ОГЛАСНА ТАБЛА

Обавештавају се студенти II године студијског програма ПОРЕЗИ И ЦАРИНА ИЗБОРНА ОПЦИЈА ЦАРИНА да ће се предавања из предмета Међународни транспорт, шпедиција и осигурање код предментног наставника др Марије Марчетић која су се требала одржати 27.12.2017. и 28.12.2017 године одржаће се 18.01.2018. године, у термину од 09:30 – 12:45 и 13:30 – 16:45. Присуство је обавезно.

Обавештавају се студенти III године студијског програма ПОРЕЗИ И ЦАРИНА ИЗБОРНА ОПЦИЈА ЦАРИНА да ће се предавања из предмета Царинско и девизно пословање код предментног наставника др Марије Марчетић која су се требала одржати 27.12.2017. и 28.12.2017 године одржаће се 19.01.2018. године, у термину од 09:30 – 12:45 и 13:30 – 16:45. Присуство је обавезно.

Обавештавају се студенти III године студијског програма МЕНАЏМЕНТ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА ИЗБОРНА ОПЦИЈА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА да ће се предавања из предмета Интернационална бизнис админисрација II код предментног наставника др Игора Новаковића која су се требала одржати 06.12.2017. године одржаће се 11.12.2017. године, у термину од 09:30 – 12:45. Присуство је обавезно.

Обавештавају се студенти II године студијског програма МЕНАЏМЕНТ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА ИЗБОРНА ОПЦИЈА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА да ће се предавања из предмета Интернационална бизнис администрација I код предментног наставника др Драгане Ђурић која су се требала одржати 27.12.2017. године одржаће се 19.01.2018. године, у термину од 09:30 – 12:45 и 13:30 – 16:45. Присуство је обавезно.

Обавештавају се студенти Специјалистичких студија студијског КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ да ће се предавања из предмета Организациони дизајн код предментног наставника др Драгане Ђурић која су се требала одржати 28.12.2017. године одржаће се 18.01.2018. године, у термину од 09:30 – 12:45 и 13:30 – 16:45. Присуство је обавезно.

Обавештавају се студенти III године студијског програма Финансије и рачуноводстово изборна опција Банкарство и осигурање и Рачуноводство да предавања из предмета Пројекат код предметног наставника Марије Стојиљковић која су се требала одржати 19.12.2017. и 20.12.2017. године одржаће се 05.12.2017. и 06.12.2017. године, у термину од 13:30 – 16:45. Присуство је обавезно.

Обавештавају се студенти III године студијског програма МЕНАЏМЕНТ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА ИЗБОРНА ОПЦИЈА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА И МЕНАЏМЕНТ ПРОИЗВОДЊЕ И УСЛУГА да предавања из предмета Операциона истраживања код предметног наставника мр Гордана Прлинчевић која су се требала одржати 28.12.2017. године одржаће се 01.12.2017. године, у термину од 09:30 – 12:45 и 13:30 – 16:45. Присуство је обавезно.

Обавештавају се студенти III године студијског програма ТУРИЗАМ да предавања из предмета Операциона истраживања код предметног наставника мр Гордана Прлинчевић која су се требала одржати 28.12.2017. године одржаће се 01.12.2017. године, у термину од 09:30 – 12:45 и 13:30 – 16:45. Присуство је обавезно.

Обавештавају се студенти I године студијског програма Туризам да предавања из предмета Економија код предметног наставника др Максимовић Данијеле која су се требала одржати 19.12.2017. и 20.12.2017. године одржаће се 22.12.2017. године, у термину од 09:30 – 12:45 и 13:30 – 16:45. Присуство је обавезно.

Обавештавају се студенти I године студијског програма Пословна економија да предавања из предмета Економија код предметног наставника др Максимовић Данијеле која су се требала одржати 19.12.2017. и 20.12.2017. године одржаће се 22.12.2017. године, у термину од 09:30 – 12:45 и 13:30 – 16:45. Присуство је обавезно.

