04.2018. godine. se odlažu, termini nadkonade biće naknadno određeni.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa FINANSIJE I RAČUNODSTVO IZBORNA OPCIJA BANKARSTVO I OSIGURANjE I RAČUNOVODSTVO Operaciona istraživanja – dr Neđeljko Deretić predavanja koja su se trebala održati 04.04.2018. i 05.04.2018. godine održaće se 18.05.2018. godine, u terminu 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45 Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa POREZI I CARINA IZBORNA OPCIJA POREZI I BUDžET I CARINA Operaciona istraživanja – dr Neđeljko Deretić predavanja koja su se trebala održati 04.04.2018. i 05.04.2018. godine održaće se 18.05.2018. godine, u terminu 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45 Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti I godine studijskog programa RAČUNARSTVO I INFORMATIKA Matematika – dr Neđeljko Deretić predavanja koja su se trebala održati 05.04.2018. godine održaće se 04.04.2018. godine, u terminu 13:30 – 16:45 Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa FINANSIJE I RAČUNODSTVO IZBORNA OPCIJA BANKARSTVO I OSIGURANjE da će se predavanja iz predmeta Analiza poslovanja preduzeća kod predmetnog nastavnika dr Slađana Mušikić (Marko Gašić), koja su predviđena rasporedom za 03.04.2018. god i 04.04.2018. god održati 23.04.2018. god i 24.04.2018. god

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa FINANSIJE I RAČUNODSTVO IZBORNA OPCIJA BANKARSTVO I OSIGURANjE da će nadoknada nastave iz predmeta Osnovi preduzetništva, kod predmetnog nastavnika dr Danijele Maksimović biti realizovana 03.04.2018. god i 04.04.2018. god, u terminima 09:30-12:45 i 13:30-16:45.

Obaveštavaju se studenti I godine studijskog programa Računarstvo i informatika da se odlažu predavanja iz predmeta Uvod u programiranje kod predmetnog nastavnika dr Danila Oklobdžije, koja su predviđena rasporedom za 02.04.2018. god i 03.04.2018. god u terminu 09:30 – 12:45. Nadoknada predavanja održaće se 07.05.2018. god i 08.05.2018. god u terminu 13:30 – 16:45.

O B A V E Š T E Nj E za studente III godine studijskog programa Turizam. Polazak autobusa za Prolom banju je u 20.03.2018. u 07:00 ispred Škole.

Obaveštavaju se studenti studijskog programa POREZI I CARINA usmerenje CARINA da će do petka 16.03.2018. godine dobiti informacije o mestima za obavljanje STRUČNE PRAKSE. Upute za stručnu praksu mogu preuzimati 15.03.2018. i 16.03.2018. na skriptarnici Škole.Koordinator stručne prakse

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa TURIZAM da se odlažu predavanja iz predmeta Selektivni oblici turizma, koja su predviđena rasporedom za 12.03.2018. god kod predmetnog nastavnika dr Aleksadar Jokić (dr Slađana Mušikić, Andrija Babović)Termini nadkonade biće naknadno određeni.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa POREZI I CARINA IZBORNA OPCIJA POREZI I BUDžET I CARINA Da će se predavanja iz predmeta Kontrola i revizijakod predmentnog nastavnika dr Slađana Mušikić (Marija Stojiljković) koja su se trebala održati 14.03.2018.godine održaće se 16.03.2018. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO IZBORNA OPCIJA BANKARSTVO I OSIGURANjEIRAČUNOVODSTVO Da će se predavanja iz predmeta Analiza poslovanja preduzeća kod predmetnog nastavnika dr Slađana Mušikić (Marko Gašić) održati 14.03.2018. godine u terminima 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45 dok će se predavanja iz predmeta Kontrola i revizija kod predmetnog nastavnika dr Slađana Mušikić(Marija Stojiljković)održati 16.03.2018.godine u terminima 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa FINANSIJE I RAČUNODSTVO IZBORNA OPCIJA BANKARSTVO I OSIGURANjE da se odlažu predavanja iz predmeta Osnovi preduzetništva, koja su predviđena rasporedom za 13.03.2018. god kod predmetnog nastavnika dr Danijela Maksimović. Termini nadkonade biće naknadno određeni.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa MENADžMENT I INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA IZBORNA OPCIJA INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA, MENADžMENT PROIZVODNjE I USLUGA da se odlažu predavanja iz predmeta Marketing, koja su predviđena rasporedom za 14.03.2018. god kod predmetnog nastavnika dr Danijela Maksimović. Termini nadkonade biće naknadno određeni.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa TURIZAM da se odlažu predavanja iz predmeta Marketing, koja su predviđena rasporedom za 14.03.2018. god kod predmetnog nastavnika dr Danijela Maksimović. Termini nadkonade biće naknadno određeni.

