ČASOPIS BIZINFO

Poštovani,

sa radom je počeo novi deo sajta posvećen isključivo časopisu BizInfo, kojem možete pristupiti na sledećem linku:

http://bizinfo.edu.rs