ИЗВЕШТАЈИ КОМИСИЈА

ИЗВЕШТАЈИ КОМИСИЈА

Обавештење о извештају Комисије за избор у звање асистента за ужу стручну област Рачунарство и информатика (10.05.2019)

Обавештење о извештају Комисије за избор у звање вишег предавача за ужу стручну област Менаџмент у туризму (17.01.2019)

Обавештење о извештају Комисије за избор у звање професора струковних студија за ужу стручну област Страни језик, комунокологија и кореспонденција – Енглески језик (24.12.2018)

Обавештење о извештају Комисије за избор у звање наставника за ужу стручну област Страни језик, комунокологија и кореспонденција – Енглески језик (24.12.2018)

Обавештење о извештају Комисије за избор у звање професора струковних студија за уже стручне области Привредно право и Финансије (19.12.2018)

Обавештење о извештају Комисије за избор у звање професора струковних студија за ужу стручну област Макроекономија (09.11.2018)

Обавештење о извештају Комисије за изборе у звање два виша предавача за ужу стручну област Рачунарство и информатика (05.11.2018)

Обавештење о извештају Комисије за избор у звање асистента за ужу стручну област Примењени менаџмент (30.10.2018)

Обавештење о извештају Комисије за избор у звање професор струковних студија за ужу стручну област Макроекономија (30.10.2018)

Обавештење о извештају Комисије за избор у звање асистента за ужу стручну област Рачунарство и информатика (29.10.2018)

Обавештење о извештају Комисије за избор у звање професора струковних студија за ужу стручну област Рачуноводство, ревизија и контрола (25.10.2018.)

Обавештење о извештају Комисије за избор једног предавача за уже стручне области Општи менаџмент и Менаџмент у туризму (25.10.2018.)

Обавештење о извештају Комисије за избор у звање предавача из области Квантитативне методе у економији и Примењени менаџмент

Обавештење о извештају Комисије за избор у звање предавача из области Макроекономија

Обавештење о извештају Комисије за избор у звање професора струковних студија из области Финансије и Међународно пословање

Обавештење о реферату комисије за избор у звање наставника практичне наставе из области Менаџмент и туризам

Обавештење о реферату комисије за избор у звање наставника практичне наставе из области Рачуноводство, ревизија и контрола и Финансије

Обавештење о реферату комисије за избор у звање наставника практичне наставе из области Макроекономије

Извештај о конкурсу за избор у звање – др Марија Боранијашевић

Конкурс за избор 4 сарадника ван радног односа – демонстратора техничко-технолошко поље и 3 сарадника ван радног односа – демонстратора друштвено-хуманистичко поље

Извештај о конкурсу за избор у звање – Марко Гашић

Извештај о конкурсу за избор у звање – др Оливер Поповић

Извештај о конкурсу за избор у звање – Соња Оклобџија

Извештај о конкурсу за избор у звање – др Марина Јововић

Извештај о конкурсу за избор у звање – др Александар Закић

Извештај о конкурсу за избор у звање – др Зоран Јовановић

Извештај о конкурсу за избор у звање – мр Небојша Митић

Извештај о конкурсу за избор у звање – Марија Боранијашевић

Извештај о конкурсу за избор у звање – др Милица Круљ Младеновић

Извештај о конкурсу за избор предавача на одређено време – Виолета Милићевић

Извештај о конкурсу за избор професора струковних студија – др Данило Обрадовић

Извештај о конкурсу за избор професора струковних студија – др Велимир Делетић

Извештај о конкурсу за избор наставника – Александра Ранковић