ОГЛАСНА ТАБЛА

ОБАВЕШТЕЊА ЗА СТУДЕНТЕ

Обавештавају се студенти на студијском програму РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА друга година да предавања из предмета АРХИТЕКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЈА РАЧУНАРА код наставника др Оливера Поповића уместо 27.11.2019. године, одржаће се 28.11.2019. године, од 09:30 до 12:45 и 13:30 до 16:45 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА прва година да предавања из предмета ОСНОВИ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНИКЕ код наставника др Оливера Поповића уместо 28.11.2019. године, одржаће се 29.11.2019. године, од 09:30 до 12:45 и 13:30 до 16:45 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО и ТУРИЗАМ друга година да предавања из предмета МАРКЕТИНГА код наставника др Јелене Величковић уместо 21.12.2019. године, одржаће се 22.11.2019. године, од 13:30 до 15:00 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО трећа година да предавања из предмета ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ код наставника др Љубише Милачића уместо 29.11.2019. године, одржаће се 10.12.2019. године, од 09:30 до 12:45 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО трећа година да предавања из предмета ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ код наставника др Љубише Милачића уместо 16.12.2019. године да предавања од 13:30 до 16:45 часова, одржаће се 24.12.2019. године, од 09:30 до 12:45 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО трећа година да колоквијум I из предмета БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ И ПЛАТНИ ПРОМЕТ код наставника др Владимира Младеновића одржаће се 15.11.2019. године, од 09:30 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ПОРЕЗ И ЦАРИНА друга година да колоквијум I из предмета ПОСЛОВНО ПРАВО код наставника др Милице Круљ Младеновић одржаће се 15.11.2019. године, од 09:30 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ да вежбе из предмета ВЕБ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ код наставника др Милоша Цвјетковића уместо 13.11.2019. године, одржаће се 26.11.2019. године, од 11:15 до 12:45 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА и ТУРИЗАМ прва година да предавања из предмета ПРАКТИЧНА НАСТАВА 1 код наставника др Милана Делетића уместо 06.12.2019. године, одржаће се 05.12.2019. године, од 13:30 до 16:00 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ПОРЕЗ И ЦАРИНА и ТУРИЗАМ прва година да предавања из предмета ИНФОРМАТИКА код наставника др Милана Делетића уместо 06.12.2019. године, одржаће се 05.12.2019. године, од 09:30 до 12:45 и 16:00 до 16:45 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА и ТУРИЗАМ друга година да колоквијум I из предмета ПОСЛОВНО ПРАВО код наставника др Ивана Никчевића одржаће се 12.11.2019. године, од 09:30 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА и ТУРИЗАМ прва година да предавања из предмета ЕКОНОМИЈА код наставника др Слађане Мушикић уместо 21. и 26.12.2019. године, одржаће се 20.12.2019. године, од 09:30 до 12:45 и 13:30 до 16:45 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ПОРЕЗ И ЦАРИНА прва година да предавања из предмета ЕКОНОМИЈА код наставника др Данијеле Максимовић уместо 16.12.2019. године, одржаће се 10.12.2019. године, од 09:30 до 12:45 и 13:30 до 16:45 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА трећа година да предавања из предмета ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ код наставника др Данијеле Максимовић уместо 17.12.2019. године, одржаће се 09.12.2019. године, од 09:30 до 12:45 и 13:30 до 15:00 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО трећа година да предавања из предмета Банкарско пословање и платни промет код наставника др Владимира Младеновића уместо 30.10.2019. године, одржаће се 08.11.2019. године, од 09:30 до 12:45 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ПОРЕЗ И ЦАРИНА друга година да предавања из предмета ПОСЛОВНО ПРАВО код наставника др Милице Круљ Младеновић уместо 30.10.2019. године, одржаће се 08.11.2019. године, од 09:30 до 12:45 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ да вежбе из предмета КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ код наставника Милоша Дашића уместо 21.12.2019. године, одржаће