О ОДСЕКУ БЛАЦЕ

Академија струковних студија Јужна Србија – Одсек Блаце има дугу традицију. Основан је давне 1958. године у Приштини као Виша педагошка школа, која је била прва високошколска установа на Косову и Метохији и претеча већине факултета Универзитета у Приштини.

Зграда Високе пословне школе струковних студија у Блацу

Зграда Одсека Блаце

Након 40 година, наставнички кадар Више педагошке школе у Приштини, пратећи савремене токове и брзи економски, технолошки и друштвени развој, донео је одлуку о прерастању у Вишу пословну школу са седиштем у Косову Пољу, чији је наставни програм био базиран на најновијим достигнућима савремене теоријске мисли и пословног искуства у области економије и информатике.

Једна од учионица Високе пословне школе струковних студија

Једна од учионица Одсека Блаце

Због добро познатих разлога, Школа је септембра 1999. године привремено дислоцирана у Блаце, а крајем 2003. године добија своје трајно седиште. Након извршених темељних реформи према актуелној Болоњској декларацији и у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76, од 02.09.2005.), Виша пословна школа добија акредитацију и прераста у Високу пословну школу струковних студија.