OGLASNA TABLA

Obaveštavaju se svi studenti da se upis u II i III godinu može izvršiti do 20.10.2014. godine

Obaveštavaju se studenti specijalističkih studija da je termin polaganja ispita Kompanijsko pravo kod profesora dr Bratislava Milanovića pomeren za 10.10.2014. godine u 10:00.

Obaveštavaju se svi studenti da je prijava ispita za OktobarII 1000,00 dinara po ispitu.

Raspored ispita možete pogledati ovde.

Preuzmite obaveštenje o konkursu za upis studenata koji se finansiraju iz budžeta R.S. na II i III godinu studija

Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace objavljuje raspored predavanja za I, III i V semestar školske 2014/2015.godine.

Raspored predavanja možete pogledati ovde.

Preuzmite spisak studenata I godine koji su primljeni u studentskom domu

Obaveštavaju se studenti da će se odbrana diplomskih radova od 01.10.2014. godine održavati svakog utorka i srede u mesecu u dogovoru sa mentorom.

Utorkom u 12:15

Sredom u 12:45

Preuzmite konkurs za smeštaj u studentski dom za školsku 2014-2015. godinu

Obaveštavaju se studenti da provere raspored ispita zbog eventualnih promena termina.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace je akreditovala visokoškolske jedinice u Jagodini i Dimitrovgradu.

Više o tome pročitajte ovde.

Procedura polaganja diplomskog ispita – detaljno objašnjenje

Procedura polaganja specijalističkog rada – detaljno objašnjenje

Kodeks oblačenja: Obaveštavaju se studenti da su u obavezi da poštuju kodeks oblačenja prilikom dolaska u školu. Pogledajte detaljno obaveštenje ovde.

HUMANITARNA AKCIJA – PROČITAJTE VIŠE OVDE.

Informacije o upisu za školsku 2014-2015 godinu, kao i promo film o školi možete pogledati na stranici UPIS 2014-2015.

Obaveštavaju se budući brucoši da Informator o upisu za školsku 2014-2015.godinu mogu kupiti u skriptarnici škole; pozivanjem škole na broj 027 / 371 377; ili putem email-a: info@vpskp.edu.rs

U Informatoru o upisu se nalazi Prijava za polaganje prijemnog ispita, koja je obavezna prilikom podnošenja dokumentacije za polaganje prijemnog ispita. U Informatoru o upisu se nalaze i sva ispitna pitanja za prijemni ispit.

INFORMACIJE O PRIJEMNOM ISPITU ZA ŠKOLSKU 2014-2015.godinu

OBAVEŠTENjE O PREDAJI DOKUMENTACIJE – I UPISNI ROK
Predaja dokumenata za upis će se vršiti od 25.06.2014.godine do 04.07.2014. godine.

 

Kandidat prilikom prijave podnosi na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list podnosi fotokopije sledećih dokumenata:

 

-       Izvod iz matične knjige rođenih,

-        Svedočanstva svih razreda završene srednje škole,

-        Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

-        Dokaz o uplati naknade za polaganje klasifikacionog ispita.

 

Naknadu za polaganje klasifikacionog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara uplatiti na žiro račun Škole br 840-1142666-13.

OBAVEŠTENjE O PRIJEMNOM ISPITU – I UPISNI ROK
OBAVEŠTAVAJU SE KANDIDATI ZA UPIS NA VISOKU POSLOVNU ŠKOLU STRUKOVNIH STUDIJA BLACE DA ĆE SE PRIJEMNI ISPIT OBAVITI 10.07.2014. GODINE U 11:00 ČASOVA.

KANDIDATI SU U OBAVEZI DA BUDU U ŠKOLI 10.07.2014. GODINE U 10:30 ČASOVA.

SA SOBOM OBAVEZNO PONETI POTVRDU O PRIJEMU DOKUMENATA I LIČNU KARTU.

STROGO JE ZABRANjENA UPOTREBA MOBILNIH TELEFONA.

UPRAVA ŠKOLE

OBAVEŠTENjE O PREDAJI DOKUMENTACIJE – II UPISNI ROK
Predaja dokumenata za upis će se vršiti 01 i 02.09.2014. godine.

 

Kandidat prilikom prijave podnosi na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list podnosi fotokopije sledećih dokumenata:

 

-       Izvod iz matične knjige rođenih,

-        Svedočanstva svih razreda završene srednje škole,

-        Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

-        Dokaz o uplati naknade za polaganje klasifikacionog ispita.