се 27.11.2019. године, од 09:30 до 12:45 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ПОРЕЗ И ЦАРИНА друга година да предавања из предмета ПРАКТИЧНА НАСТАВА 3 код наставника Милоша Дашића уместо 21.12.2019. године, одржаће се 13.11.2019. године, од 13:30 до 15:00 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ПОРЕЗ И ЦАРИНА и ТУРИЗАМ прва година да предавања из предмета МЕНАЏМЕНТ код наставника др Соње Доганџић уместо 21.12.2019. године, одржаће се 22.11.2019. године, од 09:30 до 12:45 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ да предавања из предмета КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ код наставника др Соње Доганџић уместо 21.12.2019. године, одржаће се 22.11.2019. године, од 13:30 до 16:45 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ПОРЕЗ И ЦАРИНА трећа година да вежбе из предмета СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ код наставника Андрије Бабовића уместо 06.11.2019. године, одржаће се 08.11.2019. године, од 09:30 до 12:45 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА друга година да вежбе из предмета СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ код наставника Андрије Бабовића уместо 06.11.2019. године, одржаће се 08.11.2019. године, од 13:30 до 16:45 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА друга година да вежбе из предмета МАРКЕТНГ код наставника Соње Златанов уместо 22.11.2019. године, одржаће се 04,05,18 и 19.11.2019. године, од 16:00 до 16:45 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ПОРЕЗ И ЦАРИНА друга година да вежбе из предмета МАРКЕТНГ код наставника Соње Златанов уместо 22.11.2019. године, одржаће се 04.11.2019. године, од 13:30 до 16:45 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ТУРИЗАМ друга година да вежбе из предмета ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА код наставника Соње Златанов уместо 08.10.2019. године, одржаће се 30.11.2019. године, од 13:30 до 16:45 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО, ПОРЕЗ И ЦАРИНА, ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И ТУРИЗАМ друга година да вежбе из предмета МАРКЕТИНГ код наставника Соње Златанов уместо 07. и 08.10.2019. године, одржаће се 30.11.2019. године, од 09:30 до 12:45 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА трећа година да предавања из предмета ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ код наставника др Данијеле Максимовић уместо 29.11.2019. године, одржаће се 25.11.2019. године, од 09:30 до 12:45 и 13:30 до 16:45 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ПОРЕЗ И ЦАРИНА прва година да предавања из предмета ЕКОНОМИЈА код наставника др Данијеле Максимовић уместо 22.11.2019. године, одржаће се 26.11.2019. године, од 09:30 до 12:45 и 13:30 до 16:45 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА друга година да предавања из предмета СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ код наставника др Кристине Цветковић уместо 22.11.2019. године и 21.12.2019. године, одржаће се 28.11.2019. године, од 09:30 до 12:45 и 13:30 до 15:00 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО и ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА прва година да предавања из предмета МЕНАЏМЕНТ код наставника др Кристине Цветковић уместо 22.11.2019. године и 21.12.2019. године, одржаће се 30.11.2019. године, од 09:30 до 12:45 и 13:30 до 16:45 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ПОРЕЗ И ЦАРИНА трећа година да предавања из предмета СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ код наставника др Марине Јововић уместо 22 и 29.11.2019. године, одржаће се 25.11.2019. године, од 09:30 до 12:45 и 13:30 до 16:45 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА трећа година да предавања из предмета ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ код наставника др Марине Јововић уместо 22 и 29.11.2019. године, одржаће се 26.11.2019. године, од 09:30 до 12:45 и 13:30 до 16:45 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ да се предавања из предмета ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ код предметног наставника др Сретка Рибаћа која се по распореду требају одржати 24 и 25.10.2019. године, неће бити одржана, термини надокнаде часова биће договорени са студентима.

