ЗАВРШНИ РАД

Преузмите форму насловне странице завршног рада, техничко упутство за писање завршног рада, као и теме за завршне радове по студијским програмима:

Рачунарство и информатика

Финансије и рачуноводство

Порези и царина

Манеџмент и интернационална бизнис администрација

Туризам

Преузмите Пријаву теме завршног рада и Пријаву одбране завршног рада.

Напомена: Пријава теме завршног рада се предаје у 3 примерка, а Пријава одбране завршног рада у једном примерку.

Преузмите Правилник о одбрани Завршног рада.

Потребна документација за пријаву завршног рада – Основне струковне студије
 • Доказ о уплати накнаде у износу од 5.000,00 динара за одбрану завршног рада на жиро рачун 840-1142666-13
 • Jeдан штампани укоричени примерак завршног рада ( тврди повез )
 • Четири примерка у електронској форми на ЦД- у
 • Испитна пријава
 • Образац пријаве теме завршног рада
 • Образац пријаве одбране завршног рада
Потребна документација за пријаву завршног рада – Специјалистичке струковне студије
 • Доказ о уплати накнаде у износу од 10.000,00 динара за одбрану завршног рада на жиро рачун 840-1142666-13
 • Jeдан штампани укоричени примерак завршног рада ( тврди повез )
 • Четири примерка у електронској форми на ЦД- у
 • Испитна пријава
 • Образац пријаве теме завршног рада
 • Образац пријаве одбране завршног рада