Obaveštavaju se studenti specijalističkih studija studijskog programa JAVNE FINANSIJE da se odlažu predavanja iz predmeta MENADžMENT JAVNOG SEKTORA, koja su predviđena rasporedom za 07.03.2018. i 08.03.2018. u terminima 09:30 – 12:45 god kod predmetnog nastavnika dr Olivere Đurić. Termini nadoknade biće naknadno određeni.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa POREZI I CARINA usmerenje POREZI I BUDžET da se odlažu predavanja iz predmeta PORESKO KNjIGOVODSTVO I EVIDENCIJA, koja su predviđena rasporedom za 07.03.2018. i 08.03.2018. u terminima 13:30 – 16:45 god kod predmetnog nastavnika dr Olivere Đurić. Termini nadoknade biće naknadno određeni.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskih programa FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO usmerenje RAČUNOVODSTVO da se odlažu predavanja iz predmeta Trgovinsko računovodstvo, koja su predviđena rasporedom za 08.03.2018. god kod predmetnog nastavnika dr Dragane Đurić. Termini nadoknade biće naknadno određeni.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa Finansije i računovodstovo izborna opcija Bankarstvo i osiguranje Osiguranje – dr Milice Krulj Mladenović predavanja koja su se trebala održati 06.03.2018. i 07.03.2018. godine održaće se 09.03.2018.godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45 Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO IZBORNA OPCIJA BANKARSTVO I OSIGURANjE Da će se predavanja iz predmeta Analiza poslovanja preduzeća kod predmetnog nastavnika dr Slađana Mušikić (Marko Gašić) održati 01.03.2018. godine u terminima 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45 dok će se predavanja iz predmeta Osiguranje kod predmetnog nastavnika dr Milice Krulj Mladenović održati 06.03.2018. i 07.03.2018. u terminu 09:30 – 12:45.