 

Naknadu za polaganje klasifikacionog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara uplatiti na žiro račun Škole br 840-1142666-13.

OBAVEŠTENjE O PRIJEMNOM ISPITU – II UPISNI ROK
OBAVEŠTAVAJU SE KANDIDATI ZA UPIS NA VISOKU POSLOVNU ŠKOLU STRUKOVNIH STUDIJA BLACE DA ĆE SE PRIJEMNI ISPIT OBAVITI 06.09.2014. GODINE U 11:00 ČASOVA.

KANDIDATI SU U OBAVEZI DA BUDU U ŠKOLI 06.09.2014. GODINE U 10:30 ČASOVA.

SA SOBOM OBAVEZNO PONETI POTVRDU O PRIJEMU DOKUMENATA I LIČNU KARTU.

STROGO JE ZABRANjENA UPOTREBA MOBILNIH TELEFONA.

UPRAVA ŠKOLE

OBAVEŠTENjE O PRIJEMU BRUCOŠA
SVEČANI PRIJEM STUDENATA I GODINE JE 29.09.2014.GODINE U 11:00

INFORMACIJE O UPISU ZA ŠKOLSKU 2014-2015.godinu

UPIS I GODINE – I UPISNI ROK – osnovne strukovne studije
Studenti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije uplaćuju:

-         5.000,00 din. naknada za osiguranje, materijalne i administrativne troškove,

-         1.000,00 din. za dokumentaciju (indeks, ŠV obrasci i fascikla) na žiro račun 840-1142666-13, poziv na broj 12-023-100985106,

-         300,00 din. za studentski fond (uplatu izvršiti na žiro račun 205-142150-50),

 

Samofinansirajući studenti prilikom upisa u školsku 2014 / 2015. godinu, uplaćuju:

-         60.000,00 din. upis godine (školarina – na žiro račun 840-1142666-13, poziv na broj 12-023-100985106),

-         1.000,00 din. za dokumentaciju (indeks, ŠV obrasci i fascikla) na žiro račun 840-1142666-13, poziv na broj 12-023-100985106,

-         300,00 din. za studentski fond (uplatu izvršiti na žiro račun 205-142150-50),

-         300,00 din. za osiguranje (uplatu izvršiti na žiro račun 840-1142666-13, poziv na broj 12-023-100985106).

 

Školarina se može izvršiti u ratama i to:

- prva rata 6.000,00 dinara prilikom upisa godine

- druga rata 6.000,00 dinara do kraja septembra 2014. godine

- treća rata 6.000,00 dinara do kraja oktobra 2014. godine.

- četvrta rata 6.000,00 dinara do kraja novembra 2014. godine.

- peta rata 6.000,00 dinara do kraja decembra 2014. godine.

- šesta rata 6.000,00 dinara do kraja januara 2015. godine.

- sedma rata 6.000,00 dinara do kraja februara 2015. godine.

- osma rata 6.000,00 dinara do kraja marta 2015. godine.

- deveta rata 6.000,00 dinara do kraja aprila 2015. godine.

- deseta rata 6.000,00 dinara do kraja maja 2015. godine.

 

Napomena: Upis studenata u I godinu studija traje od 14.07.2014.godine do 17.07.2014.godine.

Za upis su potrebne dve slike, original svedočanstva, izvod i diploma o završenoj srednjoj školi.

UPIS I GODINE – II UPISNI ROK – osnovne strukovne studije
Studenti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije uplaćuju:

-         5.000,00 din. naknada za osiguranje, materijalne i administrativne troškove,

-         1.000,00 din. za dokumentaciju (indeks, ŠV obrasci i fascikla) na žiro račun 840-1142666-13, poziv na broj 12-023-100985106,

-         300,00 din. za studentski fond (uplatu izvršiti na žiro račun 205-142150-50),

 

Samofinansirajući studenti prilikom upisa u školsku 2014 / 2015. godinu, uplaćuju:

-         60.000,00 din. upis godine (školarina – na žiro račun 840-1142666-13, poziv na broj 12-023-100985106),

-         1.000,00 din. za dokumentaciju (indeks, ŠV obrasci i fascikla) na žiro račun 840-1142666-13, poziv na broj 12-023-100985106,

-         300,00 din. za studentski fond (uplatu izvršiti na žiro račun 205-142150-50),

-         300,00 din. za osiguranje (uplatu izvršiti na žiro račun 840-1142666-13, poziv na broj 12-023-100985106).