Обавештавају се студенти III године студијског програма Менаџмент и интернационална бизнис администрација изборна опција Менаџмент производње и услуга да предавања из предмета Менаџмент производње код предметног наставника др Соње Доганџић која су се требала одржати 19.12.2017. и 20.12.2017. године одржаће се 22.12.2017. године, у термину од 09:30 – 12:45 и 13:30 – 16:45. Присуство је обавезно.

Обавештавају се студенти I године студијског програма Туризам да предавања из предмета Менаџмент код предметног наставника др Игора Новаковића (др Соња Доганџић) која су се требала одржати 19.12.2017. и 20.12.2017. године одржаће се 21.12.2017. године, у термину од 09:30 – 12:45 и 13:30 – 16:45. Присуство је обавезно.

Обавештавају се студенти I године студијског програма Порези и царина да предавања из предмета Менаџмент код предметног наставника др Игора Новаковића (др Соња Доганџић) која су се требала одржати 19.12.2017. и 20.12.2017. године одржаће се 21.12.2017. године, у термину од 09:30 – 12:45 и 13:30 – 16:45. Присуство је обавезно.

Обавештавају се студенти III године студијског програма Менаџмент и интернационална бизнис администрација изборна опција Интернационална бизнис администрација и Менаџмент производње и услуга да предавања из предмета Пословне комуникације код предметног наставника др Марине Јововић (мр Добрица Радовановић) која су се требала одржати 24.10.2017. и 25.10.2017. године одржаће се 19.01.2018. године, у термину од 09:30 – 12:45 и 13:30 – 16:45. Присуство је обавезно.

Обавештавају се студенти III године студијског програма Туризам из предмета Пословне комуникације код предметног наставника др Марине Јововић (мр Добрица Радовановић) која су се требала одржати 24.10.2017. и 25.10.2017. године одржаће се 19.01.2018. године, у термину од 09:30 – 12:45 и 13:30 – 16:45. Присуство је обавезно.

Обавештавају се студенти III године студијског програма Финансије и рачуноводстово изборна опција Банкарство и осигурање и Рачуноводство да ће предавања из предмета Практична настава III код предметног наставника мр Добрице Радовановића која су се требала одржати 26.10.2017. године, одржаће се 08.12.2017. године, у термину од 09:30 – 12:45 и 13:30 – 16:45. Присуство је обавезно.

Обавештавају се студенти III године студијског програма Менаџмент и интернационална бизнис администрација изборна опција Интернационална бизнис администрација и Менаџмент производње и услуга да ће предавања из предмета Пословне комуникације код предметног наставника др Марине Јововић (мр Добрица Радовановић) која су се требала одржати 24.10.2017. и 25.10.2017. године одржаће се 22.12.2017. године, у термину од 09:30 – 12:45 и 13:30 – 16:45. Присуство је обавезно.

Обавештавају се студенти III године студијског програма Туризам да ће предавања из предмета Пословне комуникације код предметног наставника др Марине Јововић (мр Добрица Радовановић) која су се требала одржати 24.10.2017. и 25.10.2017. године одржаће се 22.12.2017. године, у термину од 09:30 – 12:45 и 13:30 – 16:45. Присуство је обавезно.

Обавештавају се студенти II године студијског програма Финансије и рачуноводстово изборна опција Банкарство и осигурање и Рачуноводство да ће предавања из предмета Практична настава II код предметног наставника мр Добрице Радовановића која су се требала одржати 24.10.2017. и 25.10.2017. године одржаће се 24.11.2017. године, у термину од 09:30 – 12:45 и 13:30 – 16:45. Присуство је обавезно.

Обавештавају се студенти II године, на студијском програму МЕНАЏМЕНТ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА, ИЗБОРНА ОПЦИЈА: ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА да се одлажу предавања из предмета Менаџмент информациони системи, која су предвиђена распоредом за 21.11.2017. код предметног наставника др Велимира Делетића. Термини надконаде биће накнадно одређени.

Обавештавају се студенти да детаљно обавештење о пријавама за полагање испита могу погледати ОВДЕ.

