PRIVREMENA RANG LISTA – DRUGI UPISNI ROK 2019/2020

Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd – Odsek Blace objavljuje PRIVREMENE RANG LISTE za upis u prvu godinu osnovnih studija u školskoj 2019/2020. godine u DRUGOM UPISNOM ROKU.

PRIVREMENA RANG LISTA PO STUDIJSKIM PROGRAMIMA

Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd

Odsek Blace

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

POREZI I CARINA

POSLOVNA EKONOMIJA

TURIZAM

Visokoškolska jedinica Jagodina

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Visokoškolska jedinica Dimitrovgrad

POREZI I CARINA

Na utvrđeni redosled iz Privrmene rang liste kandidat može podneti prigovor predsedniku Akademije u roku od 24 časa od dana objavljivanja Privremene rang liste. Predsednik Akademije odlučuje po prigovoru kandidata u roku od 24 časa od dana podnošenja.