РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА

Распоред предавања по студијским програмима:

Распоред предавања за ДРУГИ, ЧЕТВРТИ и ШЕСТИ семестар школске 2017/2018. године

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ:

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (ФЕБРУАР И ЈУН)

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (МАРТ, АПРИЛ И МАЈ)

ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО (ФЕБРУАР И ЈУН)

ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО (МАРТ, АПРИЛ И МАЈ)

ПОРЕЗИ И ЦАРИНА (ФЕБРУАР И ЈУН)

ПОРЕЗИ И ЦАРИНА (МАРТ, АПРИЛ И МАЈ)

МЕНАЏМЕНТ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА (ФЕБРУАР И ЈУН)

МЕНАЏМЕНТ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА (МАРТ, АПРИЛ И МАЈ)

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА (ФЕБРУАР И ЈУН)

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА (МАРТ, АПРИЛ И МАЈ)

ТУРИЗАМ (ФЕБРУАР И ЈУН)

ТУРИЗАМ (МАРТ, АПРИЛ И МАЈ)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ:

ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (ФЕБРУАР И ЈУН)

ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (МАРТ, АПРИЛ И МАЈ)

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (ФЕБРУАР И ЈУН)

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (МАРТ, АПРИЛ И МАЈ)

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ (ФЕБРУАР И ЈУН)

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ (МАРТ, АПРИЛ И МАЈ)