Обавештавају се студенти I године студијског програма ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОДСТВО да предавања из предмета Економија код преметног наставника др Слађане Мушикић која су се требала одржати 21.11.2017. и 22.11.2017. године одржаће се 30.11.2017. године, у термину од 09:30 – 12:45 и 13:30 – 16:45. Присуство је обавезно.

Обавештавају се студенти I године студијског програма ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОДСТВО да предавања из предмета Mенаџмент код преметног наставника др Велимирa Делетићa( др Кристина Цветковић) која су се требала одржати 21.11.2017. и 22.11.2017. године одржаће се 17.11.2017. године, у термину од 09:30 – 12:45 и 13:30 – 16:45. Присуство је обавезно.

Обавештавају се студенти I године студијског програма ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА да предавања из предмета Mенаџмент код преметног наставника др Велимирa Делетићa( др Кристина Цветковић) која су се требала одржати 21.11.2017. и 22.11.2017. године одржаће се 17.11.2017. године, у термину од 09:30 – 12:45 и 13:30 – 16:45. Присуство је обавезно.

Обавештавају се студенти II године студијског програма МЕНАЏМЕНТ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА ИЗБОРНА ОПЦИЈА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА да предавања из предмета Стратешки менаџмент код преметног наставника др Кристине Цветковић која су се требала одржати 21.11.2017. и 22.11.2017. године одржаће се 16.11.2017. године, у термину од 09:30 – 12:45 и 13:30 – 16:45. Присуство је обавезно.

Обавештавају се студенти II године студијског програма МЕНАЏМЕНТ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА ОПЦИЈА МЕНАЏМЕНТ ПРОИЗВОДЊЕ И УСЛУГА да ће се из предемта Менаџмент услуга – др Драган Турањанин предавања која су се требала одржати 19.10.2017. године одржаће се 03.11.2017. године, у термину од 09:30 – 12:45 и 13:30 – 16:45 Присуство је обавезно.

Обававештавају се студенти који су студије уписали по ранијим прописима да детаљно обавештење о завршетку студија или уписа на трећу годину ради усклађивања могу погледати ОВДЕ.

Обавештавају се студенти II године, на студијском програму Финансије и рачуноводстово, усмерења: Банкарство и осигурање и Рачуноводство да се одлажу предавања из предмета Практична настава II, која су предвиђена распоредом за 24.10. и 25.10.2017. код предметног наставника мр Добрице Радовановића. Термини надконаде биће накнадно одређени.

Обавештавају се студенти III године, на студијском програму Финансије и рачуноводстово, усмерења: Банкарство и осигурање и Рачуноводство да се одлажу предавања из предмета Практична настава III, која су предвиђена распоредом за 26.10.2017. код предметног наставника мр Добрице Радовановића. Термини надконаде биће накнадно одређени.

Обавештавају се студенти III године, на студијском програму Менаџмент и интернационална бизнис администрација, усмерења: Интернационална бизнис администрација и Менаџмент производње и услуга да се одлажу предавања из предмета Пословне комуникације, која су предвиђена распоредом за 24.10. и 25.10.2017. код предметног наставника др Марине Јововић (мр Добрица Радовановић). Термини надконаде биће накнадно одређени.

Обавештавају се студенти III године, на студијском програму Туризам да се одлажу предавања из предмета Пословне комуникације, која су предвиђена распоредом за 24.10. и 25.10.2017. код предметног наставника др Марине Јововић (мр Добрица Радовановић). Термини надконаде биће накнадно одређени.

Обавештавају се студенти II године студијског програма РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Објектно оријентисано програмирање – др Милан Савић предавања која су се требала одржати 12.10.2017. године одржаће се 25.10.2017. године, у термину од 09:30 – 12:45 и 13:30 – 16:45. Присуство је обавезно.

Обавештавају се студенти III године студијског програма МЕНАЏМЕНТ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА ИЗБОРНА ОПЦИЈА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА Логистика – др Игор Новаковић предавања која су се требала одржати 09.10.2017. године одржаће се 30.10.2017. и 31.10.2017. године, у термину од 09:30 – 12:45. Присуство је обавезно.

