AKREDITACIJA 2017

Visoka poslovna škola strukovnih studija uspešno je izvršila reakreditaciju ustanove

Komisija za Akreditaciju i proveru kvaliteta akreditovala je za novi ciklus i time potvrdila kvalitet studija i nastave na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Blace.

Svi studijski programi Visoke poslovne škole strukovnih studija Blace dobili akreditaciju

Komisija za Akreditaciju i proveru kvaliteta akreditovala je sve studijske programe osnovnih i specijalističkih studija Visoke poslovne škole strukovnih studija Blace.

Na osnovnim studijama akreditovani su

  1. Porezi i carina,
  2. Finansije i računovodstvo,
  3. Poslovna ekonomija,
  4. Turizam,
  5. Računarstvo i informatika,

a od ranije je akreditovan je studijski program Računarstvo i informatika – studije na daljinu.

Na specijalističkim studijama akreditovani su studijski programi

  1. Javne finansije
  2. Korporativno upravljanje,

dok studijski program Primenjene informacione tehnologije već imaju važeću akreditaciju.

Ovim akreditacijama obezbeđuje se kontinuitet u obrazovanju studenata u topličkom okrugu, gde studenti stiču znanje po najsavremenijim međunarodno priznatim akreditovanim programima, u skladu sa bolonjskom deklaracijom.

U nastavku možete videti sva nova uverenja Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta

Akreditacija ustanove

Akreditacija ustanove

Akreditacija ustanove

Akreditacija ustanove

Akreditacija ustanove

Akreditacija ustanove

Osnovne strukovne - Računarstvo i informatika

Osnovne strukovne - Finansije i računovodstvo

Osnovne strukovne - Porezi i carina

Osnovne strukovne - Poslovna ekonomija

Osnovne strukovne - Turizam

Specijalističke strukovne - Javne finansije

Specijalističke strukovne - Korporativno upraljanje