U periodu od 26.02.2018. do 03.03.2018. usled pogoršanih vremenskih uslova, prepodnevni blok nastave će se izvoditi u terminu 09:30 do 11:45, dok će se popodnevni blok izvoditi u terminu 13:00 do 15:15.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa MENADžMENT I INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA IZBORNA OPCIJA INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA, MENADžMENT PROIZVODNjE I USLUGA da se odlažu predavanja iz predmeta Marketing, koja su predviđena rasporedom za 28.02.2018. god kod predmetnog nastavnika dr Danijela Maksimović. Termini nadkonade biće naknadno određeni.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa TURIZAM da se odlažu predavanja iz predmeta Marketing, koja su predviđena rasporedom za 28.02.2018. god kod predmetnog nastavnika dr Danijela Maksimović. Termini nadkonade biće naknadno određeni.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa FINANSIJE I RAČUNODSTVO IZBORNA OPCIJA BANKARSTVO I OSIGURANjE da se odlažu predavanja iz predmeta Osnovi preduzetništva, koja su predviđena rasporedom za 27.02.2018. god kod predmetnog nastavnika dr Danijela Maksimović. Termini nadkonade biće naknadno određeni.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa POREZI I CARINA IZBORNA OPCIJA CARINA da će se predavanja iz predmeta Međunarodni transport, špedicija i osiguranje kod predmentnog nastavnika dr Marije Marčetić koja su se trebala održati 27.12.2017. i 28.12.2017 godine održaće se 18.01.2018. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa POREZI I CARINA IZBORNA OPCIJA CARINA da će se predavanja iz predmeta Carinsko i devizno poslovanje kod predmentnog nastavnika dr Marije Marčetić koja su se trebala održati 27.12.2017. i 28.12.2017 godine održaće se 19.01.2018. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa MENADžMENT I INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA IZBORNA OPCIJA INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA da će se predavanja iz predmeta Internacionalna biznis adminisracija II kod predmentnog nastavnika dr Igora Novakovića koja su se trebala održati 06.12.2017. godine održaće se 11.12.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa MENADžMENT I INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA IZBORNA OPCIJA INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA da će se predavanja iz predmeta Internacionalna biznis administracija I kod predmentnog nastavnika dr Dragane Đurić koja su se trebala održati 27.12.2017. godine održaće se 19.01.2018. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti Specijalističkih studija studijskog KORPORATIVNO UPRAVLjANjE da će se predavanja iz predmeta Organizacioni dizajn kod predmentnog nastavnika dr Dragane Đurić koja su se trebala održati 28.12.2017. godine održaće se 18.01.2018. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa Finansije i računovodstovo izborna opcija Bankarstvo i osiguranje i Računovodstvo da predavanja iz predmeta Projekat kod predmetnog nastavnika Marije Stojiljković koja su se trebala održati 19.12.2017. i 20.12.2017. godine održaće se 05.12.2017. i 06.12.2017. godine, u terminu od 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa MENADžMENT I INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA IZBORNA OPCIJA INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA I MENADžMENT PROIZVODNjE I USLUGA da predavanja iz predmeta Operaciona istraživanja kod predmetnog nastavnika mr Gordana Prlinčević koja su se trebala održati 28.12.2017. godine održaće se 01.12.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa TURIZAM da predavanja iz predmeta Operaciona istraživanja kod predmetnog nastavnika mr Gordana Prlinčević koja su se trebala održati 28.12.2017. godine održaće se 01.12.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti I godine studijskog programa Turizam da predavanja iz predmeta Ekonomija kod predmetnog nastavnika dr Maksimović Danijele koja su se trebala održati 19.12.2017. i 20.12.2017. godine održaće se 22.12.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti I godine studijskog programa Poslovna ekonomija da predavanja iz predmeta Ekonomija kod predmetnog nastavnika dr Maksimović Danijele koja su se trebala održati 19.12.2017. i 20.12.2017. godine održaće se 22.12.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa Menadžment i internacionalna biznis administracija izborna opcija Menadžment proizvodnje i usluga da predavanja iz predmeta Menadžment proizvodnje kod predmetnog nastavnika dr Sonje Dogandžić koja su se trebala održati 19.12.2017. i 20.12.2017. godine održaće se 22.12.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti I godine studijskog programa Turizam da predavanja iz predmeta Menadžment kod predmetnog nastavnika dr Igora Novakovića (dr Sonja Dogandžić) koja su se trebala održati 19.12.2017. i 20.12.2017. godine održaće se 21.12.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti I godine studijskog programa Porezi i carina da predavanja iz predmeta Menadžment kod predmetnog nastavnika dr Igora Novakovića (dr Sonja Dogandžić) koja su se trebala održati 19.12.2017. i 20.12.2017. godine održaće se 21.12.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa Menadžment i internacionalna biznis administracija izborna opcija Internacionalna biznis administracija i Menadžment proizvodnje i usluga da predavanja iz predmeta Poslovne komunikacije kod predmetnog nastavnika dr Marine Jovović (mr Dobrica Radovanović) koja su se trebala održati 24.10.2017. i 25.10.2017. godine održaće se 19.01.2018. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa Turizam iz predmeta Poslovne komunikacije kod predmetnog nastavnika dr Marine Jovović (mr Dobrica Radovanović) koja su se trebala održati 24.10.2017. i 25.10.2017. godine održaće se 19.01.2018. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa Finansije i računovodstovo izborna opcija Bankarstvo i osiguranje i Računovodstvo da će predavanja iz predmeta Praktična nastava III kod predmetnog nastavnika mr Dobrice Radovanovića koja su se trebala održati 26.10.2017. godine, održaće se 08.12.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa Menadžment i internacionalna biznis administracija izborna opcija Internacionalna biznis administracija i Menadžment proizvodnje i usluga da će predavanja iz predmeta Poslovne komunikacije kod predmetnog nastavnika dr Marine Jovović (mr Dobrica Radovanović) koja su se trebala održati 24.10.2017. i 25.10.2017. godine održaće se 22.12.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa Turizam da će predavanja iz predmeta Poslovne komunikacije kod predmetnog nastavnika dr Marine Jovović (mr Dobrica Radovanović) koja su se trebala održati 24.10.2017. i 25.10.2017. godine održaće se 22.12.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa Finansije i računovodstovo izborna opcija Bankarstvo i osiguranje i Računovodstvo da će predavanja iz predmeta Praktična nastava II kod predmetnog nastavnika mr Dobrice Radovanovića koja su se trebala održati 24.10.2017. i 25.10.2017. godine održaće se 24.11.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti II godine, na studijskom programu MENADžMENT I INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA, IZBORNA OPCIJA: INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA da se odlažu predavanja iz predmeta Menadžment informacioni sistemi, koja su predviđena rasporedom za 21.11.2017. kod predmetnog nastavnika dr Velimira Deletića. Termini nadkonade biće naknadno određeni.

