ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 2011. година

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 2011. година

ОПШТА АКТА ШКОЛЕ КОЈА СУ БИЛА ВАЖЕЋА У ТРЕНУТКУ ДОНОШЕЊА ИЗВЕШТАЈА О САМОВРЕДНОВАЊУ У 2011. ГОДИНИ

Документација везана за самовредновање Високе пословне школе струковних студија – Блаце:

Извештај о самовредновању Високе пословне школе струковних студија – Блаце – 2011

Прилози:

СТАНДАРД 1
СТАНДАРД 2
СТАНДАРД 3
СТАНДАРД 4
СТАНДАРД 5
СТАНДАРД 6
СТАНДАРД 7
СТАНДАРД 8
СТАНДАРД 9
СТАНДАРД 10
СТАНДАРД 11
СТАНДАРД 12
СТАНДАРД 13
СТАНДАРД 14