RANG LISTA – SEPTEMBAR – 2017/2018

KONAČNA RANG LISTA PO STUDIJSKIM PROGRAMIMA

D R U G I U P I S N I R O K

Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace

Računarstvo i informatika

Finansije i računovodstvo

Porezi i carina

Poslovna ekonomija

Turizam

Visokoškolska jedinica Jagodina

Finansije i računovodstvo

Visokoškolska jedinica Dimitrovgrad

Porezi i carina

Obaveštenje za kandidate koji su stekli pravo na upis

Studenti koji se finansiraju iz budžeta

 1. Originalnu diplomu
 2. Originalna svedočanstva svih razreda srednje škole
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Dve fotografije formata 4,5 cm h 3,5 cm
 5. Semestralnu uplatu u iznosu od 5.000,00 dinara na ime (administrativnih i materijalnih troškova) na žiro račun škole broj: 840-1142666-13
 6. Uplatu u izosu od 1.000,00 dinara na ime (za indeks i ŠV obrazce) na žiro račun škole broj: 840-1142666-13
 7. Uplatu za studentski fond u iznosu od 500,00 dinara na žiro račun Saveza studenata broj: 205-142150-50

Studenti koji sami plaćaju školarinu

 1. Originalnu diplomu
 2. Originalna svedočanstva svih razreda srednje škole
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Dve fotografije formata 4,5 cm h 3,5 cm
 5. Uplatu u izosu od 1.000,00 dinara na ime (za indeks i ŠV obrazce) na žiro račun škole broj: 840-1142666-13
 6. Dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 6.500,00 dinara na žiro račun škole broj: 840-1142666-13, i zaključuju ugovor o plaćanju školarine u ratama.
 7. Uplatu za studentski fond u iznosu od 500,00 dinara na žiro račun Saveza studenata broj: 205-142150-50

Radi lakšeg snalaženja prilikom upisa možete pogledati uputstva za upis I godine:

Procedura polaganja prijemnog ispita i upisa I godine

Uputstvo za popunjavanje Zahteva za upis I godine

Uputstvo za popunjavanje indeksa

Uputstva u vezi procedura:

Studentska služba se nalazi na prizemlju, prva prostorija sa desne strane nakon ulaska u školu.

Skriptarnica se nalazi na prizemlju, sa leve strane nakon ulaska u školu.

Dokumenta (zahtevi, semestralni listovi i slično) koja treba zavesti u delovodniku škole – zavodite na I spratu, prva prostorija sa desne strane (“Izdavačka delatnost”).