Obaveštavaju se studenti da detaljno obaveštenje o prijavama za polaganje ispita mogu pogledati OVDE.

Obaveštavaju se studenti I godine studijskog programa FINANSIJE I RAČUNODSTVO da predavanja iz predmeta Ekonomija kod premetnog nastavnika dr Slađane Mušikić koja su se trebala održati 21.11.2017. i 22.11.2017. godine održaće se 30.11.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti I godine studijskog programa FINANSIJE I RAČUNODSTVO da predavanja iz predmeta Menadžment kod premetnog nastavnika dr Velimira Deletića( dr Kristina Cvetković) koja su se trebala održati 21.11.2017. i 22.11.2017. godine održaće se 17.11.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti I godine studijskog programa POSLOVNA EKONOMIJA da predavanja iz predmeta Menadžment kod premetnog nastavnika dr Velimira Deletića( dr Kristina Cvetković) koja su se trebala održati 21.11.2017. i 22.11.2017. godine održaće se 17.11.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa MENADžMENT I INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA IZBORNA OPCIJA INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA da predavanja iz predmeta Strateški menadžment kod premetnog nastavnika dr Kristine Cvetković koja su se trebala održati 21.11.2017. i 22.11.2017. godine održaće se 16.11.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa MENADžMENT I INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA OPCIJA MENADžMENT PROIZVODNjE I USLUGA da će se iz predemta Menadžment usluga – dr Dragan Turanjanin predavanja koja su se trebala održati 19.10.2017. godine održaće se 03.11.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45 Prisustvo je obavezno.

Obavaveštavaju se studenti koji su studije upisali po ranijim propisima da detaljno obaveštenje o završetku studija ili upisa na treću godinu radi usklađivanja mogu pogledati OVDE.

Obaveštavaju se studenti II godine, na studijskom programu Finansije i računovodstovo, usmerenja: Bankarstvo i osiguranje i Računovodstvo da se odlažu predavanja iz predmeta Praktična nastava II, koja su predviđena rasporedom za 24.10. i 25.10.2017. kod predmetnog nastavnika mr Dobrice Radovanovića. Termini nadkonade biće naknadno određeni.

Obaveštavaju se studenti III godine, na studijskom programu Finansije i računovodstovo, usmerenja: Bankarstvo i osiguranje i Računovodstvo da se odlažu predavanja iz predmeta Praktična nastava III, koja su predviđena rasporedom za 26.10.2017. kod predmetnog nastavnika mr Dobrice Radovanovića. Termini nadkonade biće naknadno određeni.

Obaveštavaju se studenti III godine, na studijskom programu Menadžment i internacionalna biznis administracija, usmerenja: Internacionalna biznis administracija i Menadžment proizvodnje i usluga da se odlažu predavanja iz predmeta Poslovne komunikacije, koja su predviđena rasporedom za 24.10. i 25.10.2017. kod predmetnog nastavnika dr Marine Jovović (mr Dobrica Radovanović). Termini nadkonade biće naknadno određeni.