 

Školarina se može izvršiti u ratama i to:

- prva rata 6.000,00 dinara prilikom upisa godine

- druga rata 6.000,00 dinara do kraja oktobra 2014. godine

- treća rata 6.000,00 dinara do kraja novembra 2014. godine.

- četvrta rata 6.000,00 dinara do kraja decembra 2014. godine.

- peta rata 6.000,00 dinara do kraja januara 2015. godine.

- šesta rata 6.000,00 dinara do kraja februara 2015. godine.

- sedma rata 6.000,00 dinara do kraja marta 2015. godine.

- osma rata 6.000,00 dinara do kraja aprila 2015. godine.

- deveta rata 6.000,00 dinara do kraja maja 2015. godine.

- deseta rata 6.000,00 dinara do kraja juna 2015. godine.

 

Napomena: Upis studenata u I godinu studija traje od 08.09.2014.godine do 12.09.2014.godine.

Za upis su potrebne dve slike, original svedočanstva, izvod i diploma o završenoj srednjoj školi.

UPIS I GODINE – SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE – PREDAJA ZAHTEVA
 

Predaja zahteva za upis na specijalističke studije će se vršiti od 23.06.2014.godine do 10.07.2014.godine i od 01.09.2014. godine do 08.10.2014. godine.

 

Za upis je potrebna sledeća dokumentacija:

 

-         Fotokopija diplome ili uverenja o diplomiranju

-         Fotokopija dodatka diplomi ili uverenje o položenim ispitima

-         Izvod iz matične knjige rođenih

Potvrda o izvšenoj uplati naknade u iznosu od 4.000,00din na žiro račun 840-1142666-13

UPIS I GODINE – I UPISNI ROK – specijalističke strukovne studije
Za upis na SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA Visoke poslovne škole strukovnih studija Blace potrebno je sledeće:

 

-         Overena fotokopija uverenja ili diplome,

-         Overena fotokopija dodatka diplome ili uverenje o položenim ispitima,

-         Izvod iz matične knjige rođenih,

-         2 slike formata 3,5 h 4,5cm

-         1.000,00din dokumentacija za upis (ŠV obrasci, indeks, zahtev)

-         300,00din za studentski fond na žiro račun 205-142150-50,

-         300,00din osiguranje

 

Školarina iznosi 100.000,00din, a može se uplaćivati u 10 rata po sledećoj dinamici:

-         prva rata 10.000,00din prilikom upisa godine,

-         druga rata 10.000,00din do kraja septembra 2014.godine,

-         treća rata 10.000,00din do kraja oktobra 2014.godine,

-         četvrta rata 10.000,00din do kraja novembra 2014.godine,

-         peta rata 10.000,00din do kraja decembra 2014.godine,

-         šesta rata 10.000,00din do kraja januara 2015.godine,

-         sedma rata 10.000,00din do kraja februara 2015.godine,

-         osma rata 10.000,00din do kraja marta 2015.godine,

-         deveta rata 10.000,00din do kraja aprila 2015.godine,

-         deseta rata 10.000,00din do kraja maja 2015.godine,

 

Napomena: Upis se može izvršiti od 14.07.2014.godine do 17.07.2014.godine.

UPIS I GODINE – II UPISNI ROK – specijalističke strukovne studije
Za upis na SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA Visoke poslovne škole strukovnih studija Blace potrebno je sledeće:

 

-         Overena fotokopija uverenja ili diplome,

-         Izvod iz matične knjige rođenih,

-         2 slike formata 3,5 h 4,5cm

-         1.000,00din dokumentacija za upis (ŠV obrasci, indeks, zahtev)

-         300,00din za studentski fond na žiro račun 205-142150-50,

-         300,00din osiguranje

 

Školarina iznosi 100.000,00din, a može se uplaćivati u 10 rata po sledećoj dinamici:

-         prva rata 10.000,00din prilikom upisa godine,

-         druga rata 10.000,00din do kraja oktobra 2014.godine,

-         treća rata 10.000,00din do kraja novembra 2014.godine,

-         četvrta rata 10.000,00din do kraja decembra 2014.godine,

-         peta rata 10.000,00din do kraja januara 2015.godine,

-         šesta rata 10.000,00din do kraja februara 2015.godine,

-         sedma rata 10.000,00din do kraja marta 2015.godine,

-         osma rata 10.000,00din do kraja aprila 2015.godine,

-         deveta rata 10.000,00din do kraja maja 2015.godine,

-         deseta rata 10.000,00din do kraja juna 2015.godine,

 

Napomena: Upis se može izvršiti od 10.09.2014.godine do 10.10.2014.godine.

