УПИС 2018/2019

01. КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА У ВИСОКУ ПОСЛОВНУ ШКОЛУ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЛАЦЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

Висока пословна школа струковних студија Блаце у прву годину студија школске 2018/2019. године уписаће укупно 550 студената на следећим студијским програмима основних студија:
Студијски програми Буџет Самофинансирајући Укупно
Основне студије:
Рачунарство и информатика 30 30 60
Рачунарство и информатика – Образовање на даљину 30 30
Финансије и рачуноводство 50 70 120
Порези и царина 70 80 150
Пословна економија 20 30 50
Туризам 20 20 40
Високошколске јединице ван седишта установе:
Јагодина 5 45 50
Димитровград 5 45 50
 УКУПНО: 200 350 550
У прву годину основних струковних студија могу се уписати кандидати који су завршили средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.
Пријемни испит се полаже избором два од понуђених предмета.
Пријемни испит обухвата програмске садржаје који су изучавани у средњој школи.

02. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних струковних студија, на студијским програмима: Финансије и рачуноводство, Порези и царина, Пословна економија и Туризам полажу пријемни испит из 2 (два) предмета, по сопственом избору, од 6 (шест) понуђених:

 1. математика,
 2. статистика,
 3. информатика,
 4. социологија,
 5. економија,
 6. економика предузећа.

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних струковних студија, на студијским програмима Рачунарство и информатика полажу пријемни испит из 2 (два) предмета, по сопственом избору, од 4 (четири) понуђена:

 1. математика,
 2. статистика,
 3. информатика,
 4. социологија.

Пријемни испит обухвата по 20 питања из предмета: Социологија, Економија (Политичка економија), Статистика, Економика предузећа (Пословна економија), и по 10 питања из предмета Математика и Информатика. Тачан одговор за свако питање вреднован је за првих четири предмета по 1,5 бод, а за друга два предмета за сваки тачан одговор по 3 бода.

03. УПИСНИ РОКОВИ

Први уписни рок траје од 18.06.2018. до 12.07.2018. године, и то:

 1. Пријављивање кандидата од 18.06.2018. до 29.06.2018. године, од 08 до 16 часова;
 2. Пријемни испит полаже се 03.07.2018.године у 11:00 часова.
 3. ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ првог уписног рока објављују се 05.07.2018.године;
 4. КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ првог уписног рока објављују се 07.07.2018.године;
 5. Коначне ранг листе биће објаљене на огласној табли Школе и на сајту Школе www.vpskp.edu.rs.
 6. Упис примљених кандидата вршиће се у просторијама Школе, и то од 09.07.2018. до 12.07.2018., године

Све додатне информације на сајту Школе или на телефон 027/371-377.

Уколико се у првом уписном року не упише одобрени број студената, Школа ће организовати и ДРУГИ УПИСНИ РОК.

Други уписни рок траје од 03.09.2018. до 21.09.2018. године, и то:

 1. Пријављивање кандидата од 03.09.2018. до 07.09.2018. године, од 08 до 16 часова;
 2. Пријемни испит полаже се 11.09.2018.године у 11:00 часова.
 3. ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ првог уписног рока објављују се 12.09.2018.године;
 4. КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ првог уписног рока објављују се 14.09.2018.године;
 5. Коначне ранг листе биће објаљене на огласној табли Школе и на сајту Школе www.vpskp.edu.rs.
 6. Упис примљених кандидата вршиће се у просторијама Школе, и то од 17.09.2018. до 21.09.2018. године

Све додатне информације на сајту Школе или на телефон 027/371-377.

Кандидат приликом пријаве подноси на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА и ЛИЧНУ КАРТУ, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:

 1. Сведочанства свих разреда завршене средње школе,
 2. Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
 3. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.
Накнаду за полагање пријемног испитау износу од 5.000 динара кандидати уплаћују на жиро-рачун Школе број 840-1142666-13, сврха дознаке: Накнада за полагање пријемоног испита.
Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у прву годину основних студија подносе:
  1. Оригинална документа,
  2. Два обрасца ШВ – 20,
  3. Индекс,
  4. Две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм,
  5. Доказ о уплати школарине у зависности од статуса.

  Напомена: Комплетна документација (ШВ-20 обрасци и индекс) се купује у школи.

  Износ школарине за самофинансирајуће студенте је 65.000,00 динара са могућношћу плаћања у десет месечних рата. Студенти домаћи држављани могу уплатити школарину у једнократном износу приликом уписа у прву годину студија или у десет месечних рата.
  Фотокопије докумената кандидата који нису примљени се не враћају.