OGLASNA TABLA

Odluka o raspisivanju izbora za studentski parlament

Obaveštavaju se studenti da će se ispit iz predmeta Projekat, kod predmetnog nastavnika Gorana Perića održati u utorak, 22.04.2014.godine, sa početkom od 12:15

Obaveštavaju se studenti I godine, studijski program Menadžment i internacionalna biznis administracija i Turizam da će se popravni kolokvijum iz predmeta Statistika (dr Mališa Žižović) održati 17.04.2014.godine, od 10:45 – 12:15

IZMENA RASPOREDA PREDAVANjA I ISPITA – APRIL 2014

Obaveštavaju se studenti da je došlo do izmene rasporeda predavanja i ispita za mesec april 2014.godine.

Mole se studenti da detaljno pregledaju nove termine predavanja i ispita:

Raspored predavanja

Raspored ispita

OVERA II / IV / VI SEMESTRA I PRIJAVA ISPITA

Overa semestra – Osnovne studije
Obaveštavaju se studenti da će se overa semestra vršiti od 12.05.2014. godine do 29.05.2014. godine.

Svi studenti uplaćuju:
- 1.300,00 din. za overu semestra
- 200,00 din. za dokumentaciju
- 300,00 din. za Savez studenata na žiro račun 205-142150-50, poziv na broj – broj indeksa

Studenti koji se finansiraju iz Budžeta Republike Srbije su u obavezi da imaju sve potpise.

Uplate izvršiti na žiro račun 840-1142666-13, poziv na broj – broj indeksa

Nadoknada po potpisu iznosi:
- za samofinansirajuće studente 700,00 din.
Samofinansirajući studenti mogu overiti semestar bez dva potpisa.

Posle naznačenog roka svi studenti plaćaju nadoknadu u iznosu od 1000,00 dinara.

Overa semestra – Specijalističke studije
Obaveštavaju se studenti da će se overa semestra vršiti od 12.05.2014. godine do 29.05.2014. godine.

Za overu semestra potrebno je sledeće:
- 1.300,00 din. za overu semestra
- 200,00 din. za dokumentaciju
- 300,00 din. za Savez studenata na žiro račun 205-142150-50, poziv na broj – broj indeksa

Uplate izvršiti na žiro račun 840-1142666-13, poziv na broj – broj indeksa

Prijava ispita iznosi 1.000,00 din.

Prijava ispita – Aprilski ispitni rok
Obaveštavaju se studenti da će se prijava ispita za aprilski ispitni rok vršiti od 17.03.2014.god. do 28.03.2014.god.

- Studenti koji se finansiraju iz budžeta R.  Srbije plaćaju prijavu ispita 100.00 din.

- Samofinansirajući studenti plaćaju prijavu ispita 700,00 din.

- Studenti specijalističkih studija plaćaju prijavu ispita 1.000,00 din.

Posle naznačenog roka svi studenti plaćaju nadoknadu u iznosu od 1.000,00 din.

Studenti moraju izmiriti troškove školarine u roku naznačenom na ugovoru.

Prijava ispita – Majski (apsolventski) ispitni rok
Obaveštavaju se studenti da se prijava ispita za Majski (apsolventski ispitni rok) može izvršiti i na dan ispita, sat vremena pre početka ispita.
Prijava ispita – Junski ispitni rok
Obaveštavaju se studenti da će se prijava ispita za junski ispitni rok vršiti od 12.05.2014.god. do 29.05.2014.god.

- Studenti koji se finansiraju iz Budžeta R.Srbije plaćaju prijavu ispita 100.00 din.

- Samofinansirajući studenti plaćaju prijavu ispita 700,00 din.

- Studenti specijalističkih studija plaćaju prijavu ispita 1.000,00 din.

Posle naznačenog roka studenti plaćaju nadoknadu u iznosu od 1000,00 din.

Studenti moraju izmiriti troškove školarine u roku naznačenom na ugovoru.

Prijava ispita – Julski ispitni rok
Obaveštavaju se studenti da će se prijava ispita za julski ispitni rok vršiti i na dan ispita od 09:30 časova.

- Studenti koji se finansiraju iz Budžeta R.Srbije plaćaju prijavu ispita 100.00 din.

- Samofinansirajući studenti plaćaju prijavu ispita 700,00 din.

- Studenti specijalističkih studija plaćaju prijavu ispita 1.000,00 din.

Posle naznačenog roka studenti plaćaju nadoknadu u iznosu od 1000,00 din.

Studenti moraju izmiriti troškove školarine u roku naznačenom na ugovoru.