UPIS II i III godine
Studenti koji su se u prethodnoj školskoj 2013-2014.godini finansirali iz Budžeta Republike Srbije, i koji su ostvarili 60 ESPB se mogu upisati u narednu godinu.

Za upis II ili III godine za školsku 2014-2015.godinu su potrebne sledeće uplate:

- 5000,00 din. naknada za osiguranje studenata, materijalne i administrativne troškove.
- 300,00 din. dokumentacija.

Upis II i III godine samofinansirajući studenti mogu izvršiti sa najmanje 37 ESPB.

 

Studenti uplaćuju:

 

- 300,00din za dokumentaciju

- 300,00din za studentski fond na žiro-račun 205-142150-50

- 300,00din osiguranje

 

 

Školarinu uplaćivati po sledećoj dinamici:

- prva rata 6.000,00 dinara prilikom upisa godine

- druga rata 6.000,00 dinara do kraja novembra 2014. godine

- treća rata 6.000,00 dinara do kraja decembra 2014. godine.

- četvrta rata 6.000,00 dinara do kraja januara 2015. godine.

- peta rata 6.000,00 dinara do kraja februara 2015. godine.

- šesta rata 6.000,00 dinara do kraja marta 2015. godine.

- sedma rata 6.000,00 dinara do kraja aprila 2015. godine.

- osma rata 6.000,00 dinara do kraja maja 2015. godine.

- deveta rata 6.000,00 dinara do kraja Juna 2015. godine.

- deseta rata 6.000,00 dinara do 15.07. 2015. godine.

 

Upis se može izvršiti do 10.10.2014. godine

UPIS III godine studija nakon završenih dvogodišnjih studija – predaja zahteva
Za predaju zahteva za upis na treću godinu studija Visoke poslovne škole strukovnih studija Blace potrebno je sledeće:

 

- uverenje o položenim ispitima (fotokopija)

- overena fotokopija uverenja o diplomiranju

- izvod iz matične knjige rođenih

- zahtev (uzima se u studentskoj službi)

- uplata od 4.000,00 dinara na žiro – račun 840-1142666-13

 

Predaja dokumenata za upis na treću godinu studija je od 01.09.2014. do 10.10.2014. godine.

UPIS III godine studija nakon završenih dvogodišnjih studija – detaljno
Za upis na trećoj godini studija ( posle završenih dvogodišnjih studija ) Visoke poslovne škole strukovnih studija Blace potrebno je sledeće:

- uverenje o položenim ispitima

- uverenje o diplomiranju (diploma)

- izvod iz matične knjige rođenih

- 2 slike formata 3,5 h 4,5cm

- 1000,00din dokumentacija za upis III godine (ŠV obrasci, indeks, zahtev)

- 300,00din za studentski fond na žiro-račun 205-142150-50

- 300,00din osiguranje

- 8000,00 din. za priznavanje bodova ( I i II godine )

 

Školarinu uplaćivati po sledećoj dinamici:

- prva rata 6.000,00 dinara prilikom upisa godine

- druga rata 6.000,00 dinara do kraja novembra 2014. godine

- treća rata 6.000,00 dinara do kraja decembra 2014. godine.

- četvrta rata 6.000,00 dinara do kraja januara 2015. godine.

- peta rata 6.000,00 dinara do kraja februara 2015. godine.

- šesta rata 6.000,00 dinara do kraja marta 2015. godine.

- sedma rata 6.000,00 dinara do kraja aprila 2015. godine.

- osma rata 6.000,00 dinara do kraja maja 2015. godine.

- deveta rata 6.000,00 dinara do kraja Juna 2015. godine.

- deseta rata 6.000,00 dinara do 15.07. 2015. godine.

