ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА – ДРУГИ УПИСНИ РОК 2019/2020

Академија пословних струковних студија Београд – Одсек Блаце објављује ПРИВРЕМЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ за упис у прву годину основних студија у школској 2019/2020. године у ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ.

ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА

Академија пословних струковних студија Београд

Одсек Блаце

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО

ПОРЕЗИ И ЦАРИНА

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

ТУРИЗАМ

Високошколска јединица Јагодина

ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО

Високошколска јединица Димитровград

ПОРЕЗИ И ЦАРИНА

На утврђени редослед из Приврмене ранг листе кандидат може поднети приговор председнику Академије у року од 24 часа од дана објављивања Привремене ранг листе. Председник Академије одлучује по приговору кандидата у року од 24 часа од дана подношења.