ЦЕНОВНИК

ЦЕНОВНИК

Високе пословне школе струковних студија – Блаце

школска 2016/2017. година

1. Школарина 65.000,00
2. Један ЕСПБ 1.000,00
3. Овера семестра 1.300,00
4. Накнадна овера семестра 1.000,00
5. Накнада за осигурање студената, материјалне трошкове и административне трошкове 5.000,00
6. Студентски фонд 500,00
7. Документација за упис прве године студија 1.000,00
8. Документација за упис друге и треће године студија 300,00
9. Документација за оверу семестра 200,00
10. Захтев за упис III године (прелаз са двогодишњих студија) 4.000,00
11. Школарина за специјалистичке студије 100.000,00
12. Уверење о дипломирању и израда дипломе 6.000,00
13. Одбрана дипломског рада 5.000,00
14. Одбрана завршног специјалистичког рада 10.000,00
15. Израда уверења и дипломе о завршеном специјалистичком раду 6.000,00
16. Пријава испита за самофинансирајуће студенте 700,00
17. Накнада за пријаву испита после дефинисаног рока за пријаву 1.000,00
18. Пријава испита у апсолвентском року 1.000,00
19. Пријава испита за специјалистичке студије 1.000,00
20. Комисијско полагање испита 3.000,00
21. Промена професора 1.500,00
22. Одбрана семинарског рада из практичне наставе 600,00
23. Одбрана стручне праксе 1.200,00
24. Усклађивање стеченог академског звања (еквиваленција) 12.000,00
(од генерације 2010/2011.године) 8.000,00
25. Обнова године 50% од висине школарине
26. Промена одсека 25% од висине школарине
27. Признавање положених испита са друге школе или факултета (по боду) 250,00
28. Признавање семестара (по семестру) 5.000,00
29. Издавање дупликата индекса 3.000,00
30. Издавање поново нове дипломе 10.000,00
31. Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске јавне исправе 60.000,00
32. Уверење о положеним испитима 600,00
(након дипломирања) 1.500,00
33. Уверење о статусу студената
(студенти који се финансирају из буџета Републике Србије) 300,00
(самофинансирајући студенти) 500,00
34. Исписница 2.000,00
35. Подизање докумената на реверс 1.000,00
36. Извод из наставног плана и програма
(по предмету) 1.000,00
(комплетан) 10.000,00
37. Упис године за странце 900,00 €

жиро-рачун Школе: 840-1142666-13

жиро-рачун студентског фонда: 205-142150-50