РЕЧ ДИРЕКТОРА

Директор др Љубиша Милачић

др Љубиша Милачић Директор

Драги будући студенти,

Висока пословна школа струковних студија је једна од престижних и aкредитованих установа у Републици Србији са модерним, атрактивним занимања у области бизниса, менаџмента и информатике. С обзиром да се налазите на животној прекретници – одабирању будућег позива, наша Школа се потрудила да Вам у томе несебично помогне.

Савремени студијски програми, наставна учила и лабораторије употпуњују наставни процес који је у складу са модерним европским трендовима у образовању. Руководство, наставни кадар, сарадници и пратеће структуре наше школе стајаће Вам на услузи за лакше укључивање у нови начин рада и савладавње добро селектованих и складно припремљених наставних програма усаглашених са европским и светским трендовима – Болоњским процесом.

Ваше право опредељење за одабир ове школе је само један корак у стицању највиших знања и учења која ће Вам олакшати остварење свих радости у животном позиву.

С р е ћ н о!