Обавештавају се студенти на студијском програму ПОРЕЗ И ЦАРИНА прва година да предавања из предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 код наставника др Марије Боранијашевић уместо 30.10.2019. године, одржаће се 08.11.2019. године, од 09:30 до 12:45 и 13:30 до 16:45 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА трећа година да предавања из предмета УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ код наставника др ДРАГАНА ТУРАЊАНИНА уместо 09.01.2020. године, одржаће се 02.12.2019. године, од 09:30 до 12:45 и 13:30 до 15:00 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ прва година да предавања из предмета ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИЗАЈН код наставника др ДРАГАНА ТУРАЊАНИНА уместо 10.01.2020. године, одржаће се 03.12.2019. године, од 09:30 до 12:45 часова.

Обавештавају се студенти на студијском програму ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО трећа година да предавања из предмета ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У РАЧУНОВОДСТВУ код наставника др Небојше Митића, Јелена Раичевић уместо 16.11.2019. године, одржаће се 01.11.2019. године, од 13:30 до 16:45.

Обавештавају се студенти на студијском програму ТУРИЗАМ друга година да вежбе из предмета УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА код наставника ГОРАНА ПЕРИЋА уместо 23.10.2019. године, одржаће се 24.10.2019. године, од 09:30 до 12:45.

Упутство за израду семинарског рада из предмета код предметног наставника др Јасминке Ђуричанин може се преузети ОВДЕ

Обавештавају се студенти II године, на студијском програму Финансије и рачуноводстово, усмерења: Банкарство и осигурање и Рачуноводство да се одлажу предавања из предмета Практична настава II, која су предвиђена распоредом за 24.10. и 25.10.2017. код предметног наставника мр Добрице Радовановића. Термини надконаде биће накнадно одређени.

Обавештавају се студенти III године, на студијском програму Финансије и рачуноводстово, усмерења: Банкарство и осигурање и Рачуноводство да се одлажу предавања из предмета Практична настава III, која су предвиђена распоредом за 26.10.2017. код предметног наставника мр Добрице Радовановића. Термини надконаде биће накнадно одређени.

Обавештавају се студенти III године, на студијском програму Менаџмент и интернационална бизнис администрација, усмерења: Интернационална бизнис администрација и Менаџмент производње и услуга да се одлажу предавања из предмета Пословне комуникације, која су предвиђена распоредом за 24.10. и 25.10.2017. код предметног наставника др Марине Јововић (мр Добрица Радовановић). Термини надконаде биће накнадно одређени.

Обавештавају се студенти III године, на студијском програму Туризам да се одлажу предавања из предмета Пословне комуникације, која су предвиђена распоредом за 24.10. и 25.10.2017. код предметног наставника др Марине Јововић (мр Добрица Радовановић). Термини надконаде биће накнадно одређени.

Обавештавају се студенти II године студијског програма РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Објектно оријентисано програмирање – др Милан Савић предавања која су се требала одржати 12.10.2017. године одржаће се 25.10.2017. године, у термину од 09:30 – 12:45 и 13:30 – 16:45. Присуство је обавезно.

Обавештавају се студенти III године студијског програма МЕНАЏМЕНТ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА ИЗБОРНА ОПЦИЈА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА Логистика – др Игор Новаковић предавања која су се требала одржати 09.10.2017. године одржаће се 30.10.2017. и 31.10.2017. године, у термину од 09:30 – 12:45. Присуство је обавезно.

Висока пословна школа струковних студија из Блаца објављује КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ за упис ДРУГУ и ТРЕЋУ годину основних студија у школској 2017/2018. године. КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ можете погледати ОВДЕ

Обавештавају се студенти Високе пословне школе струковних студија да информације везане за одлагање рока за објављивање јединствене ранг листе за упис у ДРУГУ и ТРЕЋУ годину студија могу погледати ОВДЕ.

Обавештавају се студенти Високе пословне школе струковних студија да информације везане за упис у ДРУГУ и ТРЕЋУ годину студија могу погледати ОВДЕ.

Обавештавају се студенти I године студијског програма ПОРЕЗИ И ЦАРИНА да ће предавања из предмета Економија код предметног настанвика др Душанке Јововић која су се требала одржати 04.10.2017 године одржаће се 19.10.2017 године, у термину објављеном на распореду часова.Присуство је обавезно.

Обавештавају се студенти Високе пословне школе струковних студија да обавештење о распореду испита у одобреном ванредном испитном року Октобар II могу прочитати ОВДЕ

Обавештавају се студенти Високе пословне школе струковних студија да је одобрен ванредни испитни рок „ОКТОБАР 2“ – детаљније обавештење о испитном року „ОКТОБАР 2“ може се погледати ОВДЕ.

Обавештавају се запослени и студенти Високе пословне школе струковних студија да ће се у понедељак, 2. октобра 2017. године организовати свечани пријем новоуписаних студената прве године основних студија. Свечани пријем са почетком у 11:00 часова биће организован у великој сали Дома културе „Драинац“ у Блацу.

СПИСАК СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКОМ ДОМУ „др Миленко Лековић“ У БЛАЦУ.

