OGLASNA TABLA

OBAVEŠTENjA ZA STUDENTE

Interni konkurs za izbor saradnika van radnog odnosa – demonstratora za školsku 2020/2021. godinu možete pogledati OVDE (Objavljeno 18.09.2020. u 14:52)

Internet platformi koja sadrži materijale sa predavanja možete pristupiti OVDE

U koliko imate bilo kakvih problema prilikom logovanja na platformu ili korišćenja iste možete nam se obratiti na mejl: info@vpskp.edu.rs

Šifre za pristup kursevima u letnjem semestru školske 2019/2020 godine možete pogledati OVDE

Uputstvo za rad sa DLS platformom možete preuzeti OVDE

ODLAGANjE PREDAVANjA IZ PREDMETA DISKRETNA MATEMATIKA
Predavanja iz predmeta Diskretna matematika, zakazana za sredu 20.05.2020.godine kod dr Nataše Kontrec, odlažu se zbog sprečenosti nastavnika. Predavanja će biti održana u subotu, 11.04.2020.godine.

ODLAGANjE PREDAVANjA IZ PREDMETA DISKRETNA MATEMATIKA
Predavanja iz predmeta Diskretna matematika, zakazana za sredu 01.04.2020.godine kod dr Nataše Kontrec, odlažu se zbog sprečenosti nastavnika. Predavanja će biti održana u četvrtak, 02.04.2020.godine.

OBAVEŠTENjE O ODLAGANjU PREDAVANjA IZ PREDMETA FINANSIRANjE LOKALNE SAMOUPRAVE
Predavanja iz predmeta Finansiranje lokalne samouprave zakazana za 11.03.2020. i 12.03.2020. kod nastavnika dr Igora Novakovića odlažu se zbog sprečenosti nastavnika.
Predavanja će biti nadoknađena u toku semestra u terminu koji će biti naknadno određen.

Obaveštavaju se studenti na studijskom programu POREZ I CARINA druga godina da predavanja iz predmeta KONTROLA I REVIZIJA kod nastavnika dr Jasminka Đurović, Marija Stojiljković umesto 28.02.2020. godine, termini nadoknade nastave biće naknadno objavljeni.

Obaveštavaju se studenti na studijskom programu FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO druga godina da predavanja iz predmeta KONTROLA I REVIZIJA kod nastavnika dr Jasminka Đurović, Marija Stojiljković umesto 28.02.2020. godine, termini nadoknade nastave biće naknadno objavljeni.

Obaveštavaju se studenti na studijskom programu RAČUNARSTVO I INFORMATIKA treća godina da predavanja iz predmeta ELEKTRONSKO POSLOVANjE kod nastavnika dr Milana Deletića umesto 25.02.2020. godine, termini nadoknade nastave biće naknadno objavljeni.

Obaveštavaju se studenti na studijskom programu TURIZAM prva godina da vežbe iz predmeta EKONOMIKA PREDUZEĆA kod nastavnika mr Dobrice Radovanovića umesto 19.02.2020. godine, termini nadoknade nastave biće naknadno objavljeni.

Obaveštavaju se studenti na studijskom programu POSLOVNA EKONOMIJA prva godina da vežbe iz predmeta EKONOMIKA PREDUZEĆA kod nastavnika mr Dobrice Radovanovića umesto 19.02.2020. godine, termini nadoknade nastave biće naknadno objavljeni.

Obaveštavaju se studenti na studijskom programu POREZ I CARINA prva godina da vežbe iz predmeta EKONOMIKA PREDUZEĆA kod nastavnika mr Dobrice Radovanovića umesto 19.02.2020. godine, termini nadoknade nastave biće naknadno objavljeni.

ARHIVIRANO

POSETA STUDENATA DUALE HOCHSCHULE BADEN-WÜRTTEMBERG, STUTTGART
VISOKOJ POSLOVNOJ ŠKOLI STRUKOVNIH STUDIJA U BLACU, 20-21.10.2014

Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace je akreditovala visokoškolske jedinice u Jagodini i Dimitrovgradu.

Više o tome pročitajte ovde.

Procedura odbrane Završnog rada – detaljno objašnjenje

Kodeks oblačenja: Obaveštavaju se studenti da su u obavezi da poštuju kodeks oblačenja prilikom dolaska u školu. Pogledajte detaljno obaveštenje ovde.

Visoka poslovna škola strukovnih studija – Blace je akreditovala studije na daljinu (DLS) za studijski program Računarstvo i informatika. Detaljno obaveštenje pogledajte ovde.

Da biste lakše obavili svoje obaveze u školi posetite stranicu sa osnovnim Procedurama.

Profesor dr Joachim Weber (President DHBW Stuttgart, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Germany) održao je predavanja o razvoju visokoškolskog sistema u EU i mogućnostima implementacije novih saznanja u Srbiji.

Detalje možete pogledati ovde.

Profesor dr Michael Nagel (Head of Department of International Business, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Germany) održao je veoma posećena predavanja 29.maja 2013.godine. Detalje možete pogledati ovde.

Aaron Brazelton (Executive Director, The University of Alabama Heritage Panel) održao je panel diskusiju 30.maja 2013.godine sa studentima Visoke poslovne škole strukovnih studija u Blacu. Detalje možete pogledati ovde.

Preuzmite ispitna pitanja iz predmeta Kompanijsko pravo kao i uputstvo za izradu seminarskih radova i stručnih eseja

Preuzmite obaveštenje o izradi Plana integriteta

Preuzmite teme za seminarske radove iz predmeta Liderstvo – dr Dragan Turanjanin

Poseta studenata firmi „Lazar“ D.O.O. – Blace

Obaveštavaju se svi studenti da nakon položenih kolokvijuma, i završenih pred-ispitnih obaveza, moraju da prijave i izađu na ispit kako bi im se upisala ocena koju su ostvarili.

Spisak svih zaposlenih u školi sa e-mail adresama možete preuzeti [ovde].

Akreditacija 2012 – Pročitajte detalje o akreditaciji Škole i studijskih programa

POSETA AMBASADORA JAPANA, 05.10.2012.godine

Poseta studenata Duale Hochschule Baden-Württemberg, Stuttgart,  Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Blacu, 24.10.2011.