OGLASNA TABLA

Obaveštavaju se studenti specijalističkih studija, studijski program Fiskalna politika da će se vežbe iz predmeta Javne finansije zakazane za petak, 06.03.2015.godine odložiti. Datum nadoknade će biti naknadno objavljen.

Obaveštavaju se studenti da se prijava ispita za Martovski (apsolventski) ispitni rok može izvršiti i na dan ispita, sat vremena pre početka ispita.

Raspored ispita možete pogledati ovde.

Obaveštavaju se studenti da je objavljen raspored predavanja za osnovne strukovne studije (II, IV i VI semestar školske 2014-2015.godine), kao i za specijalističke strukovne studije (II semestar školske 2014-2015.godine).

Detalje možete pogledati ovde.

Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Blaca i Studentski parlament ove ustanove, pored svojih redovnih aktivnosti, posebnu pažnju poklanja pružanju pomoći višestruko ugroženom stanovništvu na Kosovu i Metohiji. Do sada je realizovano više akcija pomoći različitih vidova od kojih je i humanitarna akcija „Dečji osmeh” koja se sprovodi DVANAESTI PUT.

Više informacija pročitajte ovde.

Obaveštavaju se studenti II i III godine svih studijskih programa da se HITNO jave svojim nastavnicima stručne prakse u vezi formiranja spiskova za obavljanje iste.

Izveštaj o konkursu za izbor predavača na određeno vreme – Violeta Milićević

Izveštaj o konkursu za izbor profesora strukovnih studija – dr Danilo Obradović

Izveštaj o konkursu za izbor profesora strukovnih studija – dr Velimir Deletić

Izveštaj o konkursu za izbor predavača – dr Branislav Bogdanović

Obaveštenja o overi semestra i prijavi ispita za Januarsko-februarski ispitni rok:

Overa semestra – osnovne studije
Obaveštavaju se studenti da će se overa semestra vršiti od 22.12.2014.godine do 25.12.2014.godine i od 12.01.2015.godine do 16.01.2015.godine.

Studenti koji se finansiraju iz Budžeta Republike Srbije su u obavezi da imaju sve potpise.

Samofinansirajući studenti mogu overiti semestar bez dva potpisa.

Overa semestra – specijalističke studije
Obaveštavaju se studenti da će se overa semestra vršiti od 22.12.2014.godine do 25.12.2014.godine i od 12.01.2015.godine do 16.01.2015.godine
Prijava ispita – Januarko-februarski ispitni rok
Obaveštavaju se studenti da će se prijava ispita za januarsko-februarski ispitni rok vršiti od 22.12.2014.godine do 25.12.2014.godine i od 12.01.2015.godine do 16.01.2015.godine.

POSETA STUDENATA DUALE HOCHSCHULE BADEN-WÜRTTEMBERG, STUTTGART
VISOKOJ POSLOVNOJ ŠKOLI STRUKOVNIH STUDIJA U BLACU, 20-21.10.2014

Preuzmite obaveštenje o konkursu za upis studenata koji se finansiraju iz budžeta R.S. na II i III godinu studija

Obaveštavaju se studenti da će se odbrana diplomskih radova od 01.10.2014. godine održavati svakog utorka i srede u mesecu u dogovoru sa mentorom.

Utorkom u 12:15

Sredom u 12:45

Obaveštavaju se studenti da provere raspored ispita zbog eventualnih promena termina.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace je akreditovala visokoškolske jedinice u Jagodini i Dimitrovgradu.

Više o tome pročitajte ovde.

Procedura polaganja diplomskog ispita – detaljno objašnjenje

Procedura polaganja specijalističkog rada – detaljno objašnjenje

Kodeks oblačenja: Obaveštavaju se studenti da su u obavezi da poštuju kodeks oblačenja prilikom dolaska u školu. Pogledajte detaljno obaveštenje ovde.

HUMANITARNA AKCIJA – PROČITAJTE VIŠE OVDE.

