О ШКОЛИ

Висока пословна школа струковних студија из Блаца има дугу традицију. Основана је давне 1958. године у Приштини као Виша педагошка школа, која је била прва високошколска установа на Косову и Метохији и претеча већине факултета Универзитета у Приштини.

Зграда Високе пословне школе струковних студија у Блацу

Зграда Високе пословне школе струковних студија у Блацу

Након 40 година, наставнички кадар Више педагошке школе у Приштини, пратећи савремене токове и брзи економски, технолошки и друштвени развој, донео је одлуку о прерастању у Вишу пословну школу са седиштем у Косову Пољу, чији је наставни програм био базиран на најновијим достигнућима савремене теоријске мисли и пословног искуства у области економије и информатике.

Једна од учионица Високе пословне школе струковних студија

Једна од учионица Високе пословне школе струковних студија

Због добро познатих разлога, Школа је септембра 1999. године привремено дислоцирана у Блаце, а крајем 2003. године добија своје трајно седиште. Након извршених темељних реформи према актуелној Болоњској декларацији и у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76, од 02.09.2005.), Виша пословна школа добија акредитацију и прераста у Високу пословну школу струковних студија.

Мисија Високе пословне школе струковних студија у Блацу је образовање високостручних кадрова из области економије, менаџмента и информатике, који би својим знањем помогли привредни и друштвени развој и модернизацију Србије, преношењем савремених знања, метода и научних техника, које се примењују у развијеним струковним и универзитетским центрима европских земаља, али и преузимањем добрих тековина система високог образовања у земљи. С обзиром да је наша школа успоставила сарадњу са многим престижним високошколским установама у развијеним земљама (Немачка, Италија, Грчка, Велика Британија…), студентима је на тај начин омогућена размена стеченог знања и искуства као и упознавање различитих култура. Током семестра, студентима са добрим познавањем енглеског језика омогућена је размена са високошколским установама из поменутих земаља. Слушајући предавања еминентних стручњака, студентима се пружа могућност и за усавршавање знања из енглеског језика.

Поред широког образовања и стручне праксе дипломирани студенти Високе пословне школе струковних студија имаће висок ниво знања и вештина како би без додатног усавршавања могли да се укључе у савремене токове пословања, што би им омогућило да буду конкурентни на тржишту рада.