Obaveštavaju se studenti III godine, na studijskom programu Turizam da se odlažu predavanja iz predmeta Poslovne komunikacije, koja su predviđena rasporedom za 24.10. i 25.10.2017. kod predmetnog nastavnika dr Marine Jovović (mr Dobrica Radovanović). Termini nadkonade biće naknadno određeni.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa RAČUNARSTVO I INFORMATIKA Objektno orijentisano programiranje – dr Milan Savić predavanja koja su se trebala održati 12.10.2017. godine održaće se 25.10.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa MENADžMENT I INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA IZBORNA OPCIJA INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA Logistika – dr Igor Novaković predavanja koja su se trebala održati 09.10.2017. godine održaće se 30.10.2017. i 31.10.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45. Prisustvo je obavezno.

Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Blaca objavljuje KONAČNE RANG LISTE za upis DRUGU i TREĆU godinu osnovnih studija u školskoj 2017/2018. godine. KONAČNE RANG LISTE možete pogledati OVDE

Obaveštavaju se studenti Visoke poslovne škole strukovnih studija da informacije vezane za odlaganje roka za objavljivanje jedinstvene rang liste za upis u DRUGU i TREĆU godinu studija mogu pogledati OVDE.

Obaveštavaju se studenti Visoke poslovne škole strukovnih studija da informacije vezane za upis u DRUGU i TREĆU godinu studija mogu pogledati OVDE.

Obaveštavaju se studenti I godine studijskog programa POREZI I CARINA da će predavanja iz predmeta Ekonomija kod predmetnog nastanvika dr Dušanke Jovović koja su se trebala održati 04.10.2017 godine održaće se 19.10.2017 godine, u terminu objavljenom na rasporedu časova.Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti Visoke poslovne škole strukovnih studija da obaveštenje o rasporedu ispita u odobrenom vanrednom ispitnom roku Oktobar II mogu pročitati OVDE

Obaveštavaju se studenti Visoke poslovne škole strukovnih studija da je odobren vanredni ispitni rok „OKTOBAR 2“ – detaljnije obaveštenje o ispitnom roku „OKTOBAR 2“ može se pogledati OVDE.

Obaveštavaju se zaposleni i studenti Visoke poslovne škole strukovnih studija da će se u ponedeljak, 2. oktobra 2017. godine organizovati svečani prijem novoupisanih studenata prve godine osnovnih studija. Svečani prijem sa početkom u 11:00 časova biće organizovan u velikoj sali Doma kulture „Drainac“ u Blacu.

SPISAK STUDENATA PRVE GODINE KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA SMEŠTAJ U STUDENTSKOM DOMU „dr Milenko Leković“ U BLACU.

KONKURS Za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata za školsku 2017/2018. godinu.

Visoka poslovna škola strukovnih studija – Blace objavljuje Konkurs za upis studenata I godine za školsku 2017/2018.godinu.

Detalje o konkursu možete pogledati ovde.

Obaveštavaju se studenti da će se prijava ispita za septembarski ispitni rok vršiti od 26.06.2017.godine do 06.07.2017.godine god. i od 28.08.2017.godine do 01.09.2017.godine

Obaveštavaju se studenti osnovnih i specijalističkih studija da će se overa semestra vršiti od 22.05.2017.godine do 09.06.2017.godine

  • Studenti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije su u obavezi da imaju sve potpise.
  • Samofinansirajući studenti mogu overiti semestar bez dva potpisa.

Prijava ispita za Junski ispitni rok će se vršiti od 22.05.2017.godine do 09.06.2017.godine.

Obaveštavamo Vas da škola neće raditi 01.05.2017.godine i 02.05.2017.godine zbog državnog praznika.
Predavanja počinju od 03.05.2017.godine do 06.05.2017.godine, i pomeraju se po rasporedu predavanja.