КОНКУРС За пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2017/2018. годину.

Висока пословна школа струковних студија – Блаце објављује Конкурс за упис студената I године за школску 2017/2018.годину.

Детаље о конкурсу можете погледати овде.

Обавештавају се студенти да ће се пријава испита за септембарски испитни рок вршити од 26.06.2017.године до 06.07.2017.године год. и од 28.08.2017.године до 01.09.2017.године

Обавештавају се студенти основних и специјалистичких студија да ће се овера семестра вршити од 22.05.2017.године до 09.06.2017.године

  • Студенти који се финансирају из буџета Републике Србије су у обавези да имају све потписе.
  • Самофинансирајући студенти могу оверити семестар без два потписа.

Пријава испита за Јунски испитни рок ће се вршити од 22.05.2017.године до 09.06.2017.године.

Обавештавамо Вас да школа неће радити 01.05.2017.године и 02.05.2017.године због државног празника.
Предавања почињу од 03.05.2017.године до 06.05.2017.године, и померају се по распореду предавања.

Управа школе

Напомена: Погледајте појашњење распореда предавања за недељу празника – 1.мај 2017.године

Обавештавају се студенти основних и специјалистичких струковних студија да је објављен распоред испита за Априлски испитни рок.
Пријава испита за Априлски испитни рок вршиће се од 27.03.2017.године до 10.04.2017.године.
Распоред испита за Априлски испитни рок се може погледати ОВДЕ

Обавештавају се студенти да је пријава за Вишијаду до 29.03.2017.године. Пријава ће бити могућа у Студентском парламенту од 13:00 – 14:00 или путем е-мејла: studentski.parlament@vpskp.edu.rs, (име, презиме и број телефона).
За даље информације позовите: 066/304445 Филип

Објављен је распоред предавања за II, IV и VI семестар школске 2016/2017.године.

Распоред предавања можете преузети овде.

Важно обавештење за студенте  I и III године студијског програма Туризам.

Преузмите обавештење овде.

Обавештење самофинансирајућим студентима који су у радном односу:

Самофинансирајући студенти који су у радном односу и који су заинтересовани да, због радних обавеза, наставу похађају током викенда могу се јавити на шалтерима службе за студентска питања (или путем електронске поште). Школа би узела у разматрање организовање оваквог начина извођења наставе, уколико би се пријавио довољан број таквих студената.

ИЗВЕШТАЈИ КОМИСИЈА

Обавештење о извештају Комисије за избор у звање асистента за ужу стручну област Рачунарство и информатика (10.05.2019)

Обавештење о извештају Комисије за избор у звање вишег предавача за ужу стручну област Менаџмент у туризму (17.01.2019)

Обавештење о извештају Комисије за избор у звање професора струковних студија за ужу стручну област Страни језик, комунокологија и кореспонденција – Енглески језик (24.12.2018)

Обавештење о извештају Комисије за избор у звање наставника за ужу стручну област Страни језик, комунокологија и кореспонденција – Енглески језик (24.12.2018)

Обавештење о извештају Комисије за избор у звање професора струковних студија за уже стручне области Привредно право и Финансије (19.12.2018)

Обавештење о извештају Комисије за избор у звање професора струковних студија за ужу стручну област Макроекономија (09.11.2018)

Обавештење о извештају Комисије за изборе у звање два виша предавача за ужу стручну област Рачунарство и информатика (05.11.2018)

Обавештење о извештају Комисије за избор у звање асистента за ужу стручну област Примењени менаџмент (30.10.2018)

Обавештење о извештају Комисије за избор у звање професор струковних студија за ужу стручну област Макроекономија (30.10.2018)

Обавештење о извештају Комисије за избор у звање асистента за ужу стручну област Рачунарство и информатика (29.10.2018)

Обавештење о извештају Комисије за избор у звање професора струковних студија за ужу стручну област Рачуноводство, ревизија и контрола (25.10.2018.)

Обавештење о извештају Комисије за избор једног предавача за уже стручне области Општи менаџмент и Менаџмент у туризму (25.10.2018.)

