РАНГ ЛИСТА – СЕПТЕМБАР – 2017/2018

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА

Д Р У Г И У П И С Н И Р О К

Висока пословна школа струковних студија Блаце

Рачунарство и информатика

Финансије и рачуноводство

Порези и царина

Пословна економија

Туризам

Високошколска јединица Јагодина

Финансије и рачуноводство

Високошколска јединица Димитровград

Порези и царина

Обавештење за кандидате који су стекли право на упис

Студенти који се финансирају из буџета

 1. Оригиналну диплому
 2. Оригинална сведочанства свих разреда средње школе
 3. Извод из матичне књиге рођених
 4. Две фотографије формата 4,5 cm х 3,5 cm
 5. Семестралну уплату у износу од 5.000,00 динара на име (административних и материјалних трошкова) на жиро рачун школе број: 840-1142666-13
 6. Уплату у изосу од 1.000,00 динара на име (за индекс и ШВ образце) на жиро рачун школе број: 840-1142666-13
 7. Уплату за студентски фонд у износу од 500,00 динара на жиро рачун Савеза студената број: 205-142150-50

Студенти који сами плаћају школарину

 1. Оригиналну диплому
 2. Оригинална сведочанства свих разреда средње школе
 3. Извод из матичне књиге рођених
 4. Две фотографије формата 4,5 cm х 3,5 cm
 5. Уплату у изосу од 1.000,00 динара на име (за индекс и ШВ образце) на жиро рачун школе број: 840-1142666-13
 6. Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 6.500,00 динара на жиро рачун школе број: 840-1142666-13, и закључују уговор о плаћању школарине у ратама.
 7. Уплату за студентски фонд у износу од 500,00 динара на жиро рачун Савеза студената број: 205-142150-50

Ради лакшег сналажења приликом уписа можете погледати упутства за упис I године:

Процедура полагања пријемног испита и уписа I године

Упутство за попуњавање Захтева за упис I године

Упутство за попуњавање индекса

Упутства у вези процедура:

Студентска служба се налази на приземљу, прва просторија са десне стране након уласка у школу.

Скриптарница се налази на приземљу, са леве стране након уласка у школу.

Документа (захтеви, семестрални листови и слично) која треба завести у деловоднику школе – заводите на I спрату, прва просторија са десне стране (“Издавачка делатност”).