OGLASNA TABLA

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa POREZI I CARINA IZBORNA OPCIJA CARINA da će se predavanja iz predmeta Međunarodni transport, špedicija i osiguranje kod predmentnog nastavnika dr Marije Marčetić koja su se trebala održati 27.12.2017. i 28.12.2017 godine održaće se 18.01.2018. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa POREZI I CARINA IZBORNA OPCIJA CARINA da će se predavanja iz predmeta Carinsko i devizno poslovanje kod predmentnog nastavnika dr Marije Marčetić koja su se trebala održati 27.12.2017. i 28.12.2017 godine održaće se 19.01.2018. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa MENADžMENT I INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA IZBORNA OPCIJA INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA da će se predavanja iz predmeta Internacionalna biznis adminisracija II kod predmentnog nastavnika dr Igora Novakovića koja su se trebala održati 06.12.2017. godine održaće se 11.12.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa MENADžMENT I INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA IZBORNA OPCIJA INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA da će se predavanja iz predmeta Internacionalna biznis administracija I kod predmentnog nastavnika dr Dragane Đurić koja su se trebala održati 27.12.2017. godine održaće se 19.01.2018. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti Specijalističkih studija studijskog KORPORATIVNO UPRAVLjANjE da će se predavanja iz predmeta Organizacioni dizajn kod predmentnog nastavnika dr Dragane Đurić koja su se trebala održati 28.12.2017. godine održaće se 18.01.2018. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa Finansije i računovodstovo izborna opcija Bankarstvo i osiguranje i Računovodstvo da predavanja iz predmeta Projekat kod predmetnog nastavnika Marije Stojiljković koja su se trebala održati 19.12.2017. i 20.12.2017. godine održaće se 05.12.2017. i 06.12.2017. godine, u terminu od 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa MENADžMENT I INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA IZBORNA OPCIJA INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA I MENADžMENT PROIZVODNjE I USLUGA da predavanja iz predmeta Operaciona istraživanja kod predmetnog nastavnika mr Gordana Prlinčević koja su se trebala održati 28.12.2017. godine održaće se 01.12.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa TURIZAM da predavanja iz predmeta Operaciona istraživanja kod predmetnog nastavnika mr Gordana Prlinčević koja su se trebala održati 28.12.2017. godine održaće se 01.12.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti I godine studijskog programa Turizam da predavanja iz predmeta Ekonomija kod predmetnog nastavnika dr Maksimović Danijele koja su se trebala održati 19.12.2017. i 20.12.2017. godine održaće se 22.12.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti I godine studijskog programa Poslovna ekonomija da predavanja iz predmeta Ekonomija kod predmetnog nastavnika dr Maksimović Danijele koja su se trebala održati 19.12.2017. i 20.12.2017. godine održaće se 22.12.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa Menadžment i internacionalna biznis administracija izborna opcija Menadžment proizvodnje i usluga da predavanja iz predmeta Menadžment proizvodnje kod predmetnog nastavnika dr Sonje Dogandžić koja su se trebala održati 19.12.2017. i 20.12.2017. godine održaće se 22.12.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti I godine studijskog programa Turizam da predavanja iz predmeta Menadžment kod predmetnog nastavnika dr Igora Novakovića (dr Sonja Dogandžić) koja su se trebala održati 19.12.2017. i 20.12.2017. godine održaće se 21.12.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti I godine studijskog programa Porezi i carina da predavanja iz predmeta Menadžment kod predmetnog nastavnika dr Igora Novakovića (dr Sonja Dogandžić) koja su se trebala održati 19.12.2017. i 20.12.2017. godine održaće se 21.12.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa Menadžment i internacionalna biznis administracija izborna opcija Internacionalna biznis administracija i Menadžment proizvodnje i usluga da predavanja iz predmeta Poslovne komunikacije kod predmetnog nastavnika dr Marine Jovović (mr Dobrica Radovanović) koja su se trebala održati 24.10.2017. i 25.10.2017. godine održaće se 19.01.2018. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa Turizam iz predmeta Poslovne komunikacije kod predmetnog nastavnika dr Marine Jovović (mr Dobrica Radovanović) koja su se trebala održati 24.10.2017. i 25.10.2017. godine održaće se 19.01.2018. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa Finansije i računovodstovo izborna opcija Bankarstvo i osiguranje i Računovodstvo da će predavanja iz predmeta Praktična nastava III kod predmetnog nastavnika mr Dobrice Radovanovića koja su se trebala održati 26.10.2017. godine, održaće se 08.12.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa Menadžment i internacionalna biznis administracija izborna opcija Internacionalna biznis administracija i Menadžment proizvodnje i usluga da će predavanja iz predmeta Poslovne komunikacije kod predmetnog nastavnika dr Marine Jovović (mr Dobrica Radovanović) koja su se trebala održati 24.10.2017. i 25.10.2017. godine održaće se 22.12.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa Turizam da će predavanja iz predmeta Poslovne komunikacije kod predmetnog nastavnika dr Marine Jovović (mr Dobrica Radovanović) koja su se trebala održati 24.10.2017. i 25.10.2017. godine održaće se 22.12.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa Finansije i računovodstovo izborna opcija Bankarstvo i osiguranje i Računovodstvo da će predavanja iz predmeta Praktična nastava II kod predmetnog nastavnika mr Dobrice Radovanovića koja su se trebala održati 24.10.2017. i 25.10.2017. godine održaće se 24.11.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti II godine, na studijskom programu MENADžMENT I INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA, IZBORNA OPCIJA: INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA da se odlažu predavanja iz predmeta Menadžment informacioni sistemi, koja su predviđena rasporedom za 21.11.2017. kod predmetnog nastavnika dr Velimira Deletića. Termini nadkonade biće naknadno određeni.

