PREDAJA I ODBRANA SPECIJALISTIČKIH RADOVA (SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE)

Predaja specijalističkih radova za studente upisane prethodnih godina, se može obaviti u periodu od 06 – 10. jula 2020. godine (specijalističke strukovne studije)

Na šalterima studentske službe predaju se:

 • indeks
 • jedan primerak završnog rada (tvrd ili meki povez)
 • četiri primerka završnog rada na CD
 • dokaz o uplati 15.000,00 dinara na ime odbrane završnog ispita, izdavanje diplome i dodatka diplome na specijalističkim strukovnim studijama na žiro račun 840-2110666-96, poziv na broj 8305 – model 97
 • popunjena prijava teme završnog rada
 • popunjena prijava odbrane završnog rada
 • popunjen ŠV obrazac
 • Odbrana specijalističkih radova za studente upisane školske 2019/2020. godine će biti organizovana u septembru mesecu 2020.godine

  Odbrana specijalističkih radova za studente upisane prethodnih godine će biti organizovana 14. jula 2020. godine po sledećem rasporedu.

  PRIMENjENE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

  KORPORATIVNO UPRAVLjANjE

  JAVNE FINANSIJE


   

  Ostavite komentar