РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА

Распоред предавања по студијским програмима:

Распоред предавања за ПРВИ, ТРЕЋИ и ПЕТИ семестар школске 2017/2018. године

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ:

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВДСТВО

ПОРЕЗИ И ЦАРИНА

МЕНАЏМЕНТ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

ТУРИЗАМ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ:

ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