 

Napomena: Upis se može izvršiti do 21.11.2014. godine

Termini za odbranu diplomskih radova

Termini za odbranu diplomskih radova - Jun 2014
Obaveštavaju se studenti da će se odbrana diplomskih radova za sve studijske programe  u junu mesecu održavati u dogovoru sa mentorom
Termini za odbranu diplomskih radova - Jul 2014 – Osnovne studije
Odbrane diplomskih radova za studijske programe Porezi i carina, i Računarstvo i informatika održaće se 11.07.2014. god. u 10:00

Odbrane diplomskih radova za studijske programe Menadžment i internacionalna biznis administracija, i Finansije i računovodstvo održaće se 12.07.2014. god. u 10:00

Termini za odbranu diplomskih radova - Jul 2014 – Specijalističke studije
Odbrane diplomskih radova za studijske programe Fiskalna politika, i Administriranje računarskih mreža održaće se 11.07.2014. god. u 10:00

Odbrane diplomskih radova za studijske programe Poslovno upravljanje, i Korporativno upravljanje održaće se 12.07.2014. god. u 10:00

Termini za odbranu diplomskih radova - Septembar 2014
Obaveštavaju se studenti da će se odbrana diplomskih radova za sve studijske programe u septembru mesecu održavati u dogovoru sa mentorom

OVERA II / IV / VI SEMESTRA I PRIJAVA ISPITA

Overa semestra – Osnovne studije
Obaveštavaju se studenti da će se overa semestra vršiti od 12.05.2014. godine do 29.05.2014. godine.

Svi studenti uplaćuju:
- 1.300,00 din. za overu semestra
- 200,00 din. za dokumentaciju
- 300,00 din. za Savez studenata na žiro račun 205-142150-50, poziv na broj – broj indeksa

Studenti koji se finansiraju iz Budžeta Republike Srbije su u obavezi da imaju sve potpise.

Uplate izvršiti na žiro račun 840-1142666-13, poziv na broj – broj indeksa

Nadoknada po potpisu iznosi:
- za samofinansirajuće studente 700,00 din.
Samofinansirajući studenti mogu overiti semestar bez dva potpisa.

Posle naznačenog roka svi studenti plaćaju nadoknadu u iznosu od 1000,00 dinara.

Overa semestra – Specijalističke studije
Obaveštavaju se studenti da će se overa semestra vršiti od 12.05.2014. godine do 29.05.2014. godine.

Za overu semestra potrebno je sledeće:
- 1.300,00 din. za overu semestra
- 200,00 din. za dokumentaciju
- 300,00 din. za Savez studenata na žiro račun 205-142150-50, poziv na broj – broj indeksa

Uplate izvršiti na žiro račun 840-1142666-13, poziv na broj – broj indeksa

Prijava ispita iznosi 1.000,00 din.

Prijava ispita – Aprilski ispitni rok
Obaveštavaju se studenti da će se prijava ispita za aprilski ispitni rok vršiti od 17.03.2014.god. do 28.03.2014.god.

- Studenti koji se finansiraju iz budžeta R.  Srbije plaćaju prijavu ispita 100.00 din.

- Samofinansirajući studenti plaćaju prijavu ispita 700,00 din.

- Studenti specijalističkih studija plaćaju prijavu ispita 1.000,00 din.

Posle naznačenog roka svi studenti plaćaju nadoknadu u iznosu od 1.000,00 din.

Studenti moraju izmiriti troškove školarine u roku naznačenom na ugovoru.

Prijava ispita – Majski (apsolventski) ispitni rok
Obaveštavaju se studenti da se prijava ispita za Majski (apsolventski ispitni rok) može izvršiti i na dan ispita, sat vremena pre početka ispita.
Prijava ispita – Junski ispitni rok
Obaveštavaju se studenti da će se prijava ispita za junski ispitni rok vršiti od 12.05.2014.god. do 29.05.2014.god.

- Studenti koji se finansiraju iz Budžeta R.Srbije plaćaju prijavu ispita 100.00 din.

- Samofinansirajući studenti plaćaju prijavu ispita 700,00 din.

- Studenti specijalističkih studija plaćaju prijavu ispita 1.000,00 din.

Posle naznačenog roka studenti plaćaju nadoknadu u iznosu od 1000,00 din.

Studenti moraju izmiriti troškove školarine u roku naznačenom na ugovoru.

Prijava ispita – Julski ispitni rok
Obaveštavaju se studenti da će se prijava ispita za julski ispitni rok vršiti i na dan ispita do 09:30 časova.

- Studenti koji se finansiraju iz Budžeta R.Srbije plaćaju prijavu ispita 100.00 din.

- Samofinansirajući studenti plaćaju prijavu ispita 700,00 din.

- Studenti specijalističkih studija plaćaju prijavu ispita 1.000,00 din.

Posle naznačenog roka studenti plaćaju nadoknadu u iznosu od 1000,00 din.

Studenti moraju izmiriti troškove školarine u roku naznačenom na ugovoru.

Prijava ispita – Septembarski ispitni rok
Obaveštavaju se studenti da će se prijava ispita za septembarski ispitni rok vršiti od 01.07.2014.god. do 17.07.2014.godine.

