ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА УПИС У ДРУГУ И ТРЕЋУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2020/2021

ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА УПИС У ДРУГУ И ТРЕЋУ ГОДИНУ 2020/2021

Академија струковних студија Јужна Србија – Одсек за пословне студије Блаце објављује ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТЕ за упис у другу и трећу годину основних студија у школској 2020/2021. године.

ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА

Академија струковних студија Јужна Србија

Одсек за пословне студије Блаце

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО

ПОРЕЗИ И ЦАРИНА

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

ТУРИЗАМ

Високошколска јединица Јагодина

ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО

Високошколска јединица Димитровград

ПОРЕЗИ И ЦАРИНА

НАПОМЕНА: На утврђени редослед из јединствене ранг листе кандидат може поднети приговор председнику Академије у року од 24 часа од дана објављивања ранг листе.