ЦЕНОВНИК

ЦЕНОВНИК УСЛУГА

Високе пословне школе струковних студија – Блаце

школска 2016/2017. година

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ВИСОКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА МОЖЕ СЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ.


жиро-рачун Школе: 840-1142666-13

жиро-рачун студентског фонда: 205-142150-50