Obaveštavaju se studenti da detaljno obaveštenje o prijavama za polaganje ispita mogu pogledati OVDE.

Obaveštavaju se studenti I godine studijskog programa FINANSIJE I RAČUNODSTVO da predavanja iz predmeta Ekonomija kod premetnog nastavnika dr Slađane Mušikić koja su se trebala održati 21.11.2017. i 22.11.2017. godine održaće se 30.11.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti I godine studijskog programa FINANSIJE I RAČUNODSTVO da predavanja iz predmeta Menadžment kod premetnog nastavnika dr Velimira Deletića( dr Kristina Cvetković) koja su se trebala održati 21.11.2017. i 22.11.2017. godine održaće se 17.11.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti I godine studijskog programa POSLOVNA EKONOMIJA da predavanja iz predmeta Menadžment kod premetnog nastavnika dr Velimira Deletića( dr Kristina Cvetković) koja su se trebala održati 21.11.2017. i 22.11.2017. godine održaće se 17.11.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa MENADžMENT I INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA IZBORNA OPCIJA INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA da predavanja iz predmeta Strateški menadžment kod premetnog nastavnika dr Kristine Cvetković koja su se trebala održati 21.11.2017. i 22.11.2017. godine održaće se 16.11.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa MENADžMENT I INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA OPCIJA MENADžMENT PROIZVODNjE I USLUGA da će se iz predemta Menadžment usluga – dr Dragan Turanjanin predavanja koja su se trebala održati 19.10.2017. godine održaće se 03.11.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45 Prisustvo je obavezno.

Obavaveštavaju se studenti koji su studije upisali po ranijim propisima da detaljno obaveštenje o završetku studija ili upisa na treću godinu radi usklađivanja mogu pogledati OVDE.

Obaveštavaju se studenti II godine, na studijskom programu Finansije i računovodstovo, usmerenja: Bankarstvo i osiguranje i Računovodstvo da se odlažu predavanja iz predmeta Praktična nastava II, koja su predviđena rasporedom za 24.10. i 25.10.2017. kod predmetnog nastavnika mr Dobrice Radovanovića. Termini nadkonade biće naknadno određeni.

Obaveštavaju se studenti III godine, na studijskom programu Finansije i računovodstovo, usmerenja: Bankarstvo i osiguranje i Računovodstvo da se odlažu predavanja iz predmeta Praktična nastava III, koja su predviđena rasporedom za 26.10.2017. kod predmetnog nastavnika mr Dobrice Radovanovića. Termini nadkonade biće naknadno određeni.

Obaveštavaju se studenti III godine, na studijskom programu Menadžment i internacionalna biznis administracija, usmerenja: Internacionalna biznis administracija i Menadžment proizvodnje i usluga da se odlažu predavanja iz predmeta Poslovne komunikacije, koja su predviđena rasporedom za 24.10. i 25.10.2017. kod predmetnog nastavnika dr Marine Jovović (mr Dobrica Radovanović). Termini nadkonade biće naknadno određeni.

Obaveštavaju se studenti III godine, na studijskom programu Turizam da se odlažu predavanja iz predmeta Poslovne komunikacije, koja su predviđena rasporedom za 24.10. i 25.10.2017. kod predmetnog nastavnika dr Marine Jovović (mr Dobrica Radovanović). Termini nadkonade biće naknadno određeni.

Obaveštavaju se studenti II godine studijskog programa RAČUNARSTVO I INFORMATIKA Objektno orijentisano programiranje – dr Milan Savić predavanja koja su se trebala održati 12.10.2017. godine održaće se 25.10.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45 i 13:30 – 16:45. Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti III godine studijskog programa MENADžMENT I INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA IZBORNA OPCIJA INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA Logistika – dr Igor Novaković predavanja koja su se trebala održati 09.10.2017. godine održaće se 30.10.2017. i 31.10.2017. godine, u terminu od 09:30 – 12:45. Prisustvo je obavezno.

Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Blaca objavljuje KONAČNE RANG LISTE za upis DRUGU i TREĆU godinu osnovnih studija u školskoj 2017/2018. godine. KONAČNE RANG LISTE možete pogledati OVDE

Obaveštavaju se studenti Visoke poslovne škole strukovnih studija da informacije vezane za odlaganje roka za objavljivanje jedinstvene rang liste za upis u DRUGU i TREĆU godinu studija mogu pogledati OVDE.

Obaveštavaju se studenti Visoke poslovne škole strukovnih studija da informacije vezane za upis u DRUGU i TREĆU godinu studija mogu pogledati OVDE.

Obaveštavaju se studenti I godine studijskog programa POREZI I CARINA da će predavanja iz predmeta Ekonomija kod predmetnog nastanvika dr Dušanke Jovović koja su se trebala održati 04.10.2017 godine održaće se 19.10.2017 godine, u terminu objavljenom na rasporedu časova.Prisustvo je obavezno.

Obaveštavaju se studenti Visoke poslovne škole strukovnih studija da obaveštenje o rasporedu ispita u odobrenom vanrednom ispitnom roku Oktobar II mogu pročitati OVDE

Obaveštavaju se studenti Visoke poslovne škole strukovnih studija da je odobren vanredni ispitni rok “OKTOBAR 2” – detaljnije obaveštenje o ispitnom roku “OKTOBAR 2” može se pogledati OVDE.

Obaveštavaju se zaposleni i studenti Visoke poslovne škole strukovnih studija da će se u ponedeljak, 2. oktobra 2017. godine organizovati svečani prijem novoupisanih studenata prve godine osnovnih studija. Svečani prijem sa početkom u 11:00 časova biće organizovan u velikoj sali Doma kulture “Drainac” u Blacu.

SPISAK STUDENATA PRVE GODINE KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA SMEŠTAJ U STUDENTSKOM DOMU “dr Milenko Leković” U BLACU.

KONKURS Za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata za školsku 2017/2018. godinu.

Visoka poslovna škola strukovnih studija – Blace objavljuje Konkurs za upis studenata I godine za školsku 2017/2018.godinu.

Detalje o konkursu možete pogledati ovde.

Obaveštavaju se studenti da će se prijava ispita za septembarski ispitni rok vršiti od 26.06.2017.godine do 06.07.2017.godine god. i od 28.08.2017.godine do 01.09.2017.godine

Obaveštavaju se studenti osnovnih i specijalističkih studija da će se overa semestra vršiti od 22.05.2017.godine do 09.06.2017.godine

  • Studenti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije su u obavezi da imaju sve potpise.
  • Samofinansirajući studenti mogu overiti semestar bez dva potpisa.

Prijava ispita za Junski ispitni rok će se vršiti od 22.05.2017.godine do 09.06.2017.godine.

Obaveštavamo Vas da škola neće raditi 01.05.2017.godine i 02.05.2017.godine zbog državnog praznika.
Predavanja počinju od 03.05.2017.godine do 06.05.2017.godine, i pomeraju se po rasporedu predavanja.

Uprava škole

Napomena: Pogledajte pojašnjenje rasporeda predavanja za nedelju praznika – 1.maj 2017.godine

Obaveštavaju se studenti osnovnih i specijalističkih strukovnih studija da je objavljen raspored ispita za Aprilski ispitni rok.
Prijava ispita za Aprilski ispitni rok vršiće se od 27.03.2017.godine do 10.04.2017.godine.
Raspored ispita za Aprilski ispitni rok se može pogledati OVDE

Obaveštavaju se studenti da je prijava za Višijadu do 29.03.2017.godine. Prijava će biti moguća u Studentskom parlamentu od 13:00 – 14:00 ili putem e-mejla: studentski.parlament@vpskp.edu.rs, (ime, prezime i broj telefona).
Za dalje informacije pozovite: 066/304445 Filip

Objavljen je raspored predavanja za II, IV i VI semestar školske 2016/2017.godine.

Raspored predavanja možete preuzeti ovde.

Važno obaveštenje za studente  I i III godine studijskog programa Turizam.

Preuzmite obaveštenje ovde.

Obaveštenje samofinansirajućim studentima koji su u radnom odnosu:

Samofinansirajući studenti koji su u radnom odnosu i koji su zainteresovani da, zbog radnih obaveza, nastavu pohađaju tokom vikenda mogu se javiti na šalterima službe za studentska pitanja (ili putem elektronske pošte). Škola bi uzela u razmatranje organizovanje ovakvog načina izvođenja nastave, ukoliko bi se prijavio dovoljan broj takvih studenata.