- Studenti koji se finansiraju iz Budžeta R.Srbije plaćaju prijavu ispita 100.00 din.

- Samofinansirajući studenti plaćaju prijavu ispita 700,00 din.

- Studenti specijalističkih studija plaćaju prijavu ispita 1.000,00 din.

Posle naznačenog roka studenti plaćaju nadoknadu u iznosu od 1000,00 din.

Studenti moraju izmiriti troškove školarine u roku naznačenom na ugovoru.

Preuzmite literaturu za ispit iz predmeta Informaciona podrška sistemu poslovnog upravljanja, kod predmetnog nastavnika dr Neđeljka Deretića

Obaveštavaju se studenti I godine da prilikom polaganja ispita iz Praktične nastave moraju prijaviti i polaganje Modula 1 i Modula 2, ukoliko to već nisu uradili tokom semestra.

Obaveštavaju se studenti koji su završili studije po starom nastavnom planu i programu na studijskom programu Turizam da mogu uskladiti zvanja na akreditovanom studijskom programu Turizam. Studenti se mogu detaljnije informisati u studentskoj službi škole.

Visoka poslovna škola strukovnih studija – Blace je akreditovala studije na daljinu (DLS) za studijski program Računarstvo i informatika. Detaljno obaveštenje pogledajte ovde.

Da biste lakše obavili svoje obaveze u školi posetite stranicu sa osnovnim Procedurama.

Profesor dr Joachim Weber (President DHBW Stuttgart, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Germany) održao je predavanja o razvoju visokoškolskog sistema u EU i mogućnostima implementacije novih saznanja u Srbiji.

Detalje možete pogledati ovde.

Profesor dr Michael Nagel (Head of Department of International Business, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Germany) održao je veoma posećena predavanja 29.maja 2013.godine. Detalje možete pogledati ovde.

Aaron Brazelton (Executive Director, The University of Alabama Heritage Panel) održao je panel diskusiju 30.maja 2013.godine sa studentima Visoke poslovne škole strukovnih studija u Blacu. Detalje možete pogledati ovde.

Preuzmite ispitna pitanja iz predmeta Kompanijsko pravo kao i uputstvo za izradu seminarskih radova i stručnih eseja

Preuzmite obaveštenje o izradi Plana integriteta

Preuzmite teme za seminarske radove iz predmeta Liderstvo – dr Dragan Turanjanin

Obaveštavamo sve studente da je Visoka poslovna škola strukovnih studija – Blace dobila akreditaciju za još dva programa specijalističkih studija i to:

  • Korporativno upravljanje (oblast Finansije i računovodstvo)
  • Fiskalna politika (oblast Porezi i carina)

Poseta studenata firmi “Lazar” D.O.O. – Blace

Obaveštavaju se svi studenti da nakon položenih kolokvijuma, i završenih pred-ispitnih obaveza, moraju da prijave i izađu na ispit kako bi im se upisala ocena koju su ostvarili

Od 01.10.2012. godine za odbranu diplomskog rada je potrebno:

  • Jedan štampani primerak diplomskog rada
  • Četiri primerka u elektronskoj formi na CD-u

Uverenje o diplomiranju kao i diplome o završenom školovanju se mogu preuzimati od ponedeljka do četvrtka od 08:30 do 15:00.

Prijave i molbe za odbranu diplomskog rada se mogu predavati od ponedeljka do četvrtka od 08:30 do 15:00.

Spisak svih zaposlenih u školi sa e-mail adresama možete preuzeti [ovde].

Akreditacija 2012 – Pročitajte detalje o akreditaciji Škole i studijskih programa

Preuzmite teme za izradu diplomskih radova iz predmeta Poslovne komunikacije kod predmetnog nastavnika dr Snežane Mihajlov

Preuzmite uputstvo za izradu diplomskih radova kod predmetnog nastavnika dr Snežane Mihajlov

Preuzmite obaveštenje o dokumentaciji potrebnoj za podnošenje zahteva za izdavanje diplome

Preuzmite teme za izradu diplomskih radova

POSETA AMBASADORA JAPANA, 05.10.2012.godine

Poseta studenata Duale Hochschule Baden-Württemberg, Stuttgart,  Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Blacu, 24.10.2011.

FORMA NASLOVNE STRANICE DIPLOMSKOG RADA

OBAVEŠTENjE O IZRADI DIPLOMSKOG RADA