Висока пословна школа струковних студија из Блаца објављује КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ за упис ДРУГУ и ТРЕЋУ годину основних студија у школској 2017/2018. године. КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ можете погледати ОВДЕ

Обавештавају се студенти Високе пословне школе струковних студија да информације везане за одлагање рока за објављивање јединствене ранг листе за упис у ДРУГУ и ТРЕЋУ годину студија могу погледати ОВДЕ.

Обавештавају се студенти Високе пословне школе струковних студија да информације везане за упис у ДРУГУ и ТРЕЋУ годину студија могу погледати ОВДЕ.

Обавештавају се студенти I године студијског програма ПОРЕЗИ И ЦАРИНА да ће предавања из предмета Економија код предметног настанвика др Душанке Јововић која су се требала одржати 04.10.2017 године одржаће се 19.10.2017 године, у термину објављеном на распореду часова.Присуство је обавезно.

Обавештавају се студенти Високе пословне школе струковних студија да обавештење о распореду испита у одобреном ванредном испитном року Октобар II могу прочитати ОВДЕ

Обавештавају се студенти Високе пословне школе струковних студија да је одобрен ванредни испитни рок “ОКТОБАР 2” – детаљније обавештење о испитном року “ОКТОБАР 2” може се погледати ОВДЕ.

Обавештавају се запослени и студенти Високе пословне школе струковних студија да ће се у понедељак, 2. октобра 2017. године организовати свечани пријем новоуписаних студената прве године основних студија. Свечани пријем са почетком у 11:00 часова биће организован у великој сали Дома културе “Драинац” у Блацу.

СПИСАК СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКОМ ДОМУ “др Миленко Лековић” У БЛАЦУ.

КОНКУРС За пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2017/2018. годину.

Висока пословна школа струковних студија – Блаце објављује Конкурс за упис студената I године за школску 2017/2018.годину.

Детаље о конкурсу можете погледати овде.

Обавештавају се студенти да ће се пријава испита за септембарски испитни рок вршити од 26.06.2017.године до 06.07.2017.године год. и од 28.08.2017.године до 01.09.2017.године

Обавештавају се студенти основних и специјалистичких студија да ће се овера семестра вршити од 22.05.2017.године до 09.06.2017.године

  • Студенти који се финансирају из буџета Републике Србије су у обавези да имају све потписе.
  • Самофинансирајући студенти могу оверити семестар без два потписа.

Пријава испита за Јунски испитни рок ће се вршити од 22.05.2017.године до 09.06.2017.године.

Обавештавамо Вас да школа неће радити 01.05.2017.године и 02.05.2017.године због државног празника.
Предавања почињу од 03.05.2017.године до 06.05.2017.године, и померају се по распореду предавања.

Управа школе

Напомена: Погледајте појашњење распореда предавања за недељу празника – 1.мај 2017.године

Обавештавају се студенти основних и специјалистичких струковних студија да је објављен распоред испита за Априлски испитни рок.
Пријава испита за Априлски испитни рок вршиће се од 27.03.2017.године до 10.04.2017.године.
Распоред испита за Априлски испитни рок се може погледати ОВДЕ

Обавештавају се студенти да је пријава за Вишијаду до 29.03.2017.године. Пријава ће бити могућа у Студентском парламенту од 13:00 – 14:00 или путем е-мејла: studentski.parlament@vpskp.edu.rs, (име, презиме и број телефона).
За даље информације позовите: 066/304445 Филип

Објављен је распоред предавања за II, IV и VI семестар школске 2016/2017.године.

Распоред предавања можете преузети овде.

Важно обавештење за студенте  I и III године студијског програма Туризам.

Преузмите обавештење овде.

Обавештење самофинансирајућим студентима који су у радном односу:

Самофинансирајући студенти који су у радном односу и који су заинтересовани да, због радних обавеза, наставу похађају током викенда могу се јавити на шалтерима службе за студентска питања (или путем електронске поште). Школа би узела у разматрање организовање оваквог начина извођења наставе, уколико би се пријавио довољан број таквих студената.

