ОВЕРА СЕМЕСТРА ЗА СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ СТУДИЈА

ОВЕРА СЕМЕСТРА ЗА СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ СТУДИЈА

Овера семестра за студенте који имају потписе предметних наставника вршиће се од 24.12.2018. године до 28.12.2018. године. и од 14.01.2019. године. до 18.01.2019. године. Студенти који се финансирају из буџета Републике Србије су у обавези да уплате следеће:

  • 1500,00 динара за оверу семестра на жиро рачун 840-1142666-13, позив на број – шифра (017) – број индекса
  • 300,00 динара за документацију на жиро рачун 840-1142666-13, позив на број – шифра (022) – број индекса
  • 500,00 динара за Савез студената на жиро рачун 205-142150-50, позив на број – број индекса

Студенти који се финансирају из Буџета Републике Србије су у обавези да имају све потписе.

Самофинансирајући студенти су у обавези да уплате следеће :

  • 1500,00 динара за оверу семестра на жиро рачун 840-1142666-13, позив на број – шифра (017) – број индекса
  • 300,00 динара за документацију на жиро рачун 840-1142666-13, позив на број – шифра (022) – број индекса
  • 500,00 динара за Савез студената на жиро рачун 205-142150-50, позив на број – број индекса

Надокнада по потпису износи:

  • за студенте из буџета Републике Србије 15.000,00 динара у две рате (уколико немају ни један потпис) шифра (006) – број индекса, и 2.000,00 динара (уколико имају неки потпис) – шифра (020) – број индекса
  • за самофинансирајуће студенте 700,00 динара – шифра (021) – број индекса

Самофинансирајући студенти могу оверити семестар без два потписа.

После назначеног рока сви студенти плаћају надокнаду у износу од 1500,00 динара.


 

Оставите коментар