ОГЛАСНА ТАБЛА

Обавештавају се студенти Високе пословне школе струковних студија – Блаце да је Наставно веће донело одлуку о одржавању ванредног испитног рока Октобар 2.
Испити се могу пријавити на дан испита.

Распоред испита можете погледати овде.

Напомена: Студенти могу пријавити највише 2 испита у једном дану.

Обавештавају се студенти II године студијског програма Финансије и рачуноводство, изборна опција Банкарство и осигурање да ће се предавања из предмета Банкарство – др Јелена Величковић заказана за 17.10.2016.године одржати 27.10.2016.године.

Обавештавају се студенти III године студијског програма Менаџмент и интернационална бизнис администрација, изборна опција Менаџмент производње и услуга да ће се надокнада наставе из предмета Финансијски менаџмент – др Срећко Милачић, која се требала одржати 17.10.2016 године одржати 21.10.2016 године, у термину објављеном на распореду часова. Присуство је обавезно.

Обавештење самофинансирајућим студентима који су у радном односу:

Самофинансирајући студенти који су у радном односу и који су заинтересовани да, због радних обавеза, наставу похађају током викенда могу се јавити на шалтерима службе за студентска питања (или путем електронске поште). Школа би узела у разматрање организовање оваквог начина извођења наставе, уколико би се пријавио довољан број таквих студената.

Обавештење о упису II и III године студија

Обавештавају се сви студенти који уписују другу и трећу годину студија ( из буџета Републике Србије и самофинансирајући ), а који су остварили најмање 48 ЕСПБ да у временском периоду од 19.09.2016. год. до 14.10.2016. године могу конкурисати за школовање из Буџета Републике Србије за школску 2016-2017.годину.
Уз захтев поднети :

 • Уверење о положеним испитима.
 • Копију индекса, са свим уписаним положеним испитима.

 

Упис II и III године самофинансирајући студенти могу извршити са најмање 37 ЕСПБ.

Студенти уплаћују:

 • 300,00дин за документацију
 • 500,00дин за студентски фонд на жиро-рачун 205-142150-50
 • 300,00дин за осигурање
 • I рату школарине

 

Упис се може извршити до 20.10.2016. године

Упис специјалистичких студија – детаљно
Предаја захтева за упис на специјалистичким струковним студијама ће се вршити од 20.06.2016.године до 14.07.2016.године и од 29.08.2016. годинe.

За предају захтева за упис је потребна следећа документација:

 • Фотокопија дипломе или уверења о дипломирању,
 • Фотокопија додатка дипломи или уверење о положеним испитима,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Потврда о извршеној уплати накнаде на жиро рачун 840-1142666-13.

 

За упис на СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА Високе пословне школе струковних студија – Блаце потребно је следеће:

 • Уверење о дипломирању или диплома,
 • Уверење о положеним испитима или додатак дипломе,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • 2 слике формата 3,5 х 4,5цм
 • Документација за упис (ШВ обрасци, индекс, захтев – преузима се на портирници Школе)
 • Доказ о уплати накнаде за упис,
 • Доказ о уплати I рате школарине (Школарина се може платити на 10 месечних рата)

 

Напомена: Упис се може извршити од 20.06.2016. до 14.07.2016. и од 29.08.2016 године.

Упис III године студија након завршених двогодишњих студија
За предају захтева за упис нa трећу годину ( после завршених двогодишњих студија ) студија Високе пословне школе струковних студија Блаце потребно је следеће:

 • Уверење о положеним испитима (фотокопија)
 • Оверена фотокопија уверења о дипломирању
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Захтев (узима се на скриптарници Школе)
 • Уплата накнаде за предају захтева нa жиро – рачун 840-1142666-13.

 

Предаја захтева за упис треће године студија након завршених двогодишњих студија се може изршити од 29.08.2016 године.