Specijalističke studije:

Obaveštavaju se studenti specijalističkih studija da će se konsultacije iz predmeta Specijalistička praksa, kod predmetnog nastavnika Gorana Perića obavljati u sledećim terminima:

02/03.04 (13:30-16:45); 24.04 (09:30-16:45); 14/15.05 (13:30-16:45); 28/29.05 (13:30-16:45)

Preuzmite literaturu za ispit iz predmeta Informaciona podrška sistemu poslovnog upravljanja, kod predmetnog nastavnika dr Neđeljka Deretića

Objavljen je raspored ispita za Martovski (apsolventski) ispitni rok.

Prijava ispita se može izvršiti i na dan ispita, sat vremena pre početka ispita.

Raspored ispita možete pogledati ovde.

Odbrana diplomskih radova od 01.03.2014. godine održavaće se svakog ponedeljka i srede od 12:45 časova, u dogovoru sa mentorom.

Obaveštavaju se studenti da je objavljen raspored predavanja za II, IV i VI semestar školske 2013/2014.godine.

Raspored možete pogledati ovde

Obaveštavaju se studenti I godine da prilikom polaganja ispita iz Praktične nastave moraju prijaviti i polaganje Modula 1 i Modula 2, ukoliko to već nisu uradili tokom semestra.

Obaveštavaju se studenti koji su završili studije po starom nastavnom planu i programu na studijskom programu Turizam da mogu uskladiti zvanja na akreditovanom studijskom programu Turizam. Studenti se mogu detaljnije informisati u studentskoj službi škole.

Visoka poslovna škola strukovnih studija – Blace je akreditovala studije na daljinu (DLS) za studijski program Računarstvo i informatika. Detaljno obaveštenje pogledajte ovde.

Da biste lakše obavili svoje obaveze u školi posetite stranicu sa osnovnim Procedurama.

Profesor dr Joachim Weber (President DHBW Stuttgart, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Germany) održao je predavanja o razvoju visokoškolskog sistema u EU i mogućnostima implementacije novih saznanja u Srbiji.

Detalje možete pogledati ovde.

Profesor dr Michael Nagel (Head of Department of International Business, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Germany) održao je veoma posećena predavanja 29.maja 2013.godine. Detalje možete pogledati ovde.

Aaron Brazelton (Executive Director, The University of Alabama Heritage Panel) održao je panel diskusiju 30.maja 2013.godine sa studentima Visoke poslovne škole strukovnih studija u Blacu. Detalje možete pogledati ovde.

Preuzmite ispitna pitanja iz predmeta Kompanijsko pravo kao i uputstvo za izradu seminarskih radova i stručnih eseja

Preuzmite obaveštenje o izradi Plana integriteta

Preuzmite teme za seminarske radove iz predmeta Liderstvo – dr Dragan Turanjanin

Obaveštavamo sve studente da je Visoka poslovna škola strukovnih studija – Blace dobila akreditaciju za još dva programa specijalističkih studija i to:

  • Korporativno upravljanje (oblast Finansije i računovodstvo)
  • Fiskalna politika (oblast Porezi i carina)

Poseta studenata firmi “Lazar” D.O.O. – Blace

Obaveštavaju se svi studenti da nakon položenih kolokvijuma, i završenih pred-ispitnih obaveza, moraju da prijave i izađu na ispit kako bi im se upisala ocena koju su ostvarili

Od 01.10.2012. godine za odbranu diplomskog rada je potrebno:

  • Jedan štampani primerak diplomskog rada
  • Četiri primerka u elektronskoj formi na CD-u

Uverenje o diplomiranju kao i diplome o završenom školovanju se mogu preuzimati od ponedeljka do četvrtka od 08:30 do 15:00.

Prijave i molbe za odbranu diplomskog rada se mogu predavati od ponedeljka do četvrtka od 08:30 do 15:00.

Spisak svih zaposlenih u školi sa e-mail adresama možete preuzeti [ovde].

Akreditacija 2012 – Pročitajte detalje o akreditaciji Škole i studijskih programa

Preuzmite teme za izradu diplomskih radova iz predmeta Poslovne komunikacije kod predmetnog nastavnika dr Snežane Mihajlov

Preuzmite uputstvo za izradu diplomskih radova kod predmetnog nastavnika dr Snežane Mihajlov

Preuzmite obaveštenje o dokumentaciji potrebnoj za podnošenje zahteva za izdavanje diplome

Preuzmite teme za izradu diplomskih radova

POSETA AMBASADORA JAPANA, 05.10.2012.godine

Poseta studenata Duale Hochschule Baden-Württemberg, Stuttgart,  Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Blacu, 24.10.2011.

Na ovoj stranici možete pogledati rezultate ispita

FORMA NASLOVNE STRANICE DIPLOMSKOG RADA

OBAVEŠTENjE O IZRADI DIPLOMSKOG RADA