JAVNE NABAVKE


Ovde možete preuzeti informacije o javnim nabavkama:

Javna nabavka računarske opreme za potrebe izvođenja nastave JNMV 02/2018 – ponovljeni postupak

Odluku o dodeli ugovora za javnu nabavku računarske opreme za izvođenje nastave(javna nabavka male vrednosti 02/2018) možete preuzeti ovde.

Zapisnik o otvaranju ponuda za javnu nabavku računarske opreme za izvođenje nastave(javna nabavka male vrednosti 02/2018) možete preuzeti ovde.

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti računarske opreme za potrebe izvođenja nastave (javna nabavka 02/2018) možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti računarske opreme za potrebe izvođenja nastave (javna nabavka 02/2018) možete preuzeti ovde.

Javna nabavka računarske opreme za potrebe izvođenja nastave JNMV 02/2018

Odluku o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti računarske opreme za potrebe izvođenja nastave (javna nabavka 02/2018) možete preuzeti ovde.

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti računarske opreme za potrebe izvođenja nastave (javna nabavka 02/2018) možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti računarske opreme za potrebe izvođenja nastave (javna nabavka 02/2018) možete preuzeti ovde.

Javna nabavka za školski i kancelarijski nameštaj i računarsku opremu JN 01/2014

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke školskog i kancelarijskog nameštaja i razne računarske opreme (javna nabavka 01/14) možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku školskog i kancelarijskog nameštaja i razne računarske opreme (javna nabavka 01/14) možete preuzeti ovde.

Izmenjenu konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku školskog i kancelarijskog nameštaja i razne računarske opreme (javna nabavka 01/14) možete preuzeti ovde.

Izmenjenu i dopunjenu konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku školskog i kancelarijskog nameštaja i razne računarske opreme (javna nabavka 01/14) možete preuzeti ovde.

Izmenjenu i dopunjenu konkursnu dokumentaciju sa produženim rokom za podnošenje ponuda za javnu nabavku školskog i kancelarijskog nameštaja i razne računarske opreme (javna nabavka 01/14) možete preuzeti ovde.

Da bi dokumentacija bila preciznija dodajemo specifikaciju računarske opreme (javna nabavka 01/14), koju možete preuzeti ovde.

Da bi dokumentacija bila preciznija dodajemo dopunjenu specifikaciju računarske opreme (javna nabavka 01/14), koju možete preuzeti ovde.

Izmenjenu i dopunjenu konkursnu dokumentaciju sa produženim rokom za podnošenje ponuda za javnu nabavku školskog i kancelarijskog nameštaja i razne računarske opreme (javna nabavka 01/14), sa prilozima možete preuzeti ovde.

Napomena: Rok za podnošenje ponuda za javnu nabavku školskog i kancelarijskog nameštaja i razne računarske opreme (javna nabavka 01/14) je produžen do 09.07.2014.godine do 11:00 časova.

Pitanja i odgovore u vezi podnošenje ponuda za javnu nabavku školskog i kancelarijskog nameštaja i razne računarske opreme (javna nabavka 01/14) možete preuzeti ovde.

Zaključak u vezi Zahteva za zaštitu prava, sa prilozima.

Izveštaj o otvaranju ponuda za javnu nabavku školskog i kancelarijskog nameštaja i razne računarske opreme (javna nabavka 01/14) možete preuzeti ovde.

Obaveštenje: Produžava se rok za posete i uvid u objekat u kome će se izvoditi predmetni radovi javne nabavke 01/2014.
Rok je produžen i traje od 18.06.2014.godine do 20.06.2014.godine, i to u periodu od 10:00 – 14:00 časova.

Izveštaj o sprovedenom postupku javne nabavke školskog i kancelarijskog nameštaja i razne računarske opreme (javna nabavka 01/14), kao i odluku o izboru najpovoljnije ponude možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u sprovedenom postupku javne nabavke školskog i kancelarijskog nameštaja i razne računarske opreme (javna nabavka 01/14)  možete preuzeti ovde.

Javna nabavka računarske opreme JNMV 02/2014

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti računarske opreme (javna nabavka 02/14) možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti računarske opreme (javna nabavka 02/14) možete preuzeti ovde.

Izveštaj o otvaranju ponuda za javnu nabavku male vrednosti računarske opreme (javna nabavka 02/14) možete preuzeti ovde.

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda za javnu nabavku male vrednosti računarske opreme (javna nabavka 02/14) možete preuzeti ovde.

Izveštaj o otvaranju ponuda za javnu nabavku male vrednosti računarske opreme (javna nabavka 02/14) možete preuzeti ovde.

Ispravljen izveštaj o stručnoj oceni ponuda za javnu nabavku male vrednosti računarske opreme (javna nabavka 02/14) možete preuzeti ovde.

Izveštaj o sprovedenom postupku javne nabavke male vrednosti računarske opreme (javna nabavka 02/14), kao i odluku o izboru najpovoljnije ponude možete preuzeti ovde.

Izveštaji o sprovođenju javnih nabavki u II kvartalu

Ovde možete preuzeti podatke o javnim nabavkama u formi kvartalnog izveštaja Upravi za javne nabavke.

Period: 2014.godina, drugi kvartal:

Obrazac A

Obrazac A1

Obrazac A2

Obrazac B

Obrazac V

Obrazac G

Napomena: U drugom kvartalu Visoka poslovna škola strukovnih studija u Blacu sprovela je u potpunosti jednu nabavku i to javnu nabavku male vrednosti, ne računajući nabavke koje ne podležu Zakonu o javnim nabavkama. Ova javna nabavka male vrednosti, br. 02/2014, koja se odnosi na nabavku računarske opreme, započeta je objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda 05.06.2014. godine, a završena dodelom ugovora br. 342/14 od 08.07.2014. godine i isporukom robe 15.07.2014. godine. Ona je sprovedena sredstvima iz donacije koja je donirala Nevladina organizacija „SPARK“.

U ovom kvartalu započeta je i javna nabavka u otvorenom postupku, čiji je predmet nabavke – školski i kancelarijski nameštaj i razna računarska oprema. Kriterijum za dodelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda. Ova nabavka, zavedena pod brojem 01/2014, započeta je objavljivanjem javnog poziva 30.05.2014. godine u Službenom glasniku, na sajtu škole i na portalu javnih nabavki. Otvaranja ponuda za datu nabavku izvršeno je u prostorijama škole 09.07.2014. godine. Dalji tok nabavke je zaustavljen zbog podnetog zahteva za zaštitu prava. Postupak će biti nastavljen nakon dobijanja odluke od strane Republičke komisije za zaštitu prava.