За упис на трећој години студија ( после завршених двогодишњих студија ) Високе пословне школе струковних студија Блаце потребно је следеће:

 • Уверење о положеним испитима или додатак дипломе
 • Уверење о дипломирању или диплома
 • Извод из матичне књиге рођених
 • 2 слике формата 3,5 х 4,5cm
 • Документација за упис (ШВ обрасци, индекс, захтев – преузима се на портирници Школе)
 • Доказ о уплати накнаде за упис
 • Доказ о уплати накнаде за признавање бодова ( I и II године )

 

Напомена: Упис се може извршити од 05.09.2016. године.

Распоред предавања можете преузети овде.

Извештај о конкурсу за избор у звање – др Оливер Поповић

Извештај о конкурсу за избор у звање – Александра Јевтовић

Извештај о конкурсу за избор у звање – Соња Оклобџија

Извештај о конкурсу за избор у звање – др Марина Јововић

Извештај о конкурсу за избор у звање – др Александар Закић

Извештај о конкурсу за избор у звање – др Зоран Јовановић

Извештај о конкурсу за избор у звање – мр Небојша Митић

Извештај о конкурсу за избор у звање – Марија Боранијашевић

Извештај о конкурсу за избор у звање – др Милица Круљ Младеновић

Извештај о конкурсу за избор предавача на одређено време – др Владица Убавић

Извештај о конкурсу за избор предавача на одређено време – Виолета Милићевић

Извештај о конкурсу за избор професора струковних студија – др Данило Обрадовић

Извештај о конкурсу за избор професора струковних студија – др Велимир Делетић

Извештај о конкурсу за избор предавача – др Бранислав Богдановић

Извештај о конкурсу за избор наставника – Александра Ранковић

Извештај о конкурсу за избор асистента – Ненад Михајлов

ПОСЕТА СТУДЕНАТА DUALE HOCHSCHULE BADEN-WÜRTTEMBERG, STUTTGART
ВИСОКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЛАЦУ, 20-21.10.2014

Висока пословна школа струковних студија Блаце је акредитовала високошколске јединице у Јагодини и Димитровграду.

Више о томе прочитајте овде.

Процедура одбране Завршног рада – детаљно објашњење

Кодекс облачења: Обавештавају се студенти да су у обавези да поштују кодекс облачења приликом доласка у школу. Погледајте детаљно обавештење овде.

Висока пословна школа струковних студија – Блаце је акредитовала студије на даљину (DLS) за студијски програм Рачунарство и информатика. Детаљно обавештење погледајте овде.

Да бисте лакше обавили своје обавезе у школи посетите страницу са основним Процедурама.

Професор dr Joachim Weber (President DHBW Stuttgart, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Germany) одржао је предавања о развоју високошколског система у ЕУ и могућностима имплементације нових сазнања у Србији.

Детаље можете погледати овде.

Професор dr Michael Nagel (Head of Department of International Business, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Germany) одржао је веома посећена предавања 29.маја 2013.године. Детаље можете погледати овде.

Aaron Brazelton (Executive Director, The University of Alabama Heritage Panel) одржао је панел дискусију 30.маја 2013.године са студентима Високе пословне школе струковних студија у Блацу. Детаље можете погледати овде.

Преузмите испитна питања из предмета Компанијско право као и упутство за израду семинарских радова и стручних есеја

Преузмите обавештење о изради Плана интегритета

Преузмите теме за семинарске радове из предмета Лидерство – др Драган Турањанин

Посета студената фирми “Лазар” Д.О.О. – Блаце

Обавештавају се сви студенти да након положених колоквијума, и завршених пред-испитних обавеза, морају да пријаве и изађу на испит како би им се уписала оцена коју су остварили.

Списак свих запослених у школи са е-маил адресама можете преузети [овде].

Акредитација 2012 – Прочитајте детаље о акредитацији Школе и студијских програма

ПОСЕТА АМБАСАДОРА ЈАПАНА, 05.10.2012.године

Посета студената Duale Hochschule Baden-Württemberg, Stuttgart,  Високој пословној школи струковних студија у Блацу, 24.10.2011.