KONAČNA RANG LISTA – PRVI UPISNI ROK 2020/2021

KONAČNA RANG LISTA PO STUDIJSKIM PROGRAMIMA

Akademija strukovnih studija Južna Srbija – Odsek za poslovne studije Blace

Odsek za poslovne studije Blace

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

POREZI I CARINA

POREZI I CARINA (AFIRMATIVNIH MERA)

POSLOVNA EKONOMIJA

TURIZAM

Visokoškolska jedinica Jagodina

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Visokoškolska jedinica Dimitrovgrad

POREZI I CARINA

Obaveštenje za kandidate koji su stekli pravo na upis

08.,09.,10.,13. jul 2020. godine od 09:00 do 14:00 časova

(Napomena: Studenti koji su ostvarili pravo na finansiranje o trošku budžeta RS mogu izvršiti upis 08. i 09. jula. Dana 09. jula u 14:00 časova izvršiće se pomeranje rang liste za upis studija koje se finansiraju iz budžeta RS i na mesto neupisanih studenata upisaće se samofinansirajući studenti ispod crte).

Kandidati koji su ispunili uslov za upis dužni su da se upišu u predviđenom roku. Za upis su neophodna sledeća dokumenta.

  • orginalni Izvod iz matične knjige rođenih,
  • orginalna svedočanstva svih razreda srednje škole,
  • originalna diploma o položenom maturskom odnosno završnom ispitu,
  • dva obrazca ŠV-20 (prijavni list za upis studenata)
  • indeks
  • dve fotografije formata 3,5 cm h 4,5 cm
  • dokaz o uplati naknade za studentski standard na iznos od 4500,00 dinara (žiro račun Akademije 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na broj 8305)
  • dokaz o uplati naknade za dokumentaciju za upis i naknada za izdavanje indeksa od 1000,00 dinara (žiro račun Akademije 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na broj 8305)
  • dokaz o uplati školarine za studente koji plaćaju školarinu na iznos od 6500,00 dinara (žiro račun Akademije 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na broj 8305). Godišnju školarinu u iznosu od 65.000,00 dinara je moguće platiti u 10 mesečnih rata.