OVERA SEMESTRA I PRIJAVA ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK – OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

OVERA SEMESTRA I PRIJAVA ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK ZA STUDENTE OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA

Overa semestra za studente osnovnih strukovnih studija od 08.06.2020. godine do 12.06.2020. godine. Studenti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije prilikom overe semestra podnose:

  • dokaz o uplati 1500,00 dinara na ime overa semestra, žiro račun 840-2110666-96, poziv na broj 8305 – model 97
  • dokaz o uplati 500,00 dinara na ime dokumentacije, žiro račun 840-2110666-96, poziv na broj 8305 – model 97

Samofinansirajući studenti prilikom overe semestra podnose:

  • dokaz o uplati 1500,00 dinara na ime overa semestra, žiro račun 840-2110666-96, poziv na broj 8305 – model 97
  • dokaz o uplati 500,00 dinara na ime dokumentacije, žiro račun 840-2110666-96, poziv na broj 8305 – model 97

Napomena: Posle naznačenog roka svi studenti plaćaju nadoknadu u iznosu od 3000,00 dinara

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA

Prijava ispita za studente osnovnih strukovnih studija od 08.06.2020. godine do 12.06.2020. godine. Studenti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije prilikom prijave ispita podnose:

  • dokaz o uplati 100,00 dinara na ime prijava ispita, žiro račun 840-2110666-96, poziv na broj 8305 – model 97

Samofinansirajući studenti prilikom prijave ispita podnose:

  • dokaz o uplati 1000,00 dinara na ime prijava ispita, žiro račun 840-2110666-96, poziv na broj 8305 – model 97

Napomena: Posle naznačenog roka svi studenti plaćaju nadoknadu u iznosu od 3000,00 dinara

Raspored ispita za JUNSKI ispitni rok možete pogledati OVDE


 

Ostavite komentar