СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

Радом Студентског парламента руководи председник.

Ради остваривања заједничких интереса студената као партнера у процесу високог образовања у нашој школи егзистира Студентски парламент чији је основни задатак заштита студентског стандарда, односно интереси и права студената. Поред тога, Студентски парламент има значајно место у истраживачко – развојном, културном, спортском, информативном и забавном животу студената наше школе.

Циљеви Студентског парламента су:

  • заступање интереса студената кроз учешће у органима Школе према члановима 52. и 55. Закона о високом образовању као и учешћа у раду Студентске конференције према члану 22. Закона о високом образовању;
  • организовање и координација студентске истраживачке делатности;
  • учешће у пројектима од значаја за интересе студената;
  • побољшање студентског стандарда;
  • остваривање различитих облика сарадње са студентским и другим високообразовним институцијама у земљи и иностранству;
  • афирмација знања и науке;
  • издавање студентских часописа (штампаних и електронских);
  • организовање културних и забавних манифестација;
  • подстицање студената на ангажовање по питањима од ширег друштвеног значаја (људска права, екологија, хуманитарни рад …);
  • друге активности од интереса за студенте.

Студентски стандард

Студент чије је стално место пребивалишта изван Блаца има право на смештај у Студентском дому „др Миленко Лековић“ под одређеним условима. Да би остварио та права, студент треба да приложи следећа документа:

  • пријаву за пријем у установу
  • уверење о приходима по члану домаћинства
  • потврду о положеним испитима из претходне године (за студенте прве године потврду о упису године).

Студенти прве године прилажу фотокопију сведочанства завршног разреда. О усељењу у Студентски дом брине Комисија за студентски стандард коју такође чине и студенти.

Студентски дом "др Миленко Лековић"

Студентски дом „др Миленко Лековић“

Капацитет Студентског дома „др Миленко Лековић“ је 105 места. Дом је категорисан у трећу категорију смештаја. Собе су дво-креветне, трокреветне и четворо-креветне. У склопу студентског дома налази се и теретана коју могу користити студенти Високе пословне школе струковних студија.

Студентски ресторан (менза)

Студенти могу за исхрану користити новоотворени студентски ресторан без обзира да ли су из буџета или самофинансирајући.

Студентски ресторан (менза)

Студентски ресторан (менза)

Студентски кредити и стипендије

У току студија студенти могу да користе студентске кредите и стипендије. Кредити и стипендије се додељују на основу конкурса Министарства просвете и спорта, за које је потребно приложити одређену документацију. Право на конкурс имају студенти који се финансирају из буџета а који имају постигнут одличан успех у средњој школи. Све ближе информације се могу добити у Финансијско – рачуноводственој служби Школе.

Повластице у јавном саобраћају

Студентски парламент Високе пословне школе струковних студија укључен је у дугорочни пројекат „Easy travel card“ (Студентска идентификациона картица са попустима) тако да својим студентима уз одређену чланарину обезбеђује ову картицу. Ова картица обезбеђује мрежу попуста, од којих су најбитнији попусти у аутобуском, железничком и авио превозу. Попуст за сада одобрава око 50 највећих саобраћајних предузећа у Србији и Црној Гори и Републици Српској.