Uprava škole

Napomena: Pogledajte pojašnjenje rasporeda predavanja za nedelju praznika – 1.maj 2017.godine

Obaveštavaju se studenti osnovnih i specijalističkih strukovnih studija da je objavljen raspored ispita za Aprilski ispitni rok.
Prijava ispita za Aprilski ispitni rok vršiće se od 27.03.2017.godine do 10.04.2017.godine.
Raspored ispita za Aprilski ispitni rok se može pogledati OVDE

Obaveštavaju se studenti da je prijava za Višijadu do 29.03.2017.godine. Prijava će biti moguća u Studentskom parlamentu od 13:00 – 14:00 ili putem e-mejla: studentski.parlament@vpskp.edu.rs, (ime, prezime i broj telefona).
Za dalje informacije pozovite: 066/304445 Filip

Objavljen je raspored predavanja za II, IV i VI semestar školske 2016/2017.godine.

Raspored predavanja možete preuzeti ovde.

Važno obaveštenje za studente  I i III godine studijskog programa Turizam.

Preuzmite obaveštenje ovde.

Obaveštenje samofinansirajućim studentima koji su u radnom odnosu:

Samofinansirajući studenti koji su u radnom odnosu i koji su zainteresovani da, zbog radnih obaveza, nastavu pohađaju tokom vikenda mogu se javiti na šalterima službe za studentska pitanja (ili putem elektronske pošte). Škola bi uzela u razmatranje organizovanje ovakvog načina izvođenja nastave, ukoliko bi se prijavio dovoljan broj takvih studenata.

IZVEŠTAJI KOMISIJA

Obaveštenje o izveštaju Komisije za izbor u zvanje asistenta za užu stručnu oblast Računarstvo i informatika (10.05.2019)

Obaveštenje o izveštaju Komisije za izbor u zvanje višeg predavača za užu stručnu oblast Menadžment u turizmu (17.01.2019)

Obaveštenje o izveštaju Komisije za izbor u zvanje profesora strukovnih studija za užu stručnu oblast Strani jezik, komunokologija i korespondencija – Engleski jezik (24.12.2018)

Obaveštenje o izveštaju Komisije za izbor u zvanje nastavnika za užu stručnu oblast Strani jezik, komunokologija i korespondencija – Engleski jezik (24.12.2018)

Obaveštenje o izveštaju Komisije za izbor u zvanje profesora strukovnih studija za uže stručne oblasti Privredno pravo i Finansije (19.12.2018)

Obaveštenje o izveštaju Komisije za izbor u zvanje profesora strukovnih studija za užu stručnu oblast Makroekonomija (09.11.2018)

Obaveštenje o izveštaju Komisije za izbore u zvanje dva viša predavača za užu stručnu oblast Računarstvo i informatika (05.11.2018)

Obaveštenje o izveštaju Komisije za izbor u zvanje asistenta za užu stručnu oblast Primenjeni menadžment (30.10.2018)

Obaveštenje o izveštaju Komisije za izbor u zvanje profesor strukovnih studija za užu stručnu oblast Makroekonomija (30.10.2018)

Obaveštenje o izveštaju Komisije za izbor u zvanje asistenta za užu stručnu oblast Računarstvo i informatika (29.10.2018)

Obaveštenje o izveštaju Komisije za izbor u zvanje profesora strukovnih studija za užu stručnu oblast Računovodstvo, revizija i kontrola (25.10.2018.)

Obaveštenje o izveštaju Komisije za izbor jednog predavača za uže stručne oblasti Opšti menadžment i Menadžment u turizmu (25.10.2018.)

Obaveštenje o izveštaju Komisije za izbor u zvanje predavača iz oblasti Kvantitativne metode u ekonomiji i Primenjeni menadžment

Obaveštenje o izveštaju Komisije za izbor u zvanje predavača iz oblasti Makroekonomija

Obaveštenje o izveštaju Komisije za izbor u zvanje profesora strukovnih studija iz oblasti Finansije i Međunarodno poslovanje

Obaveštenje o referatu komisije za izbor u zvanje nastavnika praktične nastave iz oblasti Menadžment i turizam

Obaveštenje o referatu komisije za izbor u zvanje nastavnika praktične nastave iz oblasti Računovodstvo, revizija i kontrola i Finansije

Obaveštenje o referatu komisije za izbor u zvanje nastavnika praktične nastave iz oblasti Makroekonomije