Обавештење о реферату комисије за избор у звање наставника практичне наставе из области Рачуноводство, ревизија и контрола и Финансије

Обавештење о реферату комисије за избор у звање наставника практичне наставе из области Макроекономије

Извештај о конкурсу за избор у звање – др Марија Боранијашевић

Конкурс за избор 4 сарадника ван радног односа – демонстратора техничко-технолошко поље и 3 сарадника ван радног односа – демонстратора друштвено-хуманистичко поље

Извештај о конкурсу за избор у звање – Стефан Милановић

Извештај о конкурсу за избор у звање – Марко Гашић

Извештај о конкурсу за избор у звање – др Оливер Поповић

Извештај о конкурсу за избор у звање – Александра Јевтовић

Извештај о конкурсу за избор у звање – Соња Оклобџија

Извештај о конкурсу за избор у звање – др Марина Јововић

Извештај о конкурсу за избор у звање – др Александар Закић

Извештај о конкурсу за избор у звање – др Зоран Јовановић

Извештај о конкурсу за избор у звање – мр Небојша Митић

Извештај о конкурсу за избор у звање – Марија Боранијашевић

Извештај о конкурсу за избор у звање – др Милица Круљ Младеновић

Извештај о конкурсу за избор предавача на одређено време – др Владица Убавић

Извештај о конкурсу за избор предавача на одређено време – Виолета Милићевић

Извештај о конкурсу за избор професора струковних студија – др Данило Обрадовић

Извештај о конкурсу за избор професора струковних студија – др Велимир Делетић

Извештај о конкурсу за избор предавача – др Бранислав Богдановић

Извештај о конкурсу за избор наставника – Александра Ранковић

Извештај о конкурсу за избор асистента – Ненад Михајлов

ПОСЕТА СТУДЕНАТА DUALE HOCHSCHULE BADEN-WÜRTTEMBERG, STUTTGART
ВИСОКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЛАЦУ, 20-21.10.2014

Висока пословна школа струковних студија Блаце је акредитовала високошколске јединице у Јагодини и Димитровграду.

Више о томе прочитајте овде.

Процедура одбране Завршног рада – детаљно објашњење

Кодекс облачења: Обавештавају се студенти да су у обавези да поштују кодекс облачења приликом доласка у школу. Погледајте детаљно обавештење овде.

Висока пословна школа струковних студија – Блаце је акредитовала студије на даљину (DLS) за студијски програм Рачунарство и информатика. Детаљно обавештење погледајте овде.

Да бисте лакше обавили своје обавезе у школи посетите страницу са основним Процедурама.

Професор dr Joachim Weber (President DHBW Stuttgart, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Germany) одржао је предавања о развоју високошколског система у ЕУ и могућностима имплементације нових сазнања у Србији.

Детаље можете погледати овде.

Професор dr Michael Nagel (Head of Department of International Business, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Germany) одржао је веома посећена предавања 29.маја 2013.године. Детаље можете погледати овде.

Aaron Brazelton (Executive Director, The University of Alabama Heritage Panel) одржао је панел дискусију 30.маја 2013.године са студентима Високе пословне школе струковних студија у Блацу. Детаље можете погледати овде.

Преузмите испитна питања из предмета Компанијско право као и упутство за израду семинарских радова и стручних есеја

Преузмите обавештење о изради Плана интегритета

Преузмите теме за семинарске радове из предмета Лидерство – др Драган Турањанин

Посета студената фирми “Лазар” Д.О.О. – Блаце

Обавештавају се сви студенти да након положених колоквијума, и завршених пред-испитних обавеза, морају да пријаве и изађу на испит како би им се уписала оцена коју су остварили.

Списак свих запослених у школи са е-маил адресама можете преузети [овде].

Акредитација 2012 – Прочитајте детаље о акредитацији Школе и студијских програма

ПОСЕТА АМБАСАДОРА ЈАПАНА, 05.10.2012.године

Посета студената Duale Hochschule Baden-Württemberg, Stuttgart,  Високој пословној школи струковних студија у Блацу, 24.10.2011.