II Upisni rok 2013/2014

Visoka poslovna škola strukovnih studija – Blace u prvu godinu studija na osnovnim i specijalističkim strukovnim studijama, kao i na studijama obrazovanje na daljinu za školsku 2013/2014. godine upisaće u II upisnom roku:

Studijski programi   Budžet    Samofinansirajući    Ukupno
Osnovne strukovne studije:
Računarstvo i informatika  – 20 20
Finansije i računovodstvo  – 65 65
Porezi i carina  – 15 15
Menadžment i internacionalna biznis administracija  – 105 105
Turizam  – 10 10
215 215
Studije na daljinu:
Računarstvo i informatika  – 30 30
Specijalističke strukovne studije:
Administriranje računarskih mreža  – 20 20
Korporativno upravljanje  – 50 50
Fiskalna politika  – 50 50
Poslovno upravljanje  – 25 25
145 145

Predaja dokumenata za drugi upisni rok obaviće se 02. i 03.09.2013. godine u vremenskom periodu od 08:00 do 16:00 časova u prostorijama Škole.

Klasifikacioni ispiti za drugi konkursni rok na osnovnim strukovnim studijama polagaće se 07.09.2013. godine.

Školarina za osnovne strukovne studije u školskoj 2013/2014. godini za državljane Republike Srbije iznosi 60.000,00 dinara, uz mogućnost plaćanja do 10 mesečnih rata.

Školarina za strane državljane iznosi 900 eura.

Školarina za specijalističke strukovne studije u školskoj 2013/2014. godini za državljane Republike Srbije iznosi 100.000,00 dinara, uz mogućnost plaćanja do 10 mesečnih rata.

Sve potrebne informacije se mogu dobiti na telefone 027/371-377, 371-756, kao i na sajtu Škole www.vpskp.edu.rs.