Обавештење о извештају Комисије за избор у звање предавача из области Квантитативне методе у економији и Примењени менаџмент

Обавештење о извештају Комисије за избор у звање предавача из области Макроекономија

Обавештење о извештају Комисије за избор у звање професора струковних студија из области Финансије и Међународно пословање

Обавештење о реферату комисије за избор у звање наставника практичне наставе из области Менаџмент и туризам

Обавештење о реферату комисије за избор у звање наставника практичне наставе из области Рачуноводство, ревизија и контрола и Финансије

Обавештење о реферату комисије за избор у звање наставника практичне наставе из области Макроекономије

Извештај о конкурсу за избор у звање – др Марија Боранијашевић

Конкурс за избор 4 сарадника ван радног односа – демонстратора техничко-технолошко поље и 3 сарадника ван радног односа – демонстратора друштвено-хуманистичко поље

Извештај о конкурсу за избор у звање – Стефан Милановић

Извештај о конкурсу за избор у звање – Марко Гашић

Извештај о конкурсу за избор у звање – др Оливер Поповић

Извештај о конкурсу за избор у звање – Александра Јевтовић

Извештај о конкурсу за избор у звање – Соња Оклобџија

Извештај о конкурсу за избор у звање – др Марина Јововић

Извештај о конкурсу за избор у звање – др Александар Закић

Извештај о конкурсу за избор у звање – др Зоран Јовановић

Извештај о конкурсу за избор у звање – мр Небојша Митић

Извештај о конкурсу за избор у звање – Марија Боранијашевић

Извештај о конкурсу за избор у звање – др Милица Круљ Младеновић

Извештај о конкурсу за избор предавача на одређено време – др Владица Убавић

Извештај о конкурсу за избор предавача на одређено време – Виолета Милићевић

Извештај о конкурсу за избор професора струковних студија – др Данило Обрадовић

Извештај о конкурсу за избор професора струковних студија – др Велимир Делетић

Извештај о конкурсу за избор предавача – др Бранислав Богдановић

Извештај о конкурсу за избор наставника – Александра Ранковић

АРХИВИРАНО

ПОСЕТА СТУДЕНАТА DUALE HOCHSCHULE BADEN-WÜRTTEMBERG, STUTTGART
ВИСОКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЛАЦУ, 20-21.10.2014

Висока пословна школа струковних студија Блаце је акредитовала високошколске јединице у Јагодини и Димитровграду.

Више о томе прочитајте овде.

Процедура одбране Завршног рада – детаљно објашњење

Кодекс облачења: Обавештавају се студенти да су у обавези да поштују кодекс облачења приликом доласка у школу. Погледајте детаљно обавештење овде.

Висока пословна школа струковних студија – Блаце је акредитовала студије на даљину (DLS) за студијски програм Рачунарство и информатика. Детаљно обавештење погледајте овде.

Да бисте лакше обавили своје обавезе у школи посетите страницу са основним Процедурама.

Професор dr Joachim Weber (President DHBW Stuttgart, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Germany) одржао је предавања о развоју високошколског система у ЕУ и могућностима имплементације нових сазнања у Србији.

Детаље можете погледати овде.

Професор dr Michael Nagel (Head of Department of International Business, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Germany) одржао је веома посећена предавања 29.маја 2013.године. Детаље можете погледати овде.

Aaron Brazelton (Executive Director, The University of Alabama Heritage Panel) одржао је панел дискусију 30.маја 2013.године са студентима Високе пословне школе струковних студија у Блацу. Детаље можете погледати овде.

Преузмите испитна питања из предмета Компанијско право као и упутство за израду семинарских радова и стручних есеја

Преузмите обавештење о изради Плана интегритета

Преузмите теме за семинарске радове из предмета Лидерство – др Драган Турањанин

Посета студената фирми „Лазар“ Д.О.О. – Блаце

Обавештавају се сви студенти да након положених колоквијума, и завршених пред-испитних обавеза, морају да пријаве и изађу на испит како би им се уписала оцена коју су остварили.

Списак свих запослених у школи са е-маил адресама можете преузети [овде].

Акредитација 2012 – Прочитајте детаље о акредитацији Школе и студијских програма

ПОСЕТА АМБАСАДОРА ЈАПАНА, 05.10.2012.године

Посета студената Duale Hochschule Baden-Württemberg, Stuttgart,  Високој пословној школи струковних студија у Блацу, 24.10.2011.