JEDINSTVENE RANG LISTE ZA UPIS U DRUGU I TREĆU GODINU ŠKOLSKE 2020/2021

JEDINSTVENE RANG LISTE ZA UPIS U DRUGU I TREĆU GODINU 2020/2021

Akademija strukovnih studija Južna Srbija – Odsek za poslovne studije Blace objavljuje JEDINSTVENU RANG LISTE za upis u drugu i treću godinu osnovnih studija u školskoj 2020/2021. godine.

JEDINSTVENA RANG LISTA PO STUDIJSKIM PROGRAMIMA

Akademija strukovnih studija Južna Srbija

Odsek za poslovne studije Blace

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

POREZI I CARINA

POSLOVNA EKONOMIJA

TURIZAM

Visokoškolska jedinica Jagodina

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Visokoškolska jedinica Dimitrovgrad

POREZI I CARINA

NAPOMENA: Na utvrđeni redosled iz jedinstvene rang liste kandidat može podneti prigovor predsedniku Akademije u roku od 24 časa od dana objavljivanja rang liste.