КОНКУРС СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ – 2018/2019

СЛОБОДНА МЕСТА ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

Висока пословна школа струковних студија у Блацу расписује конкурс за упис укупно 70 студената на други степен студија – специјалистичке струковне студије, чије се студије не финансирају из буџета, на следећим студијским програмима:
Студијски програми Самофинансирајући Укупно
Примењене информационе технологије 7 7
Корпоративно управљање 5 5
Јавне финансије 4 4
 УКУПНО: 16 16

Школа је упутила захтев Министарству просвете, науке и технолошког развоја да се одобре још 60 места за други уписни рок.

На специјалистичке струковне студије могу се уписати кандидати који су претходно завршили основне струковне студије које имају 180 ЕСПБ бодова.
Износ школарине је 100.000,00 динара уз могућност плаћања у 10 месечних рата.
Редослед кандидата за упис на специјалистичке струковне студије утврђује се на основу просечне оцене остварене на основним струковних студијама и дужине трајања студија.
Други уписни рок траје од 15.09.2018. до 25.09.2018. године

Кандидати који стекну право на упис, подносе:

  1. Оригиналну диплому о завршеним основном струковним студијама, односно уверење о дипломирању
  2. Два обрасца ШВ – 20,
  3. Индекс,
  4. Две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм,
  5. Доказ о уплати прве рате школарине на жиро рачун Школле број 840-1142666-13.

Све додатне информације на сајту Школе или на телефон 027/371-377.

Напомена: Комплетна документација (ШВ-20 обрасци и индекс) се купује у школи.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени се не враћају.

Све додатне информације на сајту Школе или на телефон 027/371-377.