Preuzmite literaturu za ispit iz predmeta Informaciona podrška sistemu poslovnog upravljanja, kod predmetnog nastavnika dr Neđeljka Deretića

Obaveštavaju se studenti I godine da prilikom polaganja ispita iz Praktične nastave moraju prijaviti i polaganje Modula 1 i Modula 2, ukoliko to već nisu uradili tokom semestra.

Obaveštavaju se studenti koji su završili studije po starom nastavnom planu i programu na studijskom programu Turizam da mogu uskladiti zvanja na akreditovanom studijskom programu Turizam. Studenti se mogu detaljnije informisati u studentskoj službi škole.

Visoka poslovna škola strukovnih studija – Blace je akreditovala studije na daljinu (DLS) za studijski program Računarstvo i informatika. Detaljno obaveštenje pogledajte ovde.

Da biste lakše obavili svoje obaveze u školi posetite stranicu sa osnovnim Procedurama.

Profesor dr Joachim Weber (President DHBW Stuttgart, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Germany) održao je predavanja o razvoju visokoškolskog sistema u EU i mogućnostima implementacije novih saznanja u Srbiji.

Detalje možete pogledati ovde.

Profesor dr Michael Nagel (Head of Department of International Business, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Germany) održao je veoma posećena predavanja 29.maja 2013.godine. Detalje možete pogledati ovde.

Aaron Brazelton (Executive Director, The University of Alabama Heritage Panel) održao je panel diskusiju 30.maja 2013.godine sa studentima Visoke poslovne škole strukovnih studija u Blacu. Detalje možete pogledati ovde.

Preuzmite ispitna pitanja iz predmeta Kompanijsko pravo kao i uputstvo za izradu seminarskih radova i stručnih eseja

Preuzmite obaveštenje o izradi Plana integriteta

Preuzmite teme za seminarske radove iz predmeta Liderstvo – dr Dragan Turanjanin

Obaveštavamo sve studente da je Visoka poslovna škola strukovnih studija – Blace dobila akreditaciju za još dva programa specijalističkih studija i to:

  • Korporativno upravljanje (oblast Finansije i računovodstvo)
  • Fiskalna politika (oblast Porezi i carina)

Poseta studenata firmi “Lazar” D.O.O. – Blace

Obaveštavaju se svi studenti da nakon položenih kolokvijuma, i završenih pred-ispitnih obaveza, moraju da prijave i izađu na ispit kako bi im se upisala ocena koju su ostvarili

Od 01.10.2012. godine za odbranu diplomskog rada je potrebno:

  • Jedan štampani primerak diplomskog rada
  • Četiri primerka u elektronskoj formi na CD-u

Uverenje o diplomiranju kao i diplome o završenom školovanju se mogu preuzimati od ponedeljka do četvrtka od 08:30 do 15:00.

Prijave i molbe za odbranu diplomskog rada se mogu predavati od ponedeljka do četvrtka od 08:30 do 15:00.

Spisak svih zaposlenih u školi sa e-mail adresama možete preuzeti [ovde].

Akreditacija 2012 – Pročitajte detalje o akreditaciji Škole i studijskih programa

Preuzmite teme za izradu diplomskih radova iz predmeta Poslovne komunikacije kod predmetnog nastavnika dr Snežane Mihajlov

Preuzmite uputstvo za izradu diplomskih radova kod predmetnog nastavnika dr Snežane Mihajlov

Preuzmite obaveštenje o dokumentaciji potrebnoj za podnošenje zahteva za izdavanje diplome

Preuzmite teme za izradu diplomskih radova

POSETA AMBASADORA JAPANA, 05.10.2012.godine

Poseta studenata Duale Hochschule Baden-Württemberg, Stuttgart,  Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Blacu, 24.10.2011.

FORMA NASLOVNE STRANICE DIPLOMSKOG RADA

OBAVEŠTENjE O IZRADI DIPLOMSKOG RADA