Izveštaj o konkursu za izbor u zvanje – dr Marija Boranijašević

Konkurs za izbor 4 saradnika van radnog odnosa – demonstratora tehničko-tehnološko polje i 3 saradnika van radnog odnosa – demonstratora društveno-humanističko polje

Izveštaj o konkursu za izbor u zvanje – Stefan Milanović

Izveštaj o konkursu za izbor u zvanje – Marko Gašić

Izveštaj o konkursu za izbor u zvanje – dr Oliver Popović

Izveštaj o konkursu za izbor u zvanje – Aleksandra Jevtović

Izveštaj o konkursu za izbor u zvanje – Sonja Oklobdžija

Izveštaj o konkursu za izbor u zvanje – dr Marina Jovović

Izveštaj o konkursu za izbor u zvanje – dr Aleksandar Zakić

Izveštaj o konkursu za izbor u zvanje – dr Zoran Jovanović

Izveštaj o konkursu za izbor u zvanje – mr Nebojša Mitić

Izveštaj o konkursu za izbor u zvanje – Marija Boranijašević

Izveštaj o konkursu za izbor u zvanje – dr Milica Krulj Mladenović

Izveštaj o konkursu za izbor predavača na određeno vreme – dr Vladica Ubavić

Izveštaj o konkursu za izbor predavača na određeno vreme – Violeta Milićević

Izveštaj o konkursu za izbor profesora strukovnih studija – dr Danilo Obradović

Izveštaj o konkursu za izbor profesora strukovnih studija – dr Velimir Deletić

Izveštaj o konkursu za izbor predavača – dr Branislav Bogdanović

Izveštaj o konkursu za izbor nastavnika – Aleksandra Ranković

ARHIVIRANO

POSETA STUDENATA DUALE HOCHSCHULE BADEN-WÜRTTEMBERG, STUTTGART
VISOKOJ POSLOVNOJ ŠKOLI STRUKOVNIH STUDIJA U BLACU, 20-21.10.2014

Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace je akreditovala visokoškolske jedinice u Jagodini i Dimitrovgradu.

Više o tome pročitajte ovde.

Procedura odbrane Završnog rada – detaljno objašnjenje

Kodeks oblačenja: Obaveštavaju se studenti da su u obavezi da poštuju kodeks oblačenja prilikom dolaska u školu. Pogledajte detaljno obaveštenje ovde.

Visoka poslovna škola strukovnih studija – Blace je akreditovala studije na daljinu (DLS) za studijski program Računarstvo i informatika. Detaljno obaveštenje pogledajte ovde.

Da biste lakše obavili svoje obaveze u školi posetite stranicu sa osnovnim Procedurama.

Profesor dr Joachim Weber (President DHBW Stuttgart, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Germany) održao je predavanja o razvoju visokoškolskog sistema u EU i mogućnostima implementacije novih saznanja u Srbiji.

Detalje možete pogledati ovde.

Profesor dr Michael Nagel (Head of Department of International Business, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Germany) održao je veoma posećena predavanja 29.maja 2013.godine. Detalje možete pogledati ovde.

Aaron Brazelton (Executive Director, The University of Alabama Heritage Panel) održao je panel diskusiju 30.maja 2013.godine sa studentima Visoke poslovne škole strukovnih studija u Blacu. Detalje možete pogledati ovde.

Preuzmite ispitna pitanja iz predmeta Kompanijsko pravo kao i uputstvo za izradu seminarskih radova i stručnih eseja

Preuzmite obaveštenje o izradi Plana integriteta

Preuzmite teme za seminarske radove iz predmeta Liderstvo – dr Dragan Turanjanin

Poseta studenata firmi „Lazar“ D.O.O. – Blace

Obaveštavaju se svi studenti da nakon položenih kolokvijuma, i završenih pred-ispitnih obaveza, moraju da prijave i izađu na ispit kako bi im se upisala ocena koju su ostvarili.

Spisak svih zaposlenih u školi sa e-mail adresama možete preuzeti [ovde].

Akreditacija 2012 – Pročitajte detalje o akreditaciji Škole i studijskih programa

POSETA AMBASADORA JAPANA, 05.10.2012.godine

Poseta studenata Duale Hochschule Baden-Württemberg, Stuttgart,  Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Blacu, 24.10.2011.