Obaveštenje o referatu komisije za izbor u zvanje nastavnika praktične nastave iz oblasti Računovodstvo, revizija i kontrola i Finansije

Obaveštenje o referatu komisije za izbor u zvanje nastavnika praktične nastave iz oblasti Makroekonomije

Izveštaj o konkursu za izbor u zvanje – dr Marija Boranijašević

Konkurs za izbor 4 saradnika van radnog odnosa – demonstratora tehničko-tehnološko polje i 3 saradnika van radnog odnosa – demonstratora društveno-humanističko polje

Izveštaj o konkursu za izbor u zvanje – Stefan Milanović

Izveštaj o konkursu za izbor u zvanje – Marko Gašić

Izveštaj o konkursu za izbor u zvanje – dr Oliver Popović

Izveštaj o konkursu za izbor u zvanje – Aleksandra Jevtović

Izveštaj o konkursu za izbor u zvanje – Sonja Oklobdžija

Izveštaj o konkursu za izbor u zvanje – dr Marina Jovović

Izveštaj o konkursu za izbor u zvanje – dr Aleksandar Zakić

Izveštaj o konkursu za izbor u zvanje – dr Zoran Jovanović

Izveštaj o konkursu za izbor u zvanje – mr Nebojša Mitić

Izveštaj o konkursu za izbor u zvanje – Marija Boranijašević

Izveštaj o konkursu za izbor u zvanje – dr Milica Krulj Mladenović

Izveštaj o konkursu za izbor predavača na određeno vreme – dr Vladica Ubavić

Izveštaj o konkursu za izbor predavača na određeno vreme – Violeta Milićević

Izveštaj o konkursu za izbor profesora strukovnih studija – dr Danilo Obradović

Izveštaj o konkursu za izbor profesora strukovnih studija – dr Velimir Deletić

Izveštaj o konkursu za izbor predavača – dr Branislav Bogdanović

Izveštaj o konkursu za izbor nastavnika – Aleksandra Ranković

Izveštaj o konkursu za izbor asistenta – Nenad Mihajlov

POSETA STUDENATA DUALE HOCHSCHULE BADEN-WÜRTTEMBERG, STUTTGART
VISOKOJ POSLOVNOJ ŠKOLI STRUKOVNIH STUDIJA U BLACU, 20-21.10.2014

Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace je akreditovala visokoškolske jedinice u Jagodini i Dimitrovgradu.

Više o tome pročitajte ovde.

Procedura odbrane Završnog rada – detaljno objašnjenje

Kodeks oblačenja: Obaveštavaju se studenti da su u obavezi da poštuju kodeks oblačenja prilikom dolaska u školu. Pogledajte detaljno obaveštenje ovde.

Visoka poslovna škola strukovnih studija – Blace je akreditovala studije na daljinu (DLS) za studijski program Računarstvo i informatika. Detaljno obaveštenje pogledajte ovde.

Da biste lakše obavili svoje obaveze u školi posetite stranicu sa osnovnim Procedurama.

Profesor dr Joachim Weber (President DHBW Stuttgart, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Germany) održao je predavanja o razvoju visokoškolskog sistema u EU i mogućnostima implementacije novih saznanja u Srbiji.

Detalje možete pogledati ovde.

Profesor dr Michael Nagel (Head of Department of International Business, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Germany) održao je veoma posećena predavanja 29.maja 2013.godine. Detalje možete pogledati ovde.

Aaron Brazelton (Executive Director, The University of Alabama Heritage Panel) održao je panel diskusiju 30.maja 2013.godine sa studentima Visoke poslovne škole strukovnih studija u Blacu. Detalje možete pogledati ovde.

Preuzmite ispitna pitanja iz predmeta Kompanijsko pravo kao i uputstvo za izradu seminarskih radova i stručnih eseja

Preuzmite obaveštenje o izradi Plana integriteta

Preuzmite teme za seminarske radove iz predmeta Liderstvo – dr Dragan Turanjanin

Poseta studenata firmi “Lazar” D.O.O. – Blace

Obaveštavaju se svi studenti da nakon položenih kolokvijuma, i završenih pred-ispitnih obaveza, moraju da prijave i izađu na ispit kako bi im se upisala ocena koju su ostvarili.

Spisak svih zaposlenih u školi sa e-mail adresama možete preuzeti [ovde].

Akreditacija 2012 – Pročitajte detalje o akreditaciji Škole i studijskih programa

POSETA AMBASADORA JAPANA, 05.10.2012.godine

Poseta studenata Duale Hochschule Baden-Württemberg, Stuttgart,  Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Blacu, 24.10.2011.