ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Овде можете преузети информације о јавним набавкама:

Јавна набавка рачунарске опреме за потребе извођења наставе ЈНМВ 02/2018 – поновљени поступак

Одлуку о додели уговора за јавну набавку рачунарске опреме за извођење наставе(јавна набавка мале вредности 02/2018) можете преузети овде.

Записник о отварању понуда за јавну набавку рачунарске опреме за извођење наставе(јавна набавка мале вредности 02/2018) можете преузети овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности рачунарске опреме за потребе извођења наставе (јавна набавка 02/2018) можете преузети овде.

Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности рачунарске опреме за потребе извођења наставе (јавна набавка 02/2018) можете преузети овде.

Јавна набавка рачунарске опреме за потребе извођења наставе ЈНМВ 02/2018

Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности рачунарске опреме за потребе извођења наставе (јавна набавка 02/2018) можете преузети овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности рачунарске опреме за потребе извођења наставе (јавна набавка 02/2018) можете преузети овде.

Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности рачунарске опреме за потребе извођења наставе (јавна набавка 02/2018) можете преузети овде.

Јавна набавка за школски и канцеларијски намештај и рачунарску опрему ЈН 01/2014

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке школског и канцеларијског намештаја и разне рачунарске опреме (јавна набавка 01/14) можете преузети овде.

Конкурсну документацију за јавну набавку школског и канцеларијског намештаја и разне рачунарске опреме (јавна набавка 01/14) можете преузети овде.

Измењену конкурсну документацију за јавну набавку школског и канцеларијског намештаја и разне рачунарске опреме (јавна набавка 01/14) можете преузети овде.

Измењену и допуњену конкурсну документацију за јавну набавку школског и канцеларијског намештаја и разне рачунарске опреме (јавна набавка 01/14) можете преузети овде.

Измењену и допуњену конкурсну документацију са продуженим роком за подношење понуда за јавну набавку школског и канцеларијског намештаја и разне рачунарске опреме (јавна набавка 01/14) можете преузети овде.

Да би документација била прецизнија додајемо спецификацију рачунарске опреме (јавна набавка 01/14), коју можете преузети овде.

Да би документација била прецизнија додајемо допуњену спецификацију рачунарске опреме (јавна набавка 01/14), коју можете преузети овде.

Измењену и допуњену конкурсну документацију са продуженим роком за подношење понуда за јавну набавку школског и канцеларијског намештаја и разне рачунарске опреме (јавна набавка 01/14), са прилозима можете преузети овде.

Напомена: Рок за подношење понуда за јавну набавку школског и канцеларијског намештаја и разне рачунарске опреме (јавна набавка 01/14) је продужен до 09.07.2014.године до 11:00 часова.

Питања и одговоре у вези подношење понуда за јавну набавку школског и канцеларијског намештаја и разне рачунарске опреме (јавна набавка 01/14) можете преузети овде.

Закључак у вези Захтева за заштиту права, са прилозима.

Извештај о отварању понуда за јавну набавку школског и канцеларијског намештаја и разне рачунарске опреме (јавна набавка 01/14) можете преузети овде.

Обавештење: Продужава се рок за посете и увид у објекат у коме ће се изводити предметни радови јавне набавке 01/2014.
Рок је продужен и траје од 18.06.2014.године до 20.06.2014.године, и то у периоду од 10:00 – 14:00 часова.

Извештај о спроведеном поступку јавне набавке школског и канцеларијског намештаја и разне рачунарске опреме (јавна набавка 01/14), као и одлуку о избору најповољније понуде можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору у спроведеном поступку јавне набавке школског и канцеларијског намештаја и разне рачунарске опреме (јавна набавка 01/14)  можете преузети овде.

Јавна набавка рачунарске опреме ЈНМВ 02/2014

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности рачунарске опреме (јавна набавка 02/14) можете преузети овде.

Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности рачунарске опреме (јавна набавка 02/14) можете преузети овде.

Извештај о отварању понуда за јавну набавку мале вредности рачунарске опреме (јавна набавка 02/14) можете преузети овде.

Извештај о стручној оцени понуда за јавну набавку мале вредности рачунарске опреме (јавна набавка 02/14) можете преузети овде.

Извештај о отварању понуда за јавну набавку мале вредности рачунарске опреме (јавна набавка 02/14) можете преузети овде.

Исправљен извештај о стручној оцени понуда за јавну набавку мале вредности рачунарске опреме (јавна набавка 02/14) можете преузети овде.

Извештај о спроведеном поступку јавне набавке мале вредности рачунарске опреме (јавна набавка 02/14), као и одлуку о избору најповољније понуде можете преузети овде.

Извештаји о спровођењу јавних набавки у II кварталу

Овде можете преузети податке о јавним набавкама у форми кварталног извештаја Управи за јавне набавке.

Период: 2014.година, други квартал:

Образац А

Образац А1

Образац А2

Образац Б

Образац В

Образац Г

Напомена: У другом кварталу Висока пословна школа струковних студија у Блацу спровела је у потпуности једну набавку и то јавну набавку мале вредности, не рачунајући набавке које не подлежу Закону о јавним набавкама. Ова јавна набавка мале вредности, бр. 02/2014, која се односи на набавку рачунарске опреме, започета је објављивањем позива за подношење понуда 05.06.2014. године, а завршена доделом уговора бр. 342/14 од 08.07.2014. године и испоруком робе 15.07.2014. године. Она је спроведена средствима из донације која је донирала Невладина организација „СПАРК“.

У овом кварталу започета је и јавна набавка у отвореном поступку, чији је предмет набавке – школски и канцеларијски намештај и разна рачунарска опрема. Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. Ова набавка, заведена под бројем 01/2014, започета је објављивањем јавног позива 30.05.2014. године у Службеном гласнику, на сајту школе и на порталу јавних набавки. Отварања понуда за дату набавку извршено је у просторијама школе 09.07.2014. године. Даљи ток набавке је заустављен због поднетог захтева за заштиту права. Поступак ће бити настављен након добијања одлуке од стране Републичке комисије за заштиту права.