KONAČNA RANG LISTA – DRUGI UPISNI ROK 2019/2020

KONAČNA RANG LISTA – 2019/2020 – DRUGI UPISNI ROK

Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd – Odsek Blace objavljuje KONAČNE RANG LISTE za upis u prvu godinu osnovnih studija u školskoj 2019/2020. godine u DRUGOM UPISNOM ROKU.

KONAČNA RANG LISTA PO STUDIJSKIM PROGRAMIMA

Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd

Odsek Blace

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

POREZI I CARINA

POSLOVNA EKONOMIJA

TURIZAM

Visokoškolska jedinica Jagodina

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Visokoškolska jedinica Dimitrovgrad

POREZI I CARINA