STUDENTSKI PARLAMENT

Radom Studentskog parlamenta rukovodi predsednik.

Radi ostvarivanja zajedničkih interesa studenata kao partnera u procesu visokog obrazovanja u našoj školi egzistira Studentski parlament čiji je osnovni zadatak zaštita studentskog standarda, odnosno interesi i prava studenata. Pored toga, Studentski parlament ima značajno mesto u istraživačko – razvojnom, kulturnom, sportskom, informativnom i zabavnom životu studenata naše škole.

Ciljevi Studentskog parlamenta su:

  • zastupanje interesa studenata kroz učešće u organima Škole prema članovima 52. i 55. Zakona o visokom obrazovanju kao i učešća u radu Studentske konferencije prema članu 22. Zakona o visokom obrazovanju;
  • organizovanje i koordinacija studentske istraživačke delatnosti;
  • učešće u projektima od značaja za interese studenata;
  • poboljšanje studentskog standarda;
  • ostvarivanje različitih oblika saradnje sa studentskim i drugim visokoobrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu;
  • afirmacija znanja i nauke;
  • izdavanje studentskih časopisa (štampanih i elektronskih);
  • organizovanje kulturnih i zabavnih manifestacija;
  • podsticanje studenata na angažovanje po pitanjima od šireg društvenog značaja (ljudska prava, ekologija, humanitarni rad …);
  • druge aktivnosti od interesa za studente.

Studentski standard

Student čije je stalno mesto prebivališta izvan Blaca ima pravo na smeštaj u Studentskom domu „dr Milenko Leković“ pod određenim uslovima. Da bi ostvario ta prava, student treba da priloži sledeća dokumenta:

  • prijavu za prijem u ustanovu
  • uverenje o prihodima po članu domaćinstva
  • potvrdu o položenim ispitima iz prethodne godine (za studente prve godine potvrdu o upisu godine).

Studenti prve godine prilažu fotokopiju svedočanstva završnog razreda. O useljenju u Studentski dom brine Komisija za studentski standard koju takođe čine i studenti.

Studentski dom "dr Milenko Leković"

Studentski dom „dr Milenko Leković“

Kapacitet Studentskog doma „dr Milenko Leković“ je 105 mesta. Dom je kategorisan u treću kategoriju smeštaja. Sobe su dvo-krevetne, trokrevetne i četvoro-krevetne. U sklopu studentskog doma nalazi se i teretana koju mogu koristiti studenti Visoke poslovne škole strukovnih studija.

Studentski restoran (menza)

Studenti mogu za ishranu koristiti novootvoreni studentski restoran bez obzira da li su iz budžeta ili samofinansirajući.

Studentski restoran (menza)

Studentski restoran (menza)

Studentski krediti i stipendije

U toku studija studenti mogu da koriste studentske kredite i stipendije. Krediti i stipendije se dodeljuju na osnovu konkursa Ministarstva prosvete i sporta, za koje je potrebno priložiti određenu dokumentaciju. Pravo na konkurs imaju studenti koji se finansiraju iz budžeta a koji imaju postignut odličan uspeh u srednjoj školi. Sve bliže informacije se mogu dobiti u Finansijsko – računovodstvenoj službi Škole.

Povlastice u javnom saobraćaju

Studentski parlament Visoke poslovne škole strukovnih studija uključen je u dugoročni projekat „Easy travel card“ (Studentska identifikaciona kartica sa popustima) tako da svojim studentima uz određenu članarinu obezbeđuje ovu karticu. Ova kartica obezbeđuje mrežu popusta, od kojih su najbitniji popusti u autobuskom, železničkom i avio prevozu. Popust za sada odobrava oko 50 najvećih saobraćajnih preduzeća u Srbiji i Crnoj